4353 1444 mail@rtm.dk

RTM Risikorådgivning

Ved opstart af et samarbejde bliver de forskellige risici i din virksomhed kortlagt. Det sker via gennemprøvede spørgeskemaer samt risiko- og ingeniørrapporter, hvor vi sikrer, at alt bliver undersøgt. Og vi spørger i denne fase meget – for kun via tæt dialog med dig som kunde, kan vi få belyst alle risici.

Det giver dig et nødvendigt overblik og mulighed for at træffe et velovervejet valg.

RTM Risikorådgivnings-processen kan typisk inddeles i 5 faser:

1. Identifikation af risici

Vi gennemgår dine nuværende forsikringer på:

 • Bygning
 • Løsøre
 • Formue
 • Personer

2. Risikoanalyser – Vurdering

 • Beregning af anslået eller potentielt maksimum tab ved skade
 • Konsekvenser
 • Frekvens

3. Risikohåndteringsmetoder

På basis af identifikation af risici kommer vi med forslag til begrænsning af risici

 • Eliminere
 • Reducere
 • Forøge
 • Beholde
 • Overføre
 • Forsikre

 

4. Udbud

Dine forsikringer sendes i udbud – typisk hos det eksisterende forsikringsselskab samt yderligere 3 andre.

5. Vurdering og opfølgning

Vi følger løbende op på vore anbefalinger og aftaler.

I en situation, hvor en virksomhed har mange skader, vil vi påbegynde en dialog om risikostrategi, hvis mål er at vende skadesudviklingen, så vi undgår højere præmier ved næste præmieforhandling.

Vil du kontaktes af RTM Forsikring?

Antal medarbejdere

Præmiestørrelse (årligt)

Accept

7 + 9 =