4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 5 – 2022

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for maj. 

I denne udgave af nyhedsbrevet ser vi på, hvad krigen i Ukraine – og den økonomiske usikkerhed, som vi oplever lige nu – betyder for din pensionsopsparing. Vores direktør for RTM Pension kommer med et godt råd til dig, som indtil videre har set året give negative afkast. 

Vi ser også på, hvad der sker på forsikringssiden, når en historisk stor brand rammer en dansk ejendom, som vi så det i Vanløse i marts.
Her blev 130 hjem ødelagt, og genopførelsesprisen er foreløbigt vurderet til 200-300 millioner kroner.   

Rigtig god læselyst.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev

Nyt fra RTM Pension

 • Negative pensionsafkast: Bevar roen og se langsigtet
Nyt fra RTM Forsikring
 • Storbranden i Vanløse: Hvad sker der forsikringsmæssigt?
Kort nyt
 • Inflation tvinger forsikringsselskaber til at øge priserne
   
 • Kassen er tom hos den fond, der skal hjælpe kunder, når deres forsikringsselskab går konkurs
   
 • Forsikringskunder stillet vidt forskelligt efter storbrand
   
 • Ny forsikringskoncern vil kapre storkunder
Andet
 • Arken: Få fribilletter
 

Nyt fra RTM Pension


Negative pensionsafkast: Bevar roen og se langsigtet


Krigen i Ukraine har skabt en global økonomisk usikkerhed og ikke mindst knaphed på samfundsafhængige ressourcer som olie, gas, metaller, træ med mere. Det sidste har især udmøntet sig i stigende energipriser og prisstigninger på mange varer.

Det går ud over forbrugerøkonomien, og det gode og store spørgsmål er, om dette er ved sætte gang i en global inflation, eller om det blot bliver en kortvarig periode med høje priser på visse varer.
 
I relation til pensionsopsparingsformuerne har krigen og usikkerheden haft den betydning, at såvel aktie- som obligationskurserne er faldet ret meget i år til dato. De fleste opsparere har et negativt afkast år til dato på 5 til 15 procent – afhængig af pensionsselskab, pensionsprodukt, alder, risikoprofil mv.
 
Det lidt atypiske billede er, at de negative afkast rammer såvel opsparere med høj investeringsrisiko som dem med lav investeringsrisiko. Hårdest ramt er de opsparere, som har overvægt i lange obligationer, hvilket heldigvis ikke er tilfældet for de fleste af RTM’s kunder.
 
Aktiemarkederne er voldsomt volatile, og vi oplever svingninger fra dag til dag på flere procent, hvorfor en afkastsats og en konkurrentsammenligning bliver et her-og-nu-situationsbillede, som flytter sig fra dag til dag.

På obligationssiden har udviklingen været lidt mere entydig, idet vi har set, at den lange rente som en glidende tendens løbende har flyttet sig og nu ligger i niveau 3 til 4 %. Betydningen heraf er, at værdierne af obligationsbeholdningerne over årets første 5 måneder er faldet i værdi, og derfor har opsparere med lav risiko også røde afkasttal år til dato.
 
Udfordringen for opsparere med lav risiko er, at de ikke forud har haft samme fantastiske optur på afkast, som opsparere med høj risiko har opnået de seneste år, og derfor – set over en 3 til 5-årige periode – er hårdere ramt end dem, som historisk har valgt høj risiko.
 
Hvad er det gode råd?
Det er svært at spå om fremtiden og ikke mindst udfaldet af krigen og følgerne heraf i større sammenhænge, men mit bedste råd til vores kunder er at bevare roen og ikke mindst også fastholde sine investeringsvalg.
 
For dem, som er lidt nervøse, er udfordringen, at der ikke rigtigt er nogen steder, ”man kan gemme sig og sin opsparing”, og slet ikke på bagkant.
 
Jeg tror fortsat på, at aktiemarkederne nok skal vende tilbage igen – udfordringen er, hvor lang tid det tager. Modsætningsvis tror jeg ikke på, at den lange rente vil falde ret meget igen – i hvert fald ikke inden for en kortere årrække.
 
