4353 1444 mail@rtm.dk
 RTM Nyhedsbrev nr. 3 – 2024

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer

Velkommen til RTM’s nyhedsbrev.

I dette nyhedsbrev stiller vi hos RTM Pension spørgsmålet: Er tiden inde til at tage et ekstra socialt ansvar? Vi står lige nu et sted i vores samfund, hvor flere og flere bukker under for stress, angst og depression – og en del af kuren mod det er måske, at virksomhederne i højere grad tager et socialt ansvar.

Vi oplever hos RTM, at virksomhederne gerne vil have rådgivning til netop det. Læs i nyhedsbrevet, hvordan vi forsøger at møde det behov bedst muligt.

Hos RTM Forsikring tager vi et bredt kig på forsikringsselskabernes resultater for 2023. Særligt et selskab stikker ud, når det kommer til at tjene penge.

Rigtig god læselyst.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør

I denne måneds nyhedsbrev

Nyt fra RTM Pension

 • Er tiden inde til at tage et ekstra socialt ansvar?

Nyt fra RTM Forsikring

 • Nu kender vi resultaterne fra forsikringsselskabernes anstrengelser i 2023

Kort nyt

 • 2023 blev et rædsels år for skybrudsskader
 • Forsikrings- og pensionsbranchen kalder på handling

Andet  nyt

 • Invitation
 • Ledig stilling

Nyt fra RTM Pension


Er tiden inde til at tage et ekstra socialt ansvar?


Af Michael Broeng, salgsdirektør, RTM Pension 

Tendensen i dagens Danmark går i retning af flere sygemeldinger og flere længerevarende sygdomsperioder. Udviklingen har bl.a. fået pensionsselskaberne til at slå alarm og indføre nye store afdelinger som giver råd, vejledning og hjælp til behandling i et så tidligt stadie i en kundes sygdomsforløb, så risikoen for en langtidssygemelding minimeres.
Desværre viser tal, at det er en kamp, som bliver meget svær at vinde, medmindre vi alle giver en hjælpende hånd til kollegaen, familiemedlemmet eller den bekendte.

I et interview med Børsen den 4. april, har Velliv fremlagt et meget negativt skøn på udviklingen. Der er simpelthen en skævhed i samfundet som gør, at den enkelte dansker kan have svært ved at navigere i arbejdslivet, privatlivet og den konstatering, at der er ”noget” galt med mig. Flere og flere bukker under for stress, angst og depression og mange oplever en diagnosticering af en psykisk lidelse som bare spiller modsat i forhold til arbejdspres og privatlivet. Alt andet lige gør det en forskel og desværre er den negativ.

Hvad er kuren? Det er en lang og sej kamp om at ændre på vores opfattelse af hinanden – fra lederen til medarbejderen og fra partneren til partneren. Kan arbejdsmarkedet rumme alle vores fantastiske forskelligheder eller er vi stadig der, hvor vores ledere forventer en ensartethed i dagligdagen?

I RTM oplever vi flere og flere henvendelser om hjælp til såvel ledelsen som den sygdomsramte medarbejder. Det gør vores arbejde med rådgivning endnu mere vigtig, men også vores samarbejde på tværs mellem kundeforholdet, os og leverandørerne af sundhedsydelser og pensionsydelser. Desværre oplever vi til tider, at vi ikke altid er med lige fra starten, hvorfor vi skal arbejde meget mere intenst for at sikre den rette kontakt og den tidlige indsats.

Velliv har en pointe i, at det er svært at forholde sig til. Skal vi gribe fat i arbejdsmarkedet og ruske det godt og grundigt eller skal vi tro på, at alt vender af sig selv. Tallene siger dog fortsat, at vi ikke har set toppen endnu, så der skal gøres noget i samfundet.

I dag kan mange af vores kunder faktisk trække på ressourcer stillet til rådighed fra deres pensionsleverandører. I RTM faciliterer vi disse muligheder og samler de rette interessenter hos vores kunder og fra pensionsleverandøren, så det kan komme frem i lyset, hvor sund/usund en virksomhed er på den mentale trivsel, arbejdsmiljøet og sundheden. Det kan give nogle klare svar, som virksomheden og medarbejderen kan handle på.

Kan virksomheden se en gevinst i at investere i den gode arbejdsplads, vil det give synlige resultater og ikke mindst blive bemærket af kandidater og kunder. Medarbejderne vil rykke sammen om at bevare den gode arbejdsplads og dermed også skabe vækst i virksomheden. Hvem vil ikke gerne arbejde i en succesfuld virksomhed med fokus på de rigtige menneskelige værdier.

Men det kræver mod og rådgivning. I RTM er vi klar til at hjælpe jer i gang og skabe den rette kontakt til pensionsselskabet og samarbejdende leverandører.

Nyt fra RTM Forsikring


Nu kender vi resultaterne fra forsikringsselskabernes anstrengelser i 2023


Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring  

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der vidt forskellige resultater fra de danske forsikringsselskaber. Målt på resultat for 2023 kommer Tryg Forsikring ud på en klar førsteplads.

