4353 1444 mail@rtm.dk

RTM Nyhedsbrev nr. 6 – 2021

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for juni. 

Sommeren er over os. Og jeg vil gerne benytte anledningen til at ønske alle en rigtig god sommer.

Men selvom det er den tid på året, hvor mange er ferieramte, skal I ikke snydes for et fyldigt nyhedsbrev. 

RTM Pension skriver om udfordringer med investeringstest og bringer en inspirationshistorie med et eksempel på, hvordan man med forandringer kan skabe grundlag for et langt arbejdsliv.

Du kan også – hos RTM Forsikring – læse om den lov, som trådte i kraft tidligere på året, og som skal forsøge at ramme dem, der kører vanvidskørsel. Og så ser vi nærmere på et emne, som vi ofte dykker ned i. Nemlig cyberangreb, som efterhånden er blevet hverdagskost. 

Som altid håber jeg, I vil finde nyhedsbrevet interessant.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Pension
 • Når tiltænkt god forbrugerbeskyttelse fører til ”lunkne standard anbefalinger”
   
 • Inspiration til et liv med udsigt til mange år på arbejdsmarkedet
Nyt fra RTM Forsikring
 • Konsekvenserne af vanvidskørsel – ny lov er begyndt at blive taget i brug
   
 • Cyberangreb er efterhånden hverdagskost
Andet
 • ARKEN

Nyt fra RTM Pension


Når tiltænkt god forbrugerbeskyttelse fører til ”lunkne standard anbefalinger”


Alle pensionsopsparere kan som udgangspunkt selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Der er bare et men
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

For at få mulighed for at vælge ny investeringsprofil, skal man nemlig som udgangspunkt gennem en ”investeringstest”, forinden den enkelte kan få lov og adgang til at foretage et investeringsvalg – eller omvalg af tidligere valgt profil.
 
Næsten alle disse ”investeringstest” rammer ud i samme standardanbefaling – nemlig selskabets livscyklusprodukt med mellemrisiko. I hvert fald hvis du svarer det, de fleste vil svare på de stillede spørgsmål.
 
Kravet om test skyldes primært de såkaldte EU-affødte MIFID-regler. Og som udgangspunkt er det jo godt, at lovgivningen overholdes, og at den enkelte får sparring om investeringer. Der er heller ikke nogle pensionsselskaber, som vil risikere at få kritik for en anbefaling – eller risikere at blive gjort ansvarlig for en investeringsanbefaling – så som udgangspunkt kritiserer jeg ikke selve processen og motivationen.
 
Advarsel – hvis du ikke følger standardanbefalingen
Hvis en pensionskunde har et ønske om at skifte investeringsprofil/risiko, og er det valg anderledes end testens anbefaling, får vedkommende en advarsel. Derfor skal man forinden specifikt bekræfte dette for at komme videre – så du kan gennemføre omvalget.
 
Jeg oplever, at mange på dette sted i processen bliver skræmte, og desværre betyder denne advarsel, at mange fortryder deres ellers påtænkte valg.
 
Jeg er måske personligt ikke det bedste eksempel selv, da jeg nok er mere risikovillig investeringsmæssigt end de fleste opsparere. Men på trods af dette – og min alder på 61 taget i betragtning, kombineret med en forventet restlevetid for mine pensionsudbetalinger på 30 år eller mere (så er jeg 91) – så har jeg fået og får stadig den anbefaling, at jeg skal vælge profilen mellemrisiko. Jeg har livscyklusprodukter i flere pensionsselskaber, og det er ret ens resultater, jeg får og har fået fra de forskellige pensionsselskaber. Med mellemrisiko vil jeg have cirka 1/3 af min opsparing i offensive investeringer og altså 2/3 i mere defensive investeringer, hvilket jo er til den defensive side i min optik.
 
Havde jeg ikke været stærk i troen på mine egne valg – ja, så havde prisen været, at min pensionsformue i dag ville være endog nogle hundrede tusinde mindre, end den er i dag.
 
Det kan altså være voldsomt kostbart at følge en standardanbefaling, hvis ikke jeg – som opsparer – kender den fulde betydning, og hvad der gemmer sig bag investeringsprofilens navn.
 
