Kære læsere


Velkommen til denne særudgave af RTM’s nyhedsbrev.

Vi vil her gøre dig klogere på coronavirusset – set i et forsikringsmæssigt perspektiv.

Spredningen af Coronavirus, COVID-19, og konsekvenserne heraf udvikler sig fra dag til dag, og vi vil med dette nyhedsbrev give et øjebliksbillede af de forsikringsmæssige muligheder og konsekvenser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør

 

Læs nyhedsbrevet