Tror du på, at der er sandsynlighed for, at renten vil stige yderligere, kan det måske overvejes at kigge lidt mere i retning af flere aktier i porteføljen (i traditionel tankegang at øge risikoen), men her er vi ude i de mere spekulative overvejelser.
 
Mit bedste råd er at tage situationen med ro. En pensionsopsparing er en langsigtet opsparing – også for personer i min alder.
 
Har du behov for rådgivning eller et ønske om at drøfte netop din situation med os, er du selvfølgelig velkommen at kontakte såvel din normale kontaktperson hos os eller direkte til mig.

Mogens Rosengaard, direktør
RTM Pension

 

Nyt fra RTM Forsikring


Storbranden i Vanløse: Hvad sker der forsikringsmæssigt?


Beboerne i de 130 ødelagte hjem får massiv hjælp til nedrivning, bygning af ny ejendom, genhusning, huslejetab og ødelagt indbo. 

Brande som den i den store ejendom i Vanløse er heldigvis en sjældenhed i Danmark. Alle hjem i ejendommen blev fuldstændig ødelagt af flammer eller totalskadet under det omfattende slukningsarbejde. Genopførelsesprisen er foreløbig estimeret til 200-300 mio. kr.
 
Branden udviklede sig katastrofalt hurtigt, og beboerne i 130 boliger endte med at stå på gåden uden ret meget andet end det tøj, de havde på. Den ødelagte ejendom er revet ned, og en ny skal opføres.
 
– Efter det akutte sluknings- og redningsarbejde er overstået, stod forsikringsselskaberne sammen om hurtigst muligt at give så god en hjælp som overhovedet muligt, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra F&P – brancheorganisation for forsikring og pension.
 
En ting var at sørge for og koordinere hele nedrivnings- og oprydningsarbejdet på selve ejendommen og at opgøre og erstatte alle de ødelagte ting og møbler i lejlighederne.  
 
– Men nok så vigtigt er det meget hurtigt at sikre så trygge og overskuelige rammer som overhovedet muligt for de mange beboere, der har mistet stort set alt. Der vil gå flere år, før der står en indflytningsklar ejendom parat til indflytning. I den tid skal de have deres liv til at hænge sammen, og det får de hjælp til af ejendommens brandforsikring og af beboernes indboforsikringer, siger Pia Holm Steffensen.
 
Ejendommens brandforsikring og beboernes indboforsikringer hjælper blandt andet med:  

 • Akut genhusning og genhusning i op til tre år
 • Huslejetab til ejere, som lejer deres lejlighed ud
 • Genhusningshjælp til lejerne i ejerboligerne gælder mindst et år (indboforsikringen). Mulighederne for yderligere genhusning må man tale med sit forsikringsselskab om
 • Nedrivning og oprydning i forbindelse med branden
 • Ødelagte ting, møbler og andet indbo i lejlighederne
 • Opførelse af ny ejendom.
Brandårsagen er endnu uvis. Men uanset hvad, så er branden ekstremt dyr både menneskeligt og økonomisk. På den baggrund har F&P foreslået en brandkommission, som skal nyttiggøre viden om alle store brande i Danmark.
 
Brandkommissionen kunne nedsættes under Bolig- og Planstyrelsen, der får til opgave at opsamle, systematisere og nyttiggøre viden om store og voldsomme brande i Danmark.

Fakta om ejendomsbranden
 • Branden blev anmeldt kl. 13.47 fredag den 25. marts.
 • Mere end 100 brandfolk deltog i det omfattende slukningsarbejde, der strakte sig over flere døgn.
 • Ejendommen – der var fra 1938 – blev så skadet, at den måtte rives ned.
 • Genopførelsesprisen er foreløbig estimeret til at ligge et sted mellem 200-300 mio. kr.
 • Der var 130 ejerlejligheder/familier fordelt på 15 opgange.
 

Kort nyt


Inflation tvinger forsikringsselskaber til at øge priserne


Forsikringspriserne kommer formentlig, som følge af inflationen, til at stige det kommende år.

