Kære læsere

 

Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for december.

Selvom året 2020 er ved at slutte, er vi desværre ikke sluppet af med covid-19. Vi må forvente, at vi også kommer til at leve med virussen langt ind i 2021.

Situationen får nu også forsikringspræmierne til at stige – en af årsagerne er enorme erstatningsudbetalinger på de forsikringer, der dækker tab som følge af corona. Eksperterne skønner, at beløbene vil overstige 1.000 milliarder dollar.

RTMs medarbejdere har ydet en stor indsats for at forhindre prisstigninger på forsikringer og pensionsdækninger hos vores kunder. Og vi har fået mange nye kunder, der har henvendt sig for at få hjælp til at undgå præmiestigningerne.

Vi oplever markedet er hårdt, og selskaberne har ikke vist den sædvanlige lyst til at komme med tilbud -eller lyst til at forhandle varslede præmiestigninger ned. Heller ikke for kunder med et godt risikobillede. Alligevel har vi hjulpet de fleste af vores kunder med at undgå præmiestigninger.

Vi glæder os over, at vi kan slutte året med en vækst på over 20 procent. Det ser vi som en anerkendelse af vores systematiske og proaktive service og betjening, der sikrer, at vores kunder når deres fulde potentiale. Men det er også et udtryk for vores kompetencer.

Den store kundetilgang betyder, at vi i de kommende måneder byder 12 nye medarbejdere velkommen inden for firmapension, forsikring, IT og ledelse.

Men det vigtigste lige nu er at ønske alle en sund og glædelig jul – og et godt nytår.

Vi håber, vi snart kan se en ende på pandemien – og i stedet se frem til et gensyn med en mere normal hverdag.

Rigtig god læselyst.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør

 

Læs nyhedsbrevet