4353 1444 mail@rtm.dk

RTM tilbyder risikorådgivning med risikoanalyser og identifikation af risici

Hos RTM ønsker vi at være din uafhængige forsikringsmægler, som løbende arbejder på at finde de rette løsninger til dig som kunde. Vores oplevelse er, at alt for ofte tager de traditionelle forsikrings- og pensionsselskaber ikke ansvar for de bedste løsninger til deres kunder, da de ikke kan rådgive uafhængigt.

Det er her, at vi kommer ind i billedet. Vi ønsker at give dig den bedste rådgivning og vurdering af fremtidige risici.

Gennem risk management, eller risikostyring, vil vi danne et overblik sammen med dig over udefra- og indefrakommende faktorer, der fremadrettet vil kunne påvirke virksomhedens indtjening.

Hvad indebærer samarbejdet?

Når du vælger at samarbejde med os, så kortlægger vi sammen de forskellige risici i virksomheden. Det gør vi på følgende måde:

  • Ved gennemprøvede spørgeskemaer
  • Ved risiko- og ingeniørrapporter

Her vil vi sikre, at alt bliver undersøgt. Det er en fase, hvor vi vil spørge meget, da vi i tæt dialog med dig som kunde kan få belyst alle risici. Det giver os det nødvendige overblik og muligheden for at træffe det rette valg. Det vigtigste, efter at have kortlagt de potentielle risici og fundet ud af, hvordan de kan minimeres, er at lave et forsikringstjek og sætte forsikringerne i udbud. Det vil være hos det eksisterende forsikringsselskab samt 3 andre. Det kan betyde, at dine forsikringer kan forbedres, og at de uanset hvad bliver mere tilpassede virksomhedens behov.

Hvordan foregår processen?

Når vi foretager risk management, foregår det på følgende måde:

1. Identifikation af risici

Her gennemgår vi dine nuværende forsikringer på bygningen, løsøre, formue og personer. Det er vigtigt at finde ud af, hvad præcis forsikringerne indeholder, for at kunne finde ud af, hvor forsikringen ikke rækker, eller hvor der er huller.

2. Risikoanalyser og vurdering

I denne fase vil vi beregne en anslået eller potentielt maksimum tab ved skade, konsekvenser og frekvens. På den måde finder vi bedre ud af, hvad der skal til i forsikringen for at dække potentielle skader og omkostningerne derved.

3. Risikohåndteringsmetoder

På grundlag af identifikation af risici kommer vi med forslag til begrænsning af risici. Hvordan vi eliminerer, reducerer, forøger, beholder, overfører og forsikrer.

 

4. Udbud

I denne fase vil forsikringerne så sendes i udbud. Dette vil ske hos dit eksisterende forsikringsselskab og yderligere 3 andre.

På den måde sikrer vi os, at du får de bedste løsninger.

5. Vurdering og opfølgning

Vi efterlader dig naturligvis ikke her. Vi vil fortsat følge op på vores aftaler.

Hvis I har oplevet mange skader, vil vi påbegynde dialogen om risikostrategi, hvor vi vil finde ud af, hvordan vi vender skadesudviklingen.

Vi har dig og din virksomhed i fokus

Det er vigtigt for os at tale din sag. Risk management kan være afgørende for din virksomheds fremtid, og derfor er det vigtigt med den rette vejledning. Vi er en uafhængig forsikringsmægler, hvorfor vi har fokus på det bedste for din virksomhed. Risikostyring kan redde dig fra mange økonomiske tab i fremtiden.

Vores opgave er at skaffe dig lavere præmier og bedre dækning gennem kontinuerlig forhandlinger med forsikringsselskaberne. Derfor sender vi forsikringerne i udbud. Det giver os flere tilbud, og ofte forbedres dækningerne. Vi benytter skadesstatistikker om udviklingen inden for det enkelte område, som afspejler din risikoprofil. Den metode har givet 20 % reduktion i præmiesatser for nogle virksomheder.

Vi arbejder konstant på, at din virksomhed og medarbejdere skal sikres gennem den mest kyndige rådgivning. Virksomheder bliver påvirket af finansielle, miljømæssige, politiske eller sociale faktorer. Desuden oplever virksomheder interne risici, og det er derfor vigtigt at holde sig ajour med risk management.

Vi har erfaringen

Hos RTM har vi erfaringen med rådgivning og assistance vedrørende risk management. Det er gennem en overordnet risikovurdering, at vi skaber et samlet overblik for din virksomhed over risici. Det giver dig indblik i de hændelser, der kan have negativ betydning strategisk set eller få økonomiske konsekvenser. Med en rådgiveransvarsforsikring er vi begge sikret mod økonomiske tab, hvis der skulle opstå fejl ved projektering eller rådgivningsopgaver.

Vi blev grundlagt tilbage i 1992 og har dermed en god del år på bagen. RTM opstod grundet et ønske om at kunne rådgive virksomheder til de rette og bedste løsninger. Derfor er vi en uvildig forsikringsmæglervirksomhed, som netop har fokus på at hjælpe dig til de rette løsninger. Vi er i dag stolte over at være en af Danmarks største forsikrings-mæglervirksomheder med mere end 70 ansatte.

Med vores erfaring har vi kvalificerede svar på dine spørgsmål, men vi ønsker også konstant at holde os ajour med markedet, og derfor er vi indstillet på hele tiden at forbedre os og udvikle os, så vi også i fremtiden kan give vores kunder den bedste rådgivning. Vi ønsker at være på forkant med de skader, der potentielt kan forekomme og netop komme dem i forkøbet.

Vil du kontaktes af RTM Forsikring?

Antal medarbejdere

Præmiestørrelse (årligt)

Accept

7 + 3 =