Jeg oplever det især problematisk for + 55 års segmentet, idet opsparere i dette segment automatisk får reduceret deres investeringsrisiko (færre aktier og aktielignende aktiver), og hvor den aktuelle investeringsrisiko for mange er mere defensiv, end det ”navn” investeringsprofilen tilsiger.
 
Hvis pengene skal holde resten af livet og månedligt udbetales, som afløsning for lønnen, så kan en for defensiv investering betyde, at du kommer til at snyde dig selv for afkast, hvilket er af afgørende betydende for størrelsen af den månedlige pension.
 
Det er netop sådanne elementer, vi ønsker, at vores kunder skal kende til, og som vi gerne vil rådgive dem om. RTM’s rådgivning koster måske et lille beløb, men det kan være voldsomt store beløb, man mister, hvis man ikke fuldt kan gennemskue tingene og selv får truffet det bedste valg.
 
En andet spørgsmål er, om tiden måske er ved at løbe lidt fra de livscykluskurver, som pensionsselskaberne anvender i deres livscyklusprodukter. Det skyldes, at pensionsordninger i dag i højere grad vil have en lang restløbetid, hvorfor den i den sammenhæng ret tidlige nedtrapning af investeringsrisikoen, som sker i dag, måske ikke er helt optimal og fagligt begrundet nok. Set fra et kundeperspektiv, og som jeg ser det.


Inspiration til et liv med udsigt til mange år på arbejdsmarkedet


I en tid, hvor vi oplever, at mange erhvervsaktive er udfordret af at skulle præstere såvel privat som i jobbet, og hvor mange stiller store krav til sig selv, og statussymboler er kommet i overfokus, er det måske vigtigt lige at stoppe op og tænke over fremtiden.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension og Karin Mørup, kunderådgiver, RTM Pension
 
For nogle måneder siden kom min medarbejder Karin Mørup til mig med disse tanker om livet – og et budskab om, at hun havde besluttet sig for at tage en pause fra ”hamsterhjulet”.
 
Som chef er det jo ikke det bedste budskab at få smidt i hovedet.
 
Men: Jeg er faktisk enormt positiv over for, at hun tør tage sådan en stor beslutning.
 
Måske er det noget, som mange flere burde tænke i retning af – især hvis man føler sig presset, overophedet i jobbet og er et sted i livet, hvor det føles som om, der er behov for at få tanket ny energi op.

Hos Karin har det dog været lysten til at opleve, som har været den primære motivation til at springe ud i hendes og familiens eventyr, og det har hun skrevet en artikel om her.

Karin Mørup, kunderådgiver, RTM pension:
 
Husk at leve mens du lever…
 
Den overskrift så jeg engang på LinkedIn. Det var et ældre ægtepar, som var i slutningen af deres arbejdsliv. De havde valgt at sige deres arbejde op – og havde solgt deres hus for at tage ud af sejle, de vidste ikke hvor længe.
 
Nu er det mig som har sagt min stilling op her i RTM A/S. Ikke for at starte et nyt sted, for jeg er rigtig glad for at være her. Nej, jeg og min familie har valgt at tage et år ud af kalenderen for at rejse. Det på trods af, at vi har 2 halvstore teenagepiger, og mange nok vil nok mene, at det er et atypisk tidspunkt at tage sådan en beslutning. Men en hændelse i familien gjorde, at vi i fællesskab besluttede, at livet skal leves, og drømme skal udleves, når der er mulighed for det.
 
Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var skrækindjagende at sige min stilling op og vinke farvel til et godt job, fast indtægt og tryghed i hverdagen. Men jeg synes også, at det er modigt, skønt og spændende.
 
Jeg tror, at tiden med corona og lockdown har fået mange til at stoppe op og reflektere over livet og hverdagen. Vi var – og er nok stadig – meget travle. Alt skal være effektivt. Skal man tage noget godt med fra corona, så er det, at det nok ikke har været så skidt at skrue blusset helt ned. Der blev tid til nærvær og tid til at tænke og reflektere. Hvordan vil jeg gerne have, at mit liv, min hverdag, mit familie- og arbejdsliv skal være? Nogle har allerede taget beslutningen og har skiftet job, gået ned i tid, flyttet på landet eller over på en af vores mange skønne, danske øer.

Jeg håber, at vi alle er blevet en erfaring rigere og gør brug af den erfaring – både i privaten og på arbejdspladsen. Så vi ikke bare skuer op for blusset igen, som om intet var hændt. 

