4353 1444 mail@rtm.dk

RTM Nyhedsbrev nr. 5 – 2021

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for maj.

I denne måneds nyhedsbrev får du to historier. En fra RTM Pension og en fra RTM Forsikring.

Først skal vi se nærmere på PensionDanmarks vilkår og kommunikation. For dem har Finanstilsynet også set nærmere på – og giver på den baggrund flere påbud. 

På forsikringssiden kigger vi på en udvikling på forsikringsmarkedet og en stigning, vi ser lige nu – som er måske varsler en ny dagsorden, hvor vi skal se anderledes på risikostyring. 

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Pension
  • Påbud til PensionDanmark for urimelige kundevilkår
Nyt fra RTM Forsikring
  • Risk Management – styr på din risiko

Nyt fra RTM Pension


Påbud til PensionDanmark for urimelige kundevilkår


Finanstilsynet har undersøgt PensionDanmarks vilkår og kommunikation til sine medlemmer og giver på den baggrund tre påbud. Pensionsselskabet må ikke fastholde kunderne med urimelige vilkår, eller forsøge at overtale kunderne til at blive, når kunderne har besluttet sig for at flytte deres hvilende pension til et andet selskab.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

Det er med tilfredshed, at vi har modtaget orientering fra Finanstilsynet om, at Finanstilsynet har givet påbud til PensionDanmark om at ændre deres forretningsvilkår og betingelser, således at de fremover ikke længere må stavsbinde kunder, som ikke længere er ansat under en overenskomst, hvor den nuværende arbejdsgiver er påtvunget til at indbetale pensionsbidrag til PensionDanmark.

 
Såvel PensionDanmark som IndustriensPension indførte for nogle år siden skærpede kundevilkår, som betød, at fratrådte medarbejdere ikke kunne flytte deres pensionsordning med til den nye arbejdsgivers pensionsordning, ligesom de også praktiserede en hård fastholdelseskampagne for de kunder, så kunne gøre brug af pensionsbranchens jobskifteaftale.
 
Vi har gennem de senere år oplevet en praksis hos såvel arbejdsmarkedspensionsselskaberne som nogle af de kommercielle selskaber, som mest at alt minder om et forsøg på stavnsbinding af kunderne. Og det har været stærke argumenter som har været brugt til at beskytte sine kunder mod at flytte pensionsselskab.
 
Arbejdsmarkedspensionsselskaberne har hidtil gået fri af kritikken af denne stavnsbinding, men nu har Finanstilsynet endeligt også givet påbud til denne del af pensionssektoren.
 
Dette er nogle rigtigt vigtige påbud, idet det i hvert fald ikke tjener til kundernes fordel at være stavnsbundet, og vi lever jo også heldigvis i en tid, hvor mange skifter jobs på tværs af brancher og overenskomstmæssige tilknytninger, og derfor skal det naturligvis være muligt at flytte sine pensionsordninger med uden for meget besvær eller oplevelse af at blive skræmt.
 
Så jeg ser med tilfredshed på, at Finanstilsynet har givet disse påbud, idet vi ofte har haft kunder, som har uforstående overfor deres manglende muligheder for at samle deres pensionsordninger.

Nyt fra RTM Forsikring


Risk Management – styr på din risiko


Det internationale forsikringsmarked har igennem de seneste 14 kvartaler set kontinuerlige stigende rater og alene Q1-2021 stiger raterne globalt med 18%.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Der er tale om den længste kontinuerlige stigning i mange år – og det indvarsler måske også en ny dagsorden, hvor digitalisering af risikostyring til understøttelse af underwriting er første skridt i en digitalisering af forsikringsmarkedet.
 
En afledt effekt af det “hårde” marked er en begrænset risiko-appetit fra forsikringsselskaberne som i sig selv driver raterne endnu højere op.


