4353 1444 mail@rtm.dk

Varsling, indberetning og whistleblower

Whistleblowerordning hos RTM A/S

Velkommen til vores eksterne whistleblower-ordning, som er etableret for at styrke gennemsigtigheden og integriteten i vores virksomhed. Denne ordning giver vores kunder, samarbejdspartnere og medarbjedere mulighed for at rapportere eventuelle bekymringer, lovbrud eller oplysninger om potentielle uregelmæssigheder, som de måtte støde på.

Vores eksterne whistleblower-ordning er designet i overensstemmelse med gældende lovgivning for at beskytte dem, der modigt træder frem med oplysninger om potentielle misforhold. Dette kan omfatte korruption, økonomisk svindel, sikkerhedsrisici eller andre handlinger, der strider imod virksomhedens etiske retningslinjer eller lovgivningen. Samtidig sikre, at alle kan komme med vigtige oplysninger på en sikker og fortrolig måde.

Vi erkender, at indsigt kan være afgørende for at opretholde de højeste standarder for etik, kvalitet og overholdelse af lovgivningen.

Når man vælger at benytte sig af whistleblower-ordningen, er der mekanismer på plads for at beskytte folks identitet og sikre fortrolighed. Rapporter kan indsendes elektronisk eller i overensstemmelse med de specificerede retningslinjer for at sikre, at enhver bekymring bliver håndteret professionelt og effektivt.

Vi værdsætter og opfordrer vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejder til at deltage i opretholdelsen af et sundt og ansvarligt forretningsmiljø. Ved at engagere sig i denne proces bidrager all til at sikre, at vores virksomhed forbliver et sted præget af integritet, hvor ethvert potentielt problem kan adresseres og løses på en retfærdig og gennemsigtig måde

Hent RTM's Whistleblower politik her
Hent PDF dokumentet her

Velkommen til en uforpligtende dialog

Hvis vores måde at gøre en forskel på tiltaler dig, kommer vi gerne til møde i din virksomhed, hvor vi viser, hvordan vi kan gøre en forskel for din virksomhed!