4353 1444 mail@rtm.dk

Vi er uafhængige pensions- og  forsikringsmæglere inden for industri og  erhverv

Vi tilbyder at løse en hvilken som helst opgave, stor eller lille.

RTM har i mere end 30 år, sammen med vores kunder, truffet ansvarlige beslutninger omkring risikostyring, risikoeliminering og forsikringer. Vi er et videnshus med stærke kompetencer.
Vores værdier er at arbejde struktureret og proaktivt, vi har overblik og vi løser opgaverne med stor kvalitet. Det er RTMs vision at beskytte virksomheder/organisationer/ mennesker, så de altid kan opnå deres fulde potentiale.
Samtidig ønsker vi, at kunne forudse alle potentielle skader og risici. Og vi tilstræber, at vores kunder aldrig bliver mærket af en skade. Vi vil kort sagt være den forsikringsmæglervirksomhed, der ved rådgivning, sagsbehandling og service skaber størst mulig tilfredshed hos vores kunder og tilfører mest værdi.

Vi tager hele tiden ansvarlige beslutninger til kundens fordel. En styrke er, at vores kundeløfte både vender ind i organisationen og ud i markedet. Både vores styrke men også vores drivkraft i RTM er ansvarlighed. Vi er bevidste om, at ét forkert valg eller én forkert beslutning kan få alvorlige konsekvenser. RTM har over 2.000 virksomheder som kunder, heriblandt nogle af landets største virksomheder.

Velkommen til RTM

Velkommen til RTM Pension

Det kan være svært for en virksomhed at gennemskue, om medarbejderne har den pensionsordning, der understøtter virksomhedens ønske om at give medarbejderne en tryg og økonomisk tredje alder.

Velkommen til RTM Forsikring

I 30 år har vi arbejdet tæt sammen med vores kunder, hvilket netop er grunden til, at vi kan erklære dette som den bedste løsning. Vi kan skabe gode tilbud, der passer til dig og dine behov, og som minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser i forbindelse med skader af dine medarbejdere.

Vi har vores eget ingeniørteam

Vores ingeniører arbejder særdeles tæt sammen med vores kunder, så vi gennem en dialog sikrer den mest optimale forsikringsdækning med udgangspunkt i kundens ønsker og behov.

Vores Service og Betjeningskoncept

Du vil som kunde opleve overblik, sikkerhed og høj kvalitet. Vi overlader intet til tilfældighederne. Der vil altid være kontrol over forsikringsdækning, præmie, skadeforløb og risici

MISSION

RTM blev skabt ud fra den holdning, at de traditionelle forsikrings- og pensionsselskaber ikke tager nok ansvar for at skabe de rette løsninger for deres kunder. Og i dag arbejder selskabet som en uafhængig forsikringsmægler løbende på at finde den rette løsning og det for kunden rigtige valg af det bedste forsikringsselskab- eller pensionsselskab til den givne opgave. Fordi det er vores overbevisning, at ingen forsikrings- eller pensionsselskaber kan rådgive uafhængigt. Og vi tror på, at alle vores kunder har unikke og individuelle behov, som kræver individuelle fokus og løsninger.

Det er derfor vores opgave gennem forhandlinger med forsikringsselskaberne at skaffe vores kunder lavere præmier og bedre dækning. For at nå dette mål sender vi konsekvent forsikringerne i udbud hvert tredje år. På den måde får vi tre eller flere tilbud fra forsikringsselskaberne at vælge imellem, og ofte forbedres dækningerne og præmierne reduceres.

Til dette arbejde benytter vi skadesstatistikker om udviklingen inden for det enkelte område, som afspejler kundens risikoprofil.

Gennem denne metode med udbud hver tredje år har vi gennem flere år som minimum skaffet nye kunder en reduktion på op til 20 procent i præmiesatserne. Denne fremgangsmåde smitter også af på eksisterende kunder, der også har fået nedsat deres præmier væsentligt.

Når en erhvervsvirksomheds forsikringer gennemgås, finder medarbejderne hos RTM for mange fejl. Både større og mindre, men alle sammen fejl, som kan ruinere en virksomhed på længere sigt.

