4353 1444 mail@rtm.dk

RTM Pension – Medarbejderens pensionsmægler

I vores service- og betjeningsaftale fastlægges en handlingsplan mellem RTM og virksomheden, hvor vi evaluerer virksomhedens pensionsprogram. I den forbindelse gennemgås en opdatering og afstemning af følgende forhold:
  • Indtegning og rådgivning af den enkelte medarbejder.
  • Administration af policer og præmier.
  • Hjælp ved sygdom, invaliditet m.m.
  • Udarbejdelse af økonomisk overblik.
  • Veligeholdelse af pensionspolitik.
  • Udarbejdelse af IT hjemmeside og brochure til den enkelte virksomhed.
  • Afholdelse af udbudsrunder.
  • Løbende orientering.
  • Gå hjem møder.

Med RTM som samarbejdspartner får I mulighed for at opnå den bedst mulige pensionsordning for jeres medarbejdere. Vi tager hensyn til den enkelte medarbejder i jeres virksomhed og tilbyder fx:

Risikovurdering på individniveau

I en hvilken som helst virksomhed kan der være personer, som har forhold, der gør, at vi udarbejder en individuel løsning til de pågældende medarbejdere.

Seniorrådgivning

Når en medarbejder nærmer sig pensionsalderen, har medarbejderen mulighed for en individuel rådgivning af sin økonomiske situation. Her fastlægger vi hvornår de forskellige ordninger skal udbetales samt optimering af dækninger og ordninger i forhold til ydelser fra det offentlige – eventuelt i samspil med andre forsikringer og/eller friværdi i bolig.

Sundhedsforsikring

Både for jeres virksomhed og for den enkelte medarbejder er det en stor fordel at have en sundhedsforsikring, der sikrer, at medarbejderen kommer hurtigt til behandling samt giver mulighed for at vælge behandlingssted. RTM har stor erfaring med at optimere pris og kvalitet på sundhedsforsikringer.