I det kommende år vil jeg lade tankerne flyve og lade hverdagens pligter hvile.
 
Jeg vil nyde, at jeg får et helt år med min familie, og jeg føler mig privilegeret over at få et år med mine piger, før de bliver så store, at de ikke længere har tid til mor og far. At kunne samle en masse oplevelser og putte i bagagen både hos mig selv og mine børn.  At have tid til at være nærværende.
 
Bevar drømmene og husk at leve.
 
Jeg ønsker jer alle en god sommer.

Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension:
 
Lev livet, hele livet. Det er et slogan, et af pensionsselskaberne har brugt i mange år.
 
I RTM Pension gør vi en dyd ud af at rådgive om pensionsopsparing og pensionsrelaterede forsikringsdækninger. Det er vigtigt at have som målsætning at få skabt en god pensionsopsparing. Ingen tvivl om det, og des tidligere man er i gang med at få indbetalt til pension, des flere muligheder er der i livet.
 
Men det er også vigtigt at ”investere” og tage initiativer til et godt liv.
 
I dag har alle, som er født efter 1967 udsigt til en senere folkepensionsalder (69 år eller senere), og dermed også udsigt til flere år på arbejdsmarkedet, fordi vi lever længere.
 
At tage et år ud af kalenderen, som Karin gør, betyder meget lidt i forhold til hendes pensionsopsparing. Så det skal ikke være bekymringen.
 
Men jeg tror på, at når Karin om mange år står foran pensionstidspunktet, så vil hun kigge tilbage på et liv, hvor hun tænker, ”godt vi gjorde det og godt vi tog tid til at tage den pause fra en travl hverdag. Havde vi ikke gjort det dengang, havde vi så holdt til at være erhvervsaktive og så livsmotiverede, som vi har været?”
 
Selv om det bryder med RTM Pensions rytme her på kontoret med en sådan opsigelse, er jeg som Karins chef faktisk stolt af at have medarbejdere, som tør tage sådan et initiativ.
 
Måske er sådanne initiativer med ”små pauser” i livet med til at bremse den stressbølge, som der skrives så meget om, så vi bedre kan holde til et langt liv på arbejdsmarkedet.

Nyt fra RTM Forsikring


Konsekvenserne af vanvidskørsel – ny lov er begyndt at blive taget i brug


Med den nye lov – der trådte i kraft den 31.3.2021 – skal politiet konfiskere enhver bil, der har været anvendt til vanvidskørsel, uanset om bilen er ejet af føreren eller ej.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Konfiskation er andet og mere end beslaglæggelse. Beslaglæggelse er en foreløbig rådighedsberøvelse, der bl.a. sker med henblik på at sikre sagens oplysninger og genstande, der evt. senere kan blive konfiskeret. Konfiskation er derimod politiets og statens endelige tilegnelse af det beslaglagte. Konfiskationen er således at betragte som en slags ’straf’ over for ejeren af køretøjet – selvom ejeren intet har gjort forkert.
Med den nye lov skal der som udgangspunkt ske konfiskation af enhver bil, der har været anvendt til vanvidskørsel, uanset ejerforhold.

Ejeren kan kun undgå konfiskationen af bilen, hvis ejeren kan godtgøre, at konfiskationen vil være uforholdsmæssigt indgribende. Med uforholdsmæssigt indgribende menes der i loven, at ejeren skal godtgøre

 • at ejeren ikke vidste eller kunne vide, at føreren ville anvende bilen til vanvidskørsel og
 • at ejeren har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender bilen til vanvidskørsel.

Transportministeren har under lovens forberedende arbejde lagt op til at ejeren inden udlån, udleje eller leasing, kan bede om at se førerens straffeattest, eller føreren kan udarbejde en tro- og love attest på, at føreren ikke har tænkt sig at anvende bilen til vanvidskørsel.

Det er dog ikke klart, om den faktiske brug af sådanne tiltag vil medføre, at ejeren har gjort tilstrækkeligt til, at bilen ikke kan konfiskeres. Ejeren risikerer dermed konfiskation af bilen, uanset at ejeren har truffet en række forholdsregler forinden udlån, udleje eller leasing af bilen.

