4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 4 – 2022

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for april. 

I denne udgave af nyhedsbrevet ser vi nærmere på vores allesammens helbred. Hos RTM Pension handler god rådgivning nemlig ikke kun om at skabe de bedst mulige firmapensionsløsninger.
Derfor samarbejder vi med en virksomhed, som har specialiseret sig i helbreds- og sundhedsrådgivning. Du kan læse mere om, hvordan det kan hjælpe dig og din arbejdsplads. 

Hos RTM Forsikring fortsætter vi med at belyse problematikken i forhold til cyberforsikring. I april har vi haft en artikel i Politiken, hvor vores direktør Henning Toftager forklarer, hvorfor alle virksomheder bør forsikre sig mod cyberkriminalitet. Læs et uddrag af artiklen i denne måneds nyhedsbrev. 

Rigtig god læselyst.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev

Nyt fra RTM Pension

  • Det er sund fornuft at tænke i sundhed og optimering af den helbredsmæssige situation
Nyt fra RTM Forsikring
  • Cyberforsikring er lige så vigtigt som brandforsikring
Kort nyt
  • Forsikringsbranchen forlænger: Gratis forsikring til ukrainske biler i Danmark
     
  • Nyt lovforslag om samfundsbidrag er en særskat på tryghed
     
  • Tryg Forsikring hives i retten for at hæve priser uden varsel
Andet
  • Arken: Få fribilletter
 

Nyt fra RTM Pension


Det er sund fornuft at tænke i sundhed og optimering af den helbredsmæssige situation


Hos RTM Pension handler god pensionsmæglerrådgivning ikke kun om at skabe de bedst mulige firmapensionsløsninger, og i tilknytning hertil at yde en kompetent og uvildig rådgivning til såvel virksomheden som den enkelte medarbejder.
 
Det handler også om risk management inden for HR-området.
 
Næsten alle virksomheders vigtigste ressourcer er virksomhedernes ledere og medarbejdere. For mange består der en stor risiko i, at eventuelle medarbejdere og/eller topledere enten ikke er i ”topform”, eller at der opstår helbredsmæssige udfordringer på et tidspunkt.
 
Der er derfor god økonomi i at investere i medarbejderes og lederes sundhed og trivsel – og dermed også deres evne til at topperforme i deres job. Dette gælder såvel medarbejdere som ikke mindst virksomhedernes øverste ledelse og ledere generelt.
 
Hos RTM har vi et samarbejde med virksomheden Nordic Medicine Inst., som har specialiseret sig i helbreds- og sundhedsrådgivning til ”øverste hylde” – og de har målrettede tilbud til virksomhedernes øverste ledelse og topperformere i mere bred forstand.
 
Jeg har haft en snak med Nordic Medicine Inst., stifter og direktør, Ulrikka Søgaard. Hun udtaler blandt andet:
 
Nordic Medicine Inst., stifter og direktør, Ulrikka Søgaard
”Vi brænder for at hjælpe passionerede og målrettede ledere med at blive ved med at brænde igennem på daglig basis – uden at brænde ud.
 
Ligesom topatleter stiller ledere og præstationsorienterede nøglemedarbejdere ofte meget høje krav til deres indsatser og resultater. Den ekstra drivkraft og ofte ekstraordinære høje stresstærskel medfører ofte en forhøjet risiko for livsstilssygdomme som blodpropper, udbrændthed, dårlig søvn og smerter med mere.
 
Et stort studie tilbage i 2015 (3714 raske mænd og 5168 raske kvinder) viser, at den største årsag til at mænd mellem 40 til 60-årsalderen får en blodprop, er udbrændthed, og det er den næstmest hyppige grund hos kvinder.
 
Ca. 46 % procent af danskerne sover dårligt. 40 til 50 % af befolkningen er trætte i hverdagen pga. søvnmangel, og 65 % lider af en kronisk lidelse. Disse tal er alt, alt for høje. Det er kæmpe udfordring både for samfundet, mennesker og virksomhedernes succes og indtjeningsevne.
 
Dårlig søvn har et direkte link til udbrændthed og stress. Der er meget international forskning – og et stort metodeapparat – som vi ikke bruger i de offentlige tilbud i Danmark. Det er synd. For ved at foretage dybdegående analyser af blod og urin kan vi få et dybt indblik i, hvordan cellerne har det, og hvad der skal til for, at de har det naturlig optimal godt – og på den måde kan vi med lethed navigere uden om alvorlige sygdomme. Vi kan få kontrol og styrke over vores unikke helbred og fuldstændig styre, hvilke dage vi ønsker at være på toppen.
 
For at være en dygtig leder i en virksomhed og i eget liv kræver det fysisk overskud og mentalt
overskud til at bevare fokus, tage vigtige beslutninger og samtidig være i stand til at være til stede der, hvor vi har ansvar i forhold til, hvad vi har forpligtet os til.
 