Derfor er det en mæglers fornemmeste opgave at fjerne alle fejl, både de små og de helt store graverende fejl i forsikringspolicerne, som forsikringsselskaberne ofte præsenterer bevidst eller ubevidst for deres kunder. Og det er det vi gør i dag, og derved har vi vist vores berettigelse som forsikringsmægler og rådgiver gennem virksomhedens eksistens i mere end 30 år.

 

For meget fokus i forsikringsselskaberne på at sælge forsikringer og for lidt fokus på, at sikre kunderne. Det var årsagen til, at Henning Toftager og Leif Rexen startede RTM.

VISION

RTMs vision er, at det drejer sig om at tage ansvarlige beslutninger til kundens fordel. Vi har en målsætning om at gøre tingene en smule bedre end konkurrenterne.

Det er vores mål at beskytte virksomheder / organisationer / mennesker, så de altid kan opnå deres fulde potentiale. Samtidig ønsker vi, at kunne forudse alle potentielle skader og risici. Og vi tilstræber, at vores kunder aldrig bliver mærket af en skade. Vi vil kort sagt være den forsikringsmæglervirksomhed, der ved rådgivning, sagsbehandling og service skaber størst mulig tilfredshed hos vores kunder.

PERSONLIGHED

RTM er som virksomhed arketypen, der er omsorgsfuld og beskyttende. Og som samtidig arbejder ud fra medmenneskelige tilgange til omgivelserne. I dette univers er medarbejderne hele tiden proaktive og meget strukturerede i deres tilgang til deres daglig arbejde. Herved kan de sikre ansvarlige beslutninger. Vi tager ansvar for individer og andres virksomhed / organisationer som var det os selv. Vi forebygger skader via vores struktur, erfaring og forudseenhed.

RTMs berettigelse, vores ledestjerne, vores drivkraft, vores handlemåder over for kunderne og det at være forbillede betyder, at vi er en arketype – for lignende virksomheder i branchen. Vores værdigrundlag er alment medmenneskeligt i tilgangen til det vi gør og siger, og på den måde danner disse begreber vores identitet.

Forudsætningen for en effektiv branding er, at kunderne og medarbejderne oplever brandets identitet som relevant og meningsfyldt i det daglige. Det være sig både udadtil mod kunderne og indadtil mod medarbejderne. Når alle kan identificere sig med de værdier, som brandet står for, får virksomheden et stærkt image, som er en kilde til værdi for virksomheden. Det drejer sig blandt andet om kundernes loyalitet over for brandet, deres villighed til at betale mere for en ydelse fra vores brand end tilsvarende ydelser uden branding og virksomhedens placering i forbrugernes bevidsthed som det “rigtige brand”.

VÆRDIER

Vi er proaktive i vores tilgang til opgaverne. Vi tager initiativ og venter ikke på at andre skal handle for os, og vi tror på at verden og vores kunders behov ændrer sig over tid, og vi tilstræber at kunne forudse og afdække alle farer.

Medarbejderne er meget strukturerede og vi afleverer og overleverer opgaverne på optimal vis. Samtidig udvikler vi værktøjer og systemer, der skaber tryghed. Og vi arbejder ud fra at fjerne alle tilfældigheder og fejl. På det menneskelige plan tror vi på at bygge stærke relationer både internt og eksternt og vi handler med empati.

Vi løser opgaverne med begejstring og indlevelse, og vi identificerer os hurtigt med virksomhedens kultur, forretning og udfordringer. Vi prøver at tilføre positiv energi til organisationen.

 

SURROUND YOURSELF WITH ONLY PEOPLE WHO ARE GOING TO TAKE YOU HIGHER – Oprah Winfrey

RTM KUNDELØFTE

Vores løfte til kunderne er, at vores værdier som menneskelighed, proaktivitet og struktur er i topklasse i enhver kontakt med kunden. Vi tager hele tiden ansvarlige beslutninger til kundens fordel. En styrke er, at vores kundeløfte både vender ind i organisationen og ud i markedet. Både vores styrke men også vores drivkraft i RTM er ansvarlighed. Vi er bevidste om, at et forkert valg eller en forkert beslutning kan få alvorlige konsekvenser.