Effekten af, at forsikringsselskaberne – udover at kræve højere præmier – også stiller mindre kapacitet til rådighed, kan give betydelige problemer for virksomhederne i form af manglende konkurrence og i sidste ende reducerede muligheder for at få risici afdækket.
 
Det er nu også tydeligt at forsikringsselskaberne generelt er mere kritiske med at “vælge” de risici/virksomheder de ønsker at forsikre, og flere forsikringsselskaber stiller nu også betydelige krav til at virksomhederne dokumenterer, at de arbejder struktureret med at reducere deres risiko for skader.
 
Derfor er det også nu virksomhederne skal i gang, med at indsamle data, for at tage ejerskab over deres risici selv.
Ved at arbejde struktureret med risiko-data og skadesforebyggelse, sikrer virksomhederne ikke blot at de reducerer deres risici for dyre skader, men også at virksomhederne kan dokumentere at de har styr på deres risiko og data – derved blive de bedre til at “sælge” deres risici til forsikringsselskaberne.
 
RTM samarbejder med det innovative selskab, 21RISK, som tilbyder hjælp til identificering af egne risici og kortlægning af risikoforbedrende tiltag.
 
21RISK arbejder med data, risk management, compliance og auditing i en form som kan sikre virksomheder mod skader på en hidtil uset nem og struktureret måde som kan sikre at forsikringsselskaberne har mulighed for at få dyb indsigt i data om virksomhedens risici og dermed reduceret risiko for at “regne forkert” når præmierne skal beregnes – dermed får virksomhederne også den mest korrekte risikopræmie.
 
21RISK vil også kunne hjælpe virksomhederne med at dokumentere at sikkerhedsforholdsregler er overholdt i forbindelse med en skade (se særskilt afsnit om sikkerhedsforholdsregler nedenfor)
 
Sikkerhedsforholdsregler og Risk Management
Forsikringsselskaber har på mange områder unik viden om hvordan og hvorfor skader opstår.

Af samme årsag har forsikringsselskaber også i mange år haft særlig fokus på skadeforebyggende foranstaltninger, hvorfor mange property-, brand-, og erhvervsforsikringer også indeholder bestemmelser om disse forhold.Disse bestemmelser kommer ofte ind i forsikringspolicerne i form af krav til at forsikringstageren, for at sikre virksomheden mod skader, skal udføre visse handlinger.
 
De hyppigst forekommende er krav til håndtering af:
 
– Varmt arbejde
– Indretning af truck ladestation
– Termografering af el-tavler etc.
– Brændbart oplag i nærhed af bygninger
– Sandwich paneler og brændbar isolering
 
Hvis din forsikring indeholder en eller flere af disse bestemmelser og sikkerhedsforholdsregler vil der efter al overvejende sandsynlighed være en konsekvens, hvis en skade kan henføres til manglende opfyldelse af disse.
 
Konsekvenserne kan strække sig fra en betydelig større selvrisiko og/eller procentdel af skaden,
til i værste konsekvens ingen erstatning efter en skade.
Dette er selvsagt noget som alle virksomheder bør have betydelig fokus på, for at sikre en skade ikke kan true virksomhedens egenkapital og eller overlevelse.
 
Risikomodeller
21RISK har udarbejdet risikomodeller til at, sikre din virksomhed har størst mulig modstandsdygtighed mod de skader, der kan opstå som følge af manglende fokus på disse områder.
 
21RISK kan hjælpe din virksomhed med at sikre, at du overholder sikkerhedsforholdsreglerne, og ved hjælp af vores system dokumentere at dit forsikringsselskab er orienteret om det.
Effekten af dette arbejde vil ikke bare sikre din virksomhed mod dyre skader, men også sikre at din virksomhed opnår reducerede risiko finansieringsomkostninger og mere risiko-korrekt forsikringspræmie – i mange tilfælde med store præmie besparelser til følge.
 
Hvordan kommer du igang?
 Kontakt din forsikringmægler i RTM som hjælper dig i gang med processen i samarbejde med 21RISK eksperter.