I Nordic Medicine Institut vil vi altid synes, at en personlig test af cellernes, hjertet og hjernens sundhed og DNA-profil er vigtig for at kunne blive ved med at være den bedste leder.
 
Vi vejleder og uddanner dagligt ledere i individuel og naturlige optimering af deres sundhed. Det gør vi ud fra valide data og undervisning fra vores specialister og speciallæger. Vores data viser tydeligt, at vi har succes med det, vi laver. Vores kunder, som typisk er ressourcestærke ledere i alderen 45 til 60 år, ligger i gennemsnit på 70 % af deres naturlige fysisk og mentale kapacitet, når de kommer hos. Efter en til tre måneders samarbejde med os ligger de imellem 90 til 95 % af deres naturlige optimum. Så vi ved, det virker at gøre en indsats.
 
Hvis vi vil have, at vores fysiske krop og hjerne skal køre i Ferrari-gear til hverdag, skal vi blot sikre, at den kører på Ferrari-benzin. Så sker der ingen skade og livet er energifyldt og glædesfyldt”, udtaler Ulrikka Søgaard.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om muligheder for at optimere din eller dine toplederes helbreds-, sundheds- og trivselstilstand, er du velkommen til at kontakte Ulrikka Søgaard hos Nordic Medicine Inst. Når du oplyser, at du er kunde hos RTM, får du/I automatisk en rabat på 10 % på behandlingsprisen.
 
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig eller jeres normale kontaktperson i RTM for en dialog om din og jeres virksomheds situation og muligheder.

Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

 

Nyt fra RTM Forsikring


Cyberforsikring er lige så vigtigt som brandforsikring


Alle virksomheder bør forsikre sig mod cyberkriminalitet, mener forsikringsmægleren RTM. Det er kun et spørgsmål om, hvilken forsikringssum og dækning, man har behov for.

Frygten for et cyberangreb med uoverskuelige konsekvenser får flere og flere virksomheder til at overveje en forsikring mod cyberkriminalitet. Og hvis ikke virksomheden selv er opmærksom på risikoen, skal forsikringsmægleren RTM nok bringe emnet op.

”Mange virksomheder oplever cyberangreb, og en virksomhed er meget sårbar, hvis man ikke har adgang til sin server, og hvis man fx har en webshop, koster det penge fra første minut, så det er meget relevant at overveje en forsikring mod cyberkriminalitet,” siger Henning Toftager, medstifter og direktør for forsikring i RTM.

Selv om cybersikkerhed får mere og mere fokus, så mener mange virksomheder, at deres hosting-løsning er sikker nok, men ifølge Henning Toftager er en virksomhed ikke mere sikker end den enkelte medarbejder, som ved et uheld får klikket på et phishing-link eller en inficeret vedhæftet fil.

”Jeg mener, at alle virksomheder bør have en cyberforsikring, uanset om det er en mindre håndværksvirksomhed eller en større webshop,” understreger Henning Toftager.

Interne og eksterne risici
I forbindelse med forsikringsrådgivningen kigger RTM både på interne og eksterne risici i virksomheden, og de kigger også på, hvor centraliseret virksomhedens netværk er, og hvor stor en del af det, der kan tilgås udefra samt mulige risici efter et eventuelt cyberangreb.

”Cybersikkerhed er blevet et emne på lige fod med alle andre former for forsikringer, så vi laver en grundig behovsanalyse og forsikringspolitik for alle vores kunder. Vi ser selvfølgelig også på, hvad der kan gøres, når uheldet er sket. Der kan altid ske uheld, og derfor vil vi løbende være i dialog om, hvad der så skal ske bagefter,” siger Henning Toftager.

Manglende dansk erfaring
Markedet for cyberforsikringer domineres i dag af udenlandske forsikringsselskabers. Det skyldes ifølge Henning Toftager, at cyberkriminalitet er et ungt forsikringsområde med et begrænset erfaringsgrundlag, og at de skadeseksempler, der hidtil har været, har været dyre.

”Mange danske selskaber har endnu ikke megen erfaring med, hvad cyberskader koster. Men ud fra de skader, vi har været igennem, kan vi se, at man ofte er overrasket over, hvor meget det koster. Det er ganske kostbart at hyre et konsulentfirma til at arbejde i døgndrift for at få systemer op at køre igen. Man kan hurtigt få opbrugt sin forsikringssum, hvis den er sat for lavt, fordi den måske både skal dække omkostninger til reetablering af IT-systemet, driftstab, GDPR-bøder, eventuel betaling af løsesum og andre omkostninger. Og når du har brugt din forsikringssum, smækker forsikringsselskabet kassen i, og så skal du selv betale resten. Derfor er behovsanalysefasen utrolig vigtig,” påpeger Henning Toftager.