Udgangspunktet er således i alle tilfælde, at bilen skal konfiskeres, hvis den har været anvendt til vanvidskørsel; uanset om bilen er ejet af et leasingselskab, en bilforhandler (f.eks. en kundebil eller demobil) eller det er en mormors bil, der er udlånt til et barnebarn.


Cyberangreb er efterhånden hverdagskost


Et øjebliks uforsigtighed kan ende med at koste mange millioner på bankbogen.
Det har flere virksomheder den seneste tid måttet sande især i USA, og meget yder på, at flere vil komme til den samme erkendelse i nær fremtid.

Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Mængden af de såkaldte ransomware-angreb er nemlig steget stødt de senere år, og i 2020 betalte amerikanske virksomheder ifølge CNBC over to milliarder kroner i kryptovaluta i løsepenge efter at være blevet udsat for angreb. Det er en stigning på 311 procent i forhold til året før.
Ransomware fungerer overordnet set ved, at hackere trænger ind i virksomhedens data og krypterer filerne, så virksomheden ikke selv kan få adgang til dem. Gerningsmændene kræver herefter løsepenge – heraf ordet ransomware – betalt i kryptovaluta for at give virksomheden adgang til sin data igen.

Infrastruktur ramt
I USA er fænomenet blevet et udbredt problem, blandt andet fordi infrastruktur og offentlige instanser så som politistationer er blevet udsat for angreb og altså så at sige får taget deres data som gidsel.
Et af de mere omfangsrige eksempler på dette, var da selskabet bag en enorm olieledning på USA’s østkyst blev ramt af omfattende ransomwareangreb. Virksomheden endte angiveligt med at betale fem millioner dollars, svarende til godt 30 millioner kroner, for at få sine data tilbage.
Selvom angrebene bliver mere udbredte, er det ifølge CNBC få velorganiserede grupperinger, der står bag største angreb. Det drejer sig blandt andet om dem, der kalder sig Evil Corp. og DarkSide. Sidstnævnte erkendte selv at stå bag angrebet på olieledningselskabet, men de hævdede selv, at det ikke var meningen, at det skulle ramme den amerikanske infrastruktur.
 
Kan operere frit
Netop infrastukturen i USA er sårbar, fordi 85 procent af den kritiske infrastruktur er privatejet og dermed ikke underlagt de samme strikse retningslinjer som regeringskontorer.
Hackerne har ofte hjemme i Rusland, hvorfor de kan slippe for konsekvenser, på trods af at det er ret åbent, hvem der står bag.

– Mange af disse organisationer har tilladelse til i store træk at operere frit i Rusland eller andre sovjetiske stater, så længe de ikke rammer nogen i de lande. Så med mindre der sker et samarbejde på politisk niveau det, kan jeg ikke se, at dette forsvinder foreløbig, siger Marc Bleicher, der er direktør i sikkerhedsfirmaet Arete Incident Response.

På grund af den foreløbige succes for hackerne, forventer eksperterne langt fra, at tendensen har toppet.

– Volumen af påvirkninger det vil få vil fortsætte med at stige, og jeg tror at mængden af penge, der kan blive tjent på det, vil fortsætte med at stige. Jeg tror ikke, at det vil toppe, og jeg ved ikke, om det bare vil udvikle sig til noget mere farligt og skræmmende. Det er svært at sige. Men jeg tror ikke, vi har nået toppen endnu, siger Vanessa Pegueros, der er sikkerhedsdirektør hos firmaet OneLogin til CNBC.

Andet


ARKEN: Få fribilletter til Guld og Magi


Lige nu kan du komme på museet ARKEN opleve gyldne skatte og glitrende samtidskunst i den store udstilling ‘Guld og magi’.

Guld har til alle tider fascineret os mennesker. Både i samtidskunsten og for oldtidens mennesker har det funklende materiale været forbundet til lyset, og inkarneret håb om et liv efter døden. Men guldet er samtidig en afgrund, vi lokkes ned i af vores egen forfængelighed, og det kan afsløre menneskets skyggesider som magtbegær og grådighed.

Guld og magi tager publikum med på en rejse gennem årtusinder for at udforske den magt og magi, der gemmer sig i guldet, og som mere end nogensinde optager kunsten i dag.

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.

Billetterne udløber 8/8-2021. Maks. to billetter pr. person/firma. 

Du kan bestille på event@rtm.dk.

Først til mølleprincip er gældende.