4353 1444 mail@rtm.dk

RTMs historie

RTM blev grundlagt i 1992, da de to regionschefer Leif Rexen, Baltica Liv og Baltica Bank og Henning Toftager, storkundechef i Baltica Forsikring, faldt i snak om deres arbejdsplads. De var begge frustrerede over, at der i Baltica var for meget fokus på at sælge forsikringer, men for lidt fokus på at sikre kundernes virksomheder og sørge for at forsikringerne dækkede optimalt. De to regionschefer følte ikke at Baltica servicerede og betjente kunderne godt nok og ej, at de heller tog ansvar for at sikre de rette løsninger for kunderne.

Leif Rexen og Henning Toftager nåede frem til, at de hellere ville være uvildige forsikringsmæglere, der kunne skaffe virksomhederne de rigtige løsninger inden for forsikring og pension med de laveste præmier og den bedste dækning. Derfor blev de enige om at starte en uvildig forsikringsmæglervirksomhed. I sommeren 1992 lejede de derfor et lokale i Karlslunde. Med et kontor, to bærbare computere og to mobiltelefoner gik de i gang med at skaffe kunder.

Stille og roligt udviklede firmaet sig. Efter syv års hårdt slid blev der for lidt plads i Karlslunde, og virksomheden flyttede til Ishøj, hvor der var plads til virksomhedens nu 15 medarbejdere. Efter 10 år her blev pladsen for trang. Leif Rexen, der i 2008 blev eneejer af virksomheden, købte den tidligere rideskole Østergaard i Greve Landsby og efter en omfattende renovering flyttede RTM ind i de nye lokaler. Lige siden har RTM vokset sig større og større. Og i dag er selskabet en af Danmarks største danskejede forsikringsmæglervirksomheder med mere end 70 ansatte.

 

RTM – Fra idé til virkelighed

DA VI STARTEDE RTM, VAR DET VORES IDÉ AT GØRE NOGET RIGTIG GODT FOR DANSKE VIRKSOMHEDER, BÅDE I FORHOLD TIL DERES FORSIKRINGER OG DERES PENSION, OG VI VILLE GØRE DET MED STOR DEDIKATION. DEN VISION HAR VI FORFULGT LIGE SIDEN VIRKSOMHEDENS GRUNDLÆGGELSE I 1990’ERNE, OG VORES MÅL ER STØRRE OMSÆTNING, STØRRE INDTJENING OG BEDRE KUNDESERVICE.

VI BESKYTTER ERHVERVSVIRKSOMHEDERNE, FORDI DET ER DET, VI ER BEDST TIL.

- ADM. DIREKTØR LEIF REXEN