4353 1444 mail@rtm.dk

Rammeaftale med Veterinærsygeplejerskernes Fagforening 

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

RTM er pensionsmægler for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har valgt RTM som pensionsmægler og rådgiver om pensions- og medarbejderrelaterede forsikringsordninger, og det er RTM, som er eksklusiv pensionsmægler for Veterinærsygeplejerskernes arbejdsmarkedspensionsordning.

Det er også RTM, som har rådgivningsansvaret over for den enkelte Veterinærsygeplejerske, og RTM hjælper også den enkelte arbejdsgiver i relation til pensionsordningen.

I henhold til overenskomsten mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er veterinærsygeplejersker omfattet af fagforeningens aftale om obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning. Pensionsaftalen er etableret i pensionsselskabet Velliv.

Indmeldelse til pensionsordningen finder sted straks ved ansættelsen og følger de regler, som til enhver tid er aftalt i overenskomsten. For nærværende udgør arbejdsgivers pensionsbidrag 8,5 %, og medarbejderens egen andel udgør 4,25 % af lønnen.

Ved nyansættelser, fratrædelser, lønændringer, orlov m.m. skal arbejdsgiveren give besked til RTM på rtm.dk/kundelogin. RTM er ansvarlig for at videregive de korrekte oplysninger om medarbejderen og ansættelsesforhold til Velliv, hvorfor det er vigtigt, at arbejdsgiveren giver besked til RTM. Arbejdsgiveren skal tillige sikre, at der bliver afregnet pensionsbidrag til pensionsordningen til Velliv i henhold til overenskomsten (info om indbetaling af pensionsbidrag kan fås på velliv.dk.

Yderligere oplysninger om overenskomsten kan ses på vspnet.dk.

Vores eksperter er klar til at hjælpe

Kontakt en af vores pensions medarbejdere
E-mail: pension@rtm.dk

Veterinærsygeplejerske-elever

Fra den 1. august 2023 er Veterinærsygeplejerske-elever omfattet af såvel ”elevpakke” som opsparing til pension i pensionsselskabet Velliv.

Det er i overenskomstforhandlingen aftalt, at der samlet skal indbetales 4,5 % af lønnen til pensionsopsparing, og at indbetalingen skal være fordelt med 3 % fra arbejdsgiveren og 1,5 % i egen indbetaling fra eleven.

Derudover skal der fortsat indbetales til den overenskomstaftalte elevpakke. Prisen for elevpakken 52 kr. måned og betales fuldt ud af arbejdsgiveren.

Veterinærsygeplejerskernes fagforening