4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 3 – 2022

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for marts. 

Marts har været en måned stærkt præget af den krig, der er udbrudt på europæisk jord. Rusland har indledt en invasion af Ukraine. Det har haft en lang række alvorlige og forfærdelige konsekvenser. Og krigen kan også have nogle forsikringsmæssige konsekvenser for danske virksomheder.
Vi tager fat i nogle problemstillinger i forhold til cyberforsikring. Direktør Henning Toftager fortæller, hvad vi har gjort fra RTM’s side. 

Hos RTM Pension ser vi nærmere på det opkøb, som Nordea Koncernen har foretaget sig. Topdanmark Koncernen har nemlig solgt Topdanmark Livsforsikring – og det er ikke til gavn for kunderne på den korte bane, vurderer direktør Mogens Rosengaard. 

Rigtig god læselyst.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Forsikring
  • Krigen i Ukraine kan gøre cyberforsikringer værdiløse

Nyt fra RTM Pension

  • Topdanmark Livsforsikring solgt til Nordea Koncernen
Kort nyt
  • Frivillige har typisk ingen forsikringsdækning i Ukraine
     
  • Stort frasalg af russiske investeringer
     
  • Forsikringsselskaber opdager svindel for milliarder
Andet
  • Arken: Få fribilletter
 

Nyt fra RTM Forsikring


Krigen i Ukraine kan gøre cyberforsikringer værdiløse


Cyberforsikringer kan være uden dækning, hvis de kommer fra en af parterne i krigen i Ukraine.
Kilde: Finans 

Forsikringsselskaber kan slippe med at betale for skader, der er udløst af udløst af et cyberangreb, hvis det vurderes, at angrebet er led i en krigshandling. Det vurderer formand for Forsikringsmæglerforeningen.

”Hvis det relativt let kan sandsynliggøres, at er cyberangreb kommer fra Rusland, Ukraine eller Belarus, så tror jeg, at forsikringsselskabet vil gøre alt, hvad det kan, for at slippe ud af den erstatning. Det er en beklagelig situation som kunde, det er der ingen tvivl om,” siger formand for Forsikringsmæglerforeningen og partner i Willis Towers Watson, Kent Risvad.

Meldinger fra danske forsikringsselskaber, som Finans har kontaktet, giver ikke klare svar. Og hos deres brancheorganisation er det heller ikke muligt at opklare den forvirring, der nu er opstået efter krigens udbrud.

»Det her er juridisk ret uafklaret. Der er så mange forskellige situationer, man kan tænke sig, så det er ikke muligt at lave klare retningslinjer. Som kunde er det derfor vigtigt, at man taler med sit forsikringsselskab om det,« siger Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Forsikringskunderne skal dog ikke frygte, at krigsklausulen bliver brugt, så snart et hackerangreb rammer dansk jord, vurderer han.

»Forsikringerne er slet ikke værdiløse fra den ene dag til den anden, fordi der er krig i Ukraine. Der skal noget til, før man bruger krigsklausulen. Og det er forsikringsselskabet, der skal bevise, at det er en krigshandling, og det kan være svært. Især hvis man bliver ramt indirekte,« siger Thomas Brenøe.

Kommentar fra Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring
Det har skabt stor tvivl, hvorvidt cyberforsikringer dækker hackerangreb forårsaget af krigen i Ukraine. Der er en undtagelse omkring krig i flere typer forsikringer. F.eks transport- og cyberforsikringer.

Der har naturligt været tvivl om dækningsmulighederne på cyberforsikringer, hvis et målrettet hackerangreb fra Rusland er som følge af krigen, og den angribende hacker i sin kommunikation pointerer dette.
Som jeg ser det, vil det være forsikringsselskaberne, der skal bevise sammenhængen mellem krigen og hackeren.

Vi har derfor forsøgt at få forhåndsgodkendt konsekvenserne i sådanne tilfælde. De store udenlandske forsikringsselskaber er tilbageholdende med at give en dækningsgaranti for dette – hvorimod flere danske forsikringsselskaber, f.eks Topdanmark og Købstædernes Forsikring har meddelt, at de formentligt ikke vil bruge krigsundtagelsen i forsikringsbetingelserne. Men som altid, må det bero på en konkret vurdering fra sag til sag.

 

Nyt fra RTM Pension


Topdanmark Livsforsikring solgt til Nordea Koncernen


Det er den 18. marts 2022 offentliggjort, at Topdanmark Koncernen har solgt Topdanmark Livsforsikring til Nordea Koncernen.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension
 
Handlen kommer ikke bag mig, da det igennem de sidste par år har været officielt, at Topdanmark-koncernen havde sat sit livsforsikringsselskab til salg. Der har i branchen været en del gætterier om, hvem som kunne være interesseret i at købe Topdanmark Livsforsikring, og den lange ”liggetid” indikerer, at de potentielt mulige købere nok ikke har stået på nakken af hinanden.
 
Det mest overraskende er, at det er Nordea Koncernen, som er køberen. Når dette er overraskende skyldes det, at Nordea Koncernen for cirka seks år siden solgte deres daværende pensionsselskab – Nordea Liv & Pension, – som i dag hedder Velliv og nu ejet af Foreningen Velliv.
 
