4353 1444 mail@rtm.dk

Personlighed

RTM er som virksomhed arketypen, der er omsorgsfuld og beskyttende. Og som samtidig arbejder ud fra medmenneskelige tilgange til omgivelserne. I dette univers er medarbejderne hele tiden proaktive og meget strukturerede i deres tilgang til deres daglig arbejde. Herved kan de sikre ansvarlige beslutninger. Vi tager ansvar for individer og andres virksomhed, organisation, som var det os selv. Vi forebygger skader via vores struktur, erfaring og forudseenhed.

RTMs berettigelse, vores ledestjerne, vores drivkraft, vores handlemåder over for kunderne og det at være forbillede betyder, at vi er en arketype – for lignende virksomheder i branchen. Vores værdigrundlag er alment medmenneskeligt i tilgangen til det vi gør og siger, og på den måde danner disse begreber vores identitet.

Forudsætningen for en effektiv branding er, at kunderne og medarbejderne oplever brandets identitet som relevant og meningsfyldt i det daglige. Det være sig både udadtil mod kunderne og indadtil mod medarbejderne. Når alle kan identificere sig med de værdier, som brandet står for, får virksomheden et stærkt image, som er en kilde til værdi for virksomheden. Det drejer sig blandt andet om kundernes loyalitet over for brandet, deres villighed til at betale mere for en ydelse fra vores brand end tilsvarende ydelser uden branding og virksomhedens placering i forbrugernes bevidsthed som det “rigtige brand”.

Håndtryk omsorgsfuld og beskyttende