Det har betydet, at virksomheden siden 1990’erne har fundet en solid platform i forsikrings-mæglerbranchen. En branche, hvor kompleksiteten er blevet øget væsentligt de senere år. Kompleksiteten i branchen har gjort det sværere at navigere rundt i forsikringsmarkedet. Dette faktum betyder, at incitamentet til at vælge en forsikringsmægler fra erhvervskundernes side er større end nogensinde. Og udviklingen de senere år peger i høj grad på, at RTM har sin berettigelse i branchen, og er et af de førende fyrtårne. Vi er altid tilgængelige, hvis ”det brænder på”. Og vi er stolte og glade, når vi lykkes sammen.

 

THE HARDER YOU PRATICE THE LUCKIER YOU GET – Gary Player

RTMs HISTORIE

RTM blev grundlagt i 1992, da de to regionschefer Leif Rexen, Baltica Liv og Baltica Bank og Henning Toftager, storkundechef i Baltica Forsikring faldt i snak om deres arbejdsplads. De var begge frustrerede over, at der i Baltica var for meget fokus på at sælge forsikringer, men for lidt fokus på at sikre kundernes virksomheder og sørge for at forsikringerne dækkede optimalt. De to regionschefer følte ikke at Baltica servicerede og betjente kunderne godt nok, og ej at de heller tog ansvar for at sikre de rette løsninger for kunderne.

Leif Rexen og Henning Toftager nåede frem til, at de hellere ville være uvildige forsikringsmæglere, der kunne skaffe virksomhederne de rigtige løsninger inden for forsikring og pension med de laveste præmier og den bedste dækning. Derfor blev de enige om at starte en uvildig forsikringsmægler virksomhed. I sommeren 1992 lejede de derfor et lokale i Karlslunde. Med et kontor, to bærbare computere og to mobiltelefoner gik de i gang med at skaffe kunder.

Stille og roligt udviklede firmaet sig. Efter syv års hårdt slid blev der for lidt plads i Karlslunde, og virksomheden flyttede til Ishøj, hvor der var plads til virksomhedens nu 15 medarbejdere. Efter 10 år her blev pladsen for trang. Leif Rexen, der i 2008 blev eneejer af virksomheden, købte den tidligere rideskole Østergaard i Greve Landsby og efter en omfattende renovering, flyttede RTM ind i de nye lokaler. Lige siden har RTM vokset sig større og større. Og i dag er selskabet en af Danmarks største danskejede forsikrings-mæglervirksomheder med mere end 70 ansatte.

DA VI STARTEDE RTM, VAR DET VORES IDÉ AT GØRE NOGET RIGTIG GODT FOR DANSKE VIRKSOMHEDER, BÅDE I FORHOLD TIL DERES FORSIKRINGER OG DERES PENSION, OG VI VILLE GØRE DET MED STOR DEDIKATION. DEN VISION HAR VI FORFULGT LIGE SIDEN VIRKSOMHEDENS GRUNDLÆGGELSE I 1990’ERNE, OG VORES MÅL ER STØRRE OMSÆTNING, STØRRE INDTJENING OG BEDRE KUNDESERVICE. VI BESKYTTER ERHVERVSVIRKSOMHEDERNE, FORDI DET ER DET, VI ER BEDST TIL.
– ADM. DIREKTØR LEIF REXEN

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Vi samarbejder med flere internationale forsikrings- og reassurancemæglere, for at kunne tilbyde de bedste løsninger til dig. Vores primære samarbejdspartner er unisonSteadfast. Besøg hjemmesiden www.unisonsteadfast.com/en
Vores samarbejde er udelukkende forretningsorienteret og involverer ingen form for ejerskab. Det handler alene om at give dig som kunde de bedste muligheder – også internationalt.

Når det danske forsikringsmarked er for småt
Via samarbejdet tilbyder vi lokal service til udenlandske datterselskaber af danske, internationale virksomheder. I tilfælde, hvor det danske forsikringsmarked er for restriktivt eller mangler kreativitet og visioner, kan vi i samarbejde med den internationale forsikringsmægler sammensætte nye og bedre løsninger med endnu større fordele for dig som kunde.
I forhold til forsikringsløsninger for virksomheder i Norden har vi et nordisk samarbejde.