For RTM og vores kunder er det som sådan uden egentlig betydning, da vi stort set ikke har kunder, som gennem os er placeret i Topdanmark Livsforsikring. Og som sådan har Topdanmark Livsforsikring, siden det blev kendt, at selskabet var til salg, været ude af vores fokus i relation til deltagelse i udbudsrunder.
 
Hovedparten af Topdanmark Livsforsikrings bestand er private kunder, selvstændige og mindre firmaordninger, og tillige er det min opfattelse, at en del at deres vækst skyldes deres eksklusive formidlingsaftaler med bl.a. APC og Söderberg.
 
Ikke til gavn for kunderne
Nordea Koncernen er jo en aktionærejet stor skandinavisk bank. Den er sat i verden for at tjene penge til aktionærerne. Med den pris som Nordea Koncernen har betalt for Topdanmark Livsforsikring, må vi også forvente, at det kommer til at smitte af på kunderne i form af højere indtjeningsmarginer og dermed højere omkostninger for kunderne.
 
Inden salget har Topdanmark også trukket et milliardbeløb ud af selskabet, hvilket i hvert fald ikke er noget som kunderne i Topdanmark Livsforsikring får glæde af, og det svækker også bonusevnen fremadrettet.

Alt i alt er det min vurdering, at det også ved dette salg er kunderne, som kommer til at betale en høj pris, mens Topdanmark Koncernen nu og her høster en gevinst. Nordea Koncernen køber logisk nok pensionsselskabet for at kunne tjene penge på kunderne i fremtiden. Det er vel ret kendt, at en bank mindst forventer at kunne tjene 0,5 % i ren avance på kapitalforvaltningen. Derfor bliver det spændende at se, hvordan det vil afspejle sig i kontorente, AUM satser og dødelighed (livrenter).

 

Kort nyt


Frivillige har typisk ingen forsikringsdækning i Ukraine


Forsikringer dækker normalt ikke skader i forbindelse med krig. Vil man afsted som frivillig, bør man forinden rådføre sig med sit forsikringsselskab om konsekvenser og muligheder, lyder rådet fra Forsikringsoplysningen i F&P.

En almindelig privat forsikring, fx en rejseforsikring, bilforsikring eller en ulykkesforsikring dækker typisk ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af krig og borgerkrig.

Det betyder, at man som hovedregel ikke er forsikringsdækket, hvis man som helt almindelig borger rejser ind i et krigsområde. Det samme gælder, hvis man på eget initiativ rejser til Ukraine-området.

– Hvis man ønsker at tage afsted til en krigszone, er det vigtigt, at man forinden rådfører sig med sit forsikringsselskab om konsekvenser og muligheder, siger chefkonsulent Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen i F&P.


Stort frasalg af russiske investeringer


Danske forsikrings- og pensionsselskaber investerer ca. 1/3 af formuen i Danmark og resten i udlandet for at sikre det bedste mulige afkast til kunderne.

Selskabernes eksponering i forhold til Rusland og Belarus var dog selv før krigen i Ukraine meget begrænset, og nye tal for beholdningerne viser, at de er faldet støt siden årsskiftet i takt med, at selskaberne har frasolgt store del af deres russiske beholdninger.

Fra årsskiftet til 1. marts faldt de samlede beholdninger i Rusland og Belarus fra 9,2 mia. kroner til 2,0 mia. kroner – ud af en samlet pensionsformue på 4.000 mia. kr.

Forsikringsselskaber opdager svindel for milliarder


Forsikringsselskabernes fokus på at afsløre forsikringssvindel bærer frugt – til gavn for det store flertal af ærlige kunder. I 2020 afslørede selskaberne fusk med forsikringerne for over en mia. kr.

Nye tal fra F&P viser, at der afsløres langt mere forsikringssvindel i Danmark end tidligere. I 2020 blev der opdaget 41 pct. mere forsikringssvindel end året før.

– I 2020 afslørede forsikrings- og pensionsselskaberne forsikringssvindel for lidt over en mia. kr. Dermed blev de ærlige kunder og forsikringsselskaberne sparet for en meget stor udgift, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra F&P – brancheorganisation for forsikring og pension.

– Forsikringsselskaberne har øget fokus på at forhindre forsikringssvindel de senere år. Det er det, vi ser resultatet af, og som kommer os alle til gode, siger Pia Holm Steffensen.

 

Andet


Arken: Få fribilletter


Lige nu kan du komme på museet ARKEN og opleve forårets store udstilling, som stiller skarpt på 150 års forskelligartede fremstillinger af kvinder og køn i kunsten. Hvad vil det sige at være kvinde i dag? Hvad er kvindeligt? Hvem definerer det kvindelige? Hvem kan være kvindelig? Og er femininitet overhovedet kønsspecifikt?

Udstillingen Kvinder i opbrud udfolder den vestlige kunsthistories skildringer af kvinder fra det moderne gennembrud i slutningen af 1800-tallet til den nyeste samtidskunst.
 
Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.
 
Maks. to billetter pr. person/firma.

Du kan bestille på event@rtm.dk.
Først til mølleprincip er gældende.