4353 1444 mail@rtm.dk

We are independent pension and insurance brokers for industry and business

We offer to solve any task, big or small.

For more than 30 years, RTM has worked with our customers to make responsible decisions about risk management, risk elimination and insurance. We are a centre of knowledge, with strong competencies.
Our values are demonstrated by working in a structured and proactive manner, we have an overview and we solve tasks with high quality. RTM's vision is to protect companies/organisations/people so that they can always achieve their full potential.
At the same time, we want to be able to anticipate all potential damage and risks. We strive to ensure that our customers are never inconvenienced by a claim. In short, we want to be the insurance brokerage that creates the greatest possible customer satisfaction and adds the most value through counselling, processing time and service.

We constantly make responsible decisions in our customers' favour. One of our strengths is that our customer promise, is both internal and external to the organisation. Responsibility is both our strength and our driving force at RTM. We recognise that one wrong choice or decision can have serious consequences. RTM has more than 2.000 companies as our customers, including some of Denmarks largest companies

Welcome to RTM

Welcome to RTM Pension

It can be challenging for a company to know if its employees have the pension scheme that supports the company's desire to provide employees with a secure and financially sustainable retirement.

Welcome to RTM Insurance

For 30 years, we've worked closely with our customers, which is precisely why we can state this as the best solution. We can provide great offers that suit you and your needs and minimise the risk of unpleasant surprises in the event of injuries to your employees.

We have our own in-house engineering team

Our engineers work very closely with our customers to ensure the best possible insurance coverage through dialogue, based on the customer's wishes and needs.

Our service and handling concept

Du vil som kunde opleve overblik, sikkerhed og høj kvalitet. Vi overlader intet til tilfældighederne. Der vil altid være kontrol over forsikringsdækning, præmie, skadeforløb og risici

OUR MISSION

RTM was founded on the belief that traditional insurance and pension companies do not take enough responsibility for delivering the right solutions for their customers. And today, as an independent insurance broker, the company works continuously to find the right solution and the right choice of the best insurance or pension company for the task at hand. Because we believe that no insurance or pension company can provide unbiased advice. And we believe that all our customers have unique and individual needs that require personalised focus and solutions.

For that reason, it is our job to negotiate with insurance companies to provide our customers with lower premiums and better coverage. To achieve this goal, we consistently put our insurance policies out to tender every three years. This way, we get three or more offers from insurance companies to choose from, often improving coverage and reducing premiums.

In order to do this, we use claims statistics on the development within each area that match the customer's risk profile.

Through this approach of tendering every three years, we have been able to offer new customers at least a reduction of up to 20 per cent in premium rates for several years. This approach also rubs off on existing customers, who have also had their premiums significantly reduced.

When reviewing a business's insurance policies, RTM employees find too many flaws. Both major and minor, but all of them errors that can ruin a business in the long run.

Therefore, it is a broker's most crucial task to eliminate all errors, both small and large, serious errors in insurance policies, which insurance companies often present to their customers, knowingly or unknowingly. And that is exactly what we do today, and in doing so, we have proven our worth as an insurance broker and advisor throughout the company's existence for more than 30 years.

 

The insurance companies have too much focus on selling insurance and too little focus on keeping the customers business safe. This was the reason Henning Toftager and Leif Rexen started RTM.

VISION

RTMs vision er, at det drejer sig om at tage ansvarlige beslutninger til kundens fordel. Vi har en målsætning om at gøre tingene en smule bedre end konkurrenterne.

Det er vores mål at beskytte virksomheder / organisationer / mennesker, så de altid kan opnå deres fulde potentiale. Samtidig ønsker vi, at kunne forudse alle potentielle skader og risici. Og vi tilstræber, at vores kunder aldrig bliver mærket af en skade. Vi vil kort sagt være den forsikringsmæglervirksomhed, der ved rådgivning, sagsbehandling og service skaber størst mulig tilfredshed hos vores kunder.

PERSONLIGHED

RTM er som virksomhed arketypen, der er omsorgsfuld og beskyttende. Og som samtidig arbejder ud fra medmenneskelige tilgange til omgivelserne. I dette univers er medarbejderne hele tiden proaktive og meget strukturerede i deres tilgang til deres daglig arbejde. Herved kan de sikre ansvarlige beslutninger. Vi tager ansvar for individer og andres virksomhed / organisationer som var det os selv. Vi forebygger skader via vores struktur, erfaring og forudseenhed.

RTMs berettigelse, vores ledestjerne, vores drivkraft, vores handlemåder over for kunderne og det at være forbillede betyder, at vi er en arketype – for lignende virksomheder i branchen. Vores værdigrundlag er alment medmenneskeligt i tilgangen til det vi gør og siger, og på den måde danner disse begreber vores identitet.

Forudsætningen for en effektiv branding er, at kunderne og medarbejderne oplever brandets identitet som relevant og meningsfyldt i det daglige. Det være sig både udadtil mod kunderne og indadtil mod medarbejderne. Når alle kan identificere sig med de værdier, som brandet står for, får virksomheden et stærkt image, som er en kilde til værdi for virksomheden. Det drejer sig blandt andet om kundernes loyalitet over for brandet, deres villighed til at betale mere for en ydelse fra vores brand end tilsvarende ydelser uden branding og virksomhedens placering i forbrugernes bevidsthed som det “rigtige brand”.

VÆRDIER

Vi er proaktive i vores tilgang til opgaverne. Vi tager initiativ og venter ikke på at andre skal handle for os, og vi tror på at verden og vores kunders behov ændrer sig over tid, og vi tilstræber at kunne forudse og afdække alle farer.