Det forventes, at forsikringsselskaberne vælter de stigende omkostninger over på kunderne, hvorfor priserne forventes at stige. Derfor gik en stor del af Topdanmarks investormøde med at forklare, hvordan selskabet vil håndtere de stigende priser. Det tyder på, at Topdanmark formår at øge prisen uden at mærke et markant fald i kundeantallet.

Tryg oplyser, at man også har hævet priserne, dog ikke mere end man også gjorde i sidste kvartal af 2021.

Kilde: Økonomisk Ugebrev Finans


Kassen er tom hos den fond, der skal hjælpe kunder, når deres forsikringsselskab går konkurs


Skadesgarantifonden, der skal dække kunder, hvis deres forsikringsselskab går konkurs, har en negativ egenkapital på 1,3 milliarder, selvom den ifølge loven skal være på mindst 500 millioner kroner. Dette skyldes, at en række konkurser blandt forsikringsselskaber har drænet fonden for midler.

Det ender dog med at være forsikringstagerne, der tager regningen for underskuddet, hvilket man hos Tryg og Topdanmark er utilfredse med.

Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark, udtaler, at virksomheden selvfølgelig gerne hjælper, men at det ikke er fair, at de firmaer, der rent faktisk har styr på forretningen, skal rydde op efter andre.
 
Kilde: Børsen

Kommentar fra Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring:
RTM benytter udelukkende selskaber, der som minimum er A-rated.
 


Forsikringskunder stillet vidt forskelligt efter storbrand


Den voldsomme brand i en etageejendom i Vanløse, som vi også har skrevet om tidligere i nyhedsbrevet, har udstillet hvor forskellige vilkår, de forskellige forsikringsselskaber tilbyder de berørte husstande. De husstande, der er forsikret hos Tryg og Topdanmark, er blevet tilbudt genhusning i 12 måneder.

Dækningsperioden er også 12 måneder hos LB Forsikring, GF Forsikring og Alm. Brand, men de tre selskaber behandler sagen som et særtilfælde og planlægger at udvide dækningen. Bedst stillet er dem, der har forsikring hos Codan, der tilbyder ubegrænset genhusning.

Selve etageejendommen var forsikret hos Købstædernes Forsikring, der benytter en genforsikring til at dække tabet. 

Kilde: Børsen

Kommentar fra Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring:
Det er vigtigt med en behovsanalyse af behovet for huslejetab og genopførelsestid. 12 måneder er typisk ikke nok.


Ny forsikringskoncern vil kapre storkunder


Mandag fremlagde Alm. Brand en ny organisationsstruktur efter selskabets formelle overtagelse af Codan. Den nye Alm. Brand Group består af Alm. Brand, Codan og Privatsikring, og målet er at rumme både private husholdninger og erhvervslivet, fortæller adm. direktør Rasmus Werner Nielsen.

I modsætning til f.eks. Tryg, der har en direktør for Alka-afdelingen, vil Alm. Brand ikke have direktører for de enkelte brands, da det er bedre at styre dem på tværs og have en ensartet rytme, siger Nielsen.

Han forventer at hente 600 millioner kroner i synergieffekter i 2025, og ca. 300 stillinger ventes løbende at forsvinde.

Kilde: Børsen

 

Andet


Arken: Få fribilletter


Lige nu kan du komme på museet ARKEN og opleve forårets store udstilling, som stiller skarpt på 150 års forskelligartede fremstillinger af kvinder og køn i kunsten.

Hvad vil det sige at være kvinde i dag? Hvad er kvindeligt? Hvem definerer det kvindelige? Hvem kan være kvindelig? Og er femininitet overhovedet kønsspecifikt? 

Udstillingen Kvinder i opbrud udfolder den vestlige kunsthistories skildringer af kvinder fra det moderne gennembrud i slutningen af 1800-tallet til den nyeste samtidskunst.
 
Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.
 
Maks. to billetter pr. person/firma.

Du kan bestille på event@rtm.dk. Først til mølleprincip er gældende.