Udbud og Risikogennemgang

I forbindelse med udbud af virksomhedens forsikringer, vil der typisk blive udarbejdet en udbudsrapport, der beskriver den enkelte virksomheds risiko ud fra et forsikringsmæssigt synspunkt.

I udbudsrapporten lægges vægt på, at give et så nøjagtigt og tydeligt billede af virksomhedens forsikringsprogram, enten forud for et forsikringsudbud eller overfor andre relevante samarbejdspartnere, i forbindelse med tegning af nye forsikringer.

RTM’s ingeniører gennemgår virksomheden og virksomhedens policer, sammen med virksomhedens repræsentant. Klausuler i nuværende policer gennemgåes og hvor der er differencer, vil virksomhedens repræsentant blive underrettet.

Det er aftalt ved besigtigelsen af virksomheden, at differencerne i virksomhedens policer bliver udbedret i overensstemmelse med klausuleringen.