Medarbejderne er meget strukturerede og vi afleverer og overleverer opgaverne på optimal vis. Samtidig udvikler vi værktøjer og systemer, der skaber tryghed. Og vi arbejder ud fra at fjerne alle tilfældigheder og fejl. På det menneskelige plan tror vi på at bygge stærke relationer både internt og eksternt og vi handler med empati.

Vi løser opgaverne med begejstring og indlevelse, og vi identificerer os hurtigt med virksomhedens kultur, forretning og udfordringer. Vi prøver at tilføre positiv energi til organisationen.

 

SURROUND YOURSELF WITH ONLY PEOPLE WHO ARE GOING TO TAKE YOU HIGHER – Oprah Winfrey

RTM KUNDELØFTE

Vores løfte til kunderne er, at vores værdier som menneskelighed, proaktivitet og struktur er i topklasse i enhver kontakt med kunden. Vi tager hele tiden ansvarlige beslutninger til kundens fordel. En styrke er, at vores kundeløfte både vender ind i organisationen og ud i markedet. Både vores styrke men også vores drivkraft i RTM er ansvarlighed. Vi er bevidste om, at et forkert valg eller en forkert beslutning kan få alvorlige konsekvenser.

Det har betydet, at virksomheden siden 1990’erne har fundet en solid platform i forsikrings-mæglerbranchen. En branche, hvor kompleksiteten er blevet øget væsentligt de senere år. Kompleksiteten i branchen har gjort det sværere at navigere rundt i forsikringsmarkedet. Dette faktum betyder, at incitamentet til at vælge en forsikringsmægler fra erhvervskundernes side er større end nogensinde. Og udviklingen de senere år peger i høj grad på, at RTM har sin berettigelse i branchen, og er et af de førende fyrtårne. Vi er altid tilgængelige, hvis ”det brænder på”. Og vi er stolte og glade, når vi lykkes sammen.

 

THE HARDER YOU PRATICE THE LUCKIER YOU GET – Gary Player

RTMs HISTORIE

RTM blev grundlagt i 1992, da de to regionschefer Leif Rexen, Baltica Liv og Baltica Bank og Henning Toftager, storkundechef i Baltica Forsikring faldt i snak om deres arbejdsplads. De var begge frustrerede over, at der i Baltica var for meget fokus på at sælge forsikringer, men for lidt fokus på at sikre kundernes virksomheder og sørge for at forsikringerne dækkede optimalt. De to regionschefer følte ikke at Baltica servicerede og betjente kunderne godt nok, og ej at de heller tog ansvar for at sikre de rette løsninger for kunderne.

Leif Rexen og Henning Toftager nåede frem til, at de hellere ville være uvildige forsikringsmæglere, der kunne skaffe virksomhederne de rigtige løsninger inden for forsikring og pension med de laveste præmier og den bedste dækning. Derfor blev de enige om at starte en uvildig forsikringsmægler virksomhed. I sommeren 1992 lejede de derfor et lokale i Karlslunde. Med et kontor, to bærbare computere og to mobiltelefoner gik de i gang med at skaffe kunder.

Stille og roligt udviklede firmaet sig. Efter syv års hårdt slid blev der for lidt plads i Karlslunde, og virksomheden flyttede til Ishøj, hvor der var plads til virksomhedens nu 15 medarbejdere. Efter 10 år her blev pladsen for trang. Leif Rexen, der i 2008 blev eneejer af virksomheden, købte den tidligere rideskole Østergaard i Greve Landsby og efter en omfattende renovering, flyttede RTM ind i de nye lokaler. Lige siden har RTM vokset sig større og større. Og i dag er selskabet en af Danmarks største danskejede forsikrings-mæglervirksomheder med mere end 70 ansatte.

DA VI STARTEDE RTM, VAR DET VORES IDÉ AT GØRE NOGET RIGTIG GODT FOR DANSKE VIRKSOMHEDER, BÅDE I FORHOLD TIL DERES FORSIKRINGER OG DERES PENSION, OG VI VILLE GØRE DET MED STOR DEDIKATION. DEN VISION HAR VI FORFULGT LIGE SIDEN VIRKSOMHEDENS GRUNDLÆGGELSE I 1990’ERNE, OG VORES MÅL ER STØRRE OMSÆTNING, STØRRE INDTJENING OG BEDRE KUNDESERVICE. VI BESKYTTER ERHVERVSVIRKSOMHEDERNE, FORDI DET ER DET, VI ER BEDST TIL.
– ADM. DIREKTØR LEIF REXEN

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Vi samarbejder med flere internationale forsikrings- og reassurancemæglere, for at kunne tilbyde de bedste løsninger til dig. Vores primære samarbejdspartner er unisonSteadfast. Besøg hjemmesiden www.unisonsteadfast.com/en
Vores samarbejde er udelukkende forretningsorienteret og involverer ingen form for ejerskab. Det handler alene om at give dig som kunde de bedste muligheder – også internationalt.

Når det danske forsikringsmarked er for småt
Via samarbejdet tilbyder vi lokal service til udenlandske datterselskaber af danske, internationale virksomheder. I tilfælde, hvor det danske forsikringsmarked er for restriktivt eller mangler kreativitet og visioner, kan vi i samarbejde med den internationale forsikringsmægler sammensætte nye og bedre løsninger med endnu større fordele for dig som kunde.
I forhold til forsikringsløsninger for virksomheder i Norden har vi et nordisk samarbejde.