Brede forsikringer med dækning af løsesum
RTM samarbejder både med danske og udenlandske forsikringsselskaber, og ifølge Henning Toftager har nogle danske forsikringsselskaber som Topdanmark og Alm. Brand nogle udmærkede cyberprodukter til virksomheder, der ikke har behov for en høj forsikringssum og meget bred dækning.

”Generelt er de danske forsikringsselskabers ikke meget for at indgå cyberaftaler, mens man i udlandet kan tegne meget brede forsikringer, som fx også kan dække en eventuel løsesum under et hackerangreb,” siger Henning Toftager.

I forbindelse med en cyberforsikring skal virksomheden udfylde nogle omfangsrige spørgeskemaer, som viser virksomhedens risikoprofil, og enkelte forsikringsselskaber gennemfører også en penetrationstest, der kan afsløre åbne porte i IT-systemet, før de indgår en forsikringsaftale.

”En af fordelene ved at være kunde hos et stort forsikringsselskab med en bred dækning er, at forsikringsselskabet ofte kan tilbyde hjælp 24/7 fra et forensic team af specialister som IT-konsulenter, revisorer, advokater og marketingfolk, der er klar til at rykke ud. Det giver en anden sikkerhed, at man ved, at der er nogen, der hjælper en, når det virkelig brænder på,” siger Henning Toftager.

Kilde: Politiken

 

Kort nyt


Forsikringsbranchen forlænger: Gratis forsikring til ukrainske biler i Danmark


Nogle af de mange flygtninge fra Ukraine tager flugten i biler – enten ukrainske eller russiske.

For at hjælpe de ukrainere, der flygter i bil fra deres hjemland og ind i Danmark, gav den danske forsikringsbranche i starten af marts en håndsrækning i form af en gratis grænseforsikring i 30 dage.

Forsikringsselskaberne udvider nu hjælpen, så de gratis forsikringer gælder helt frem til 1. juli (til og med 30. juni).

Grænseforsikringen er ligesom en motoransvarsforsikring og dækker det erstatningsansvar, som ejeren eller brugeren kan blive mødt med, hvis der sker et uheld i trafikken med skader på andre mennesker og deres ting.

Kilde: Forsikring & Pension


Nyt lovforslag om samfundsbidrag er en særskat på tryghed


Regeringen og forligspartierne risikerer at lægge en ny og skadelig skat på tryghed, hvis de vedtager den særskat, som i dag er fremlagt som lovforslag, og som blandt andet rammer flere danske forsikrings- og pensionsselskaber og dermed deres kunder.

F&P opfordrer til at droppe planerne for en særskat og i stedet skrue op for indsatsen mod moms- og skattesnyd.

– Helt grundlæggende er det ualmindelig svært at forstå, hvis et politisk flertal ønsker at gøre det dyrere at forsikre sig eller have en pensionsordning. Lovforslaget her vil i praksis betyde, at Folketinget indfører en skat på den tryghed, som stort set alle danskere nyder gavn af via deres forsikrings- og pensionsordninger, siger adm. direktør Kent Damsgaard, F&P.

Han peger på, at branchen og pensionskunderne alene i 2021 bidrog med over 63 mia. kroner via pensionsskatten (PAL-skat) – foruden det store bidrag fra selskabsskat, som forsikrings- og pensionsbranchen også betaler.

Kilde: Ritzau


Tryg Forsikring hives i retten for at hæve priser uden varsel


Forbrugerombudsmanden anlægger retssag mod Tryg Forsikring.

Retssagen handler om, at Tryg har hævet prisen på mange privatkunders forsikringer uden at varsle prisstigningerne.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Hvor mange privatkunder, der har fået hævet deres priser uden varsel, oplyses ikke af meddelelsen.
Prisstigningerne har fundet sted fra marts 2016 til februar 2020. I den periode er priserne forhøjet med cirka fire procent over indeks per år.

Kilde: Berlingske

 

Andet


Arken: Få fribilletter


Lige nu kan du komme på museet ARKEN og opleve forårets store udstilling, som stiller skarpt på 150 års forskelligartede fremstillinger af kvinder og køn i kunsten.

Hvad vil det sige at være kvinde i dag? Hvad er kvindeligt? Hvem definerer det kvindelige? Hvem kan være kvindelig? Og er femininitet overhovedet kønsspecifikt? 

Udstillingen Kvinder i opbrud udfolder den vestlige kunsthistories skildringer af kvinder fra det moderne gennembrud i slutningen af 1800-tallet til den nyeste samtidskunst.
 
Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.
 
Maks. to billetter pr. person/firma.

Du kan bestille på event@rtm.dk. Først til mølleprincip er gældende.