Når der bruges combined ratio i branchen, er det for at se, hvor gode forsikringsselskaberne er til at tjene penge. Denne procent er udtryk for præmieindtægter fratrukket skader og omkostninger til at drive forsikringsforretningen. Trygs Combined ratio på 82,8 er et meget flot resultat. I 2023 har Tryg valgt at opsige en stor del af sine meget store industrikunder. Det bliver spændende at se effekten af denne øvelse i årene fremover.

Protector ligger suverænt lavest målt på omkostninger med kun 7,5% Selskabet har historisk været stærke på offentlig forretning, men har de senere år også vist sig dygtige på andre områder. Stærkt af direktør Anders Monberg og hans medarbejdere.

Værst ser det ud for Købstædernes Forsikring med en combined ratio på 103,1 Direktør Anders Hestbech har allerede meldt ud, at strategien for selskabet nu er ændret markant. Tidligere har selskabet haft nogle meget store facilitetsaftaler med b.la Willis Tower Watson. Men her har resultaterne for selskabet været utilfredsstillende og aftalerne er opsagt. I stedet går selskabet efter gruppeaftaler særligt på privatmarkedet.

I RTM håber vi, at Købstæderne stadig har appetit på god erhvervsforretning, for selskabet har nogle virkelig gode produkter på hylderne

Kort nyt


2023 blev et rædsels år for skybrudsskader


Antallet af skybrudsskader er ikke set højere i landets forsikringsselskaber siden 2011. Det viser en ny skadesopgørelse fra F&P – forsikrings- og pensionsbranchen.

For første gang viser opgørelsen skaderne fordelt pr dag og afslører, at de skyldes især to ekstraordinære skybrud i oktober og november.

Danske forsikringsselskaber modtog over 22.000 anmeldelser om vandskader i forbindelse med skybrud i 2023. Det er det højeste antal siden et voldsomt skybrud druknede København i 2011 og kan dermed indføjes i statistikkerne som et rædsels år for skybrudsskader.


Forsikrings- og pensionsbranchen kalder på handling


Med de mange skybrudsskader er den eneste farbare vej frem er at forebygge, hvis du spørger administrerende direktør, hos F&P Kent Damsgaard.

– Gør vi intet, vil fremtiden byde på boliger i dele af Danmark, der er så dyre at forsikre, at de i praksis ikke kan dækkes. Den eneste farbare vej frem er at forebygge, men i dag bruger vi langt flere ressourcer på at reparere og udbedre. Det er hverken godt for samfundsøkonomien eller for den enkelte, der får hjem og værdier ødelagt af vandmasserne, siger Kent Damsgaard,

F&P opgør for første gang skader efter voldsomt vejr, så man kan se, hvilke dage, skaderne rammer. Og skaderne efter nedbør i 2023 samler sig tydeligt om fire kraftige skybrud. Men især en dag i oktober, hvor Aarhus blev ramt af massive regnmængder, og den mest regnfulde novemberdag i Danmark nogensinde, der var skyld i næsten 4.000 skader, stikker ud. Særligt fordi de lå uden for sæsonen for skybrud, som slutter i september.

– Klimaforandringerne er her, og de er her nu. Vi kan mærke konsekvenserne helt tydeligt. 2023 blev et rædsels år med flere og heftigere skybrud, stormfloder og silende regn, og stadigt flere danskere bliver efterladt i ulykkelige situationer med ødelagte hjem, mens andre må leve med truslen og usikkerheden. Måske er det på tide, at vi tager samtalen om, hvorvidt alle egne af Danmark kan og skal bebos, siger Kent Damsgaard.


Andet nyt – InvitationINVITATION TIL KURSUS FOR ENTREPRENØRER -OM GRAVESKADER
15.MAJ-GREVE eller 16.MAJ-VEJLE

Meld dig til dette spændende kursus, hvor vi bringer dig up-to-date med den seneste udvikling, herunder LER 2.0. Vi gennemgår desuden dine forpligtelser som entreprenør, rådgiver eller bygherre. Også ledningsejerens forpligtelser gennemgås. Alt holdes op mod den gængse forsikringsdækning.

Med dette kursus får du: 

 • Gennemgang af aktørernes forpligtelser med udgangspunkt i LER-loven, øvrige love og bekendtgørelser, DS-normer, følgebreve m.m.
 • Viden om risici ved arbejde i nærheden af nedgravet infrastruktur.
 • Viden om, hvordan forpligtelser og risici bedst håndteres i dine kontrakter.
 • Viden om, hvordan du undgår at skulle betale en ledningsejer erstatning.
 • Viden om samspil mellem forsikringer og kontrakter
 • Gennemgang og diskussioner af en lang række konkrete domme og cases.
 • Indsigt i de seneste ændringer i lovgivningen og i retspraksis, herunder hvordan de nye nøjagtighedsklasser kan vise sig at påvirke entreprenørens ansvar for skader.

Se invitation og tilmelding her


Andet nyt – Ledig stilling


Vi har p.t. en ledig stilling som Kunderådgiver i Greve – Læs mere her

Kunderådgiver i Pension