Kære læsere


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for november.

Året er ved at gå på hæld – et nyt år nærmer sig – og hos RTM ser vi tilbage på endnu et godt og fremgangsrigt år

I dette nummer ser vi på begrebet “særligt risikofyldt arbejde”, som en ny højesteretsdom har vist, vi skal til at tage hensyn til. 

Og så ser vi på pensionsselskabernes regnskabsmæssige forhold. Vi – hos RTM – har i Økonomisk Ugebrev/Finans også givet vores besyv med i forhold til det her. Nu dykker vi yderligere ned i det. 

Vi vil også gerne benytte denne udgave til at ønske vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør

 

 

 

 

Læs nyhedsbrevet