4353 1444 mail@rtm.dk

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Pensionsordning & elevpakke

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har RTM som pensionsmægler og rådgiver om pensions- og medarbejderrelaterede forsikringsordninger, og det er RTM, som er eksklusiv pensionsmægler for Veterinærsygeplejerskernes arbejdsmarkedspensionsordning.

 

Det er også RTM, som har rådgivningsansvaret overfor den enkelte Veterinærsygeplejerske, og RTM hjælper også den enkelte arbejdsgiver i relation til pensionsordningen.

 

I henhold til overenskomsten mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er Veterinærsygeplejersker omfattet af Fagforeningens aftale om obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning.

 

Arbejdsmarkedspensionsaftalen er etableret i pensionsselskabet Velliv.

 

Indmeldelse til pensionsordningen finder sted straks ved ansættelsen og følger de regler, som til enhver tid er aftalt i overenskomsten. For nærværende udgør arbejdsgivers pensionsbidrag 8,5 % og medarbejderens egen andel udgør 4,25 % af lønnen.

 

Elever er straks fra ansættelsen omfattet af en såkaldt ”elevpakke”. Elevpakken indeholder forsikringsdækning til eleven i tilfælde af dødsfald, invaliditet eller en forsikringssum ved diagnose af visse kritiske sygdomme. Udgiften til elevpakken skal afholdes af arbejdsgiveren, og udgør 52,00 kroner pr. måned (2021).

 

Ved nyansættelser, fratrædelser, lønændringer, orlov m.m. skal arbejdsgiveren give besked til RTM på www.rtm.dk/kundelogin. RTM er ansvarlig for at videregive de korrekte oplysninger om medarbejderen og ansættelsesforhold til Velliv, hvorfor det er vigtigt at arbejdsgiveren giver besked til RTM. Arbejdsgiveren skal tillige sikre, at der bliver afregnet pensionsbidrag til pensionsordningen til Velliv i henhold til overenskomsten (info om indbetaling af pensionsbidrag kan fås på www.velliv.dk).

 

Yderligere oplysninger om overenskomsten kan ses på www.vspnet.dk