Tilbage til oversigten

RTM Nyhedsbrev nr. 12 – 2020       

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for december.

Selvom året 2020 er ved at slutte, er vi desværre ikke sluppet af med covid-19. Vi må forvente, at vi også kommer til at leve med virussen langt ind i 2021.

Situationen får nu også forsikringspræmierne til at stige – en af årsagerne er enorme erstatningsudbetalinger på de forsikringer, der dækker tab som følge af corona. Eksperterne skønner, at beløbene vil overstige 1.000 milliarder dollar. 

RTMs medarbejdere har ydet en stor indsats for at forhindre prisstigninger på forsikringer og pensionsdækninger hos vores kunder. Og vi har fået mange nye kunder, der har henvendt sig for at få hjælp til at undgå præmiestigningerne.

Vi oplever markedet er hårdt, og selskaberne har ikke vist den sædvanlige lyst til at komme med tilbud -eller lyst til at forhandle varslede præmiestigninger ned. Heller ikke for kunder med et godt risikobillede. Alligevel har vi hjulpet de fleste af vores kunder med at undgå præmiestigninger.

Vi glæder os over, at vi kan slutte året med en vækst på over 20 procent. Det ser vi som en anerkendelse af vores systematiske og proaktive service og betjening, der sikrer, at vores kunder når deres fulde potentiale. Men det er også et udtryk for vores kompetencer.

Den store kundetilgang betyder, at vi i de kommende måneder byder 12 nye medarbejdere velkommen inden for firmapension, forsikring, IT og ledelse. 

Men det vigtigste lige nu er at ønske alle en sund og glædelig jul – og et godt nytår. 

Vi håber, vi snart kan se en ende på pandemien – og i stedet se frem til et gensyn med en mere normal hverdag.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Pension
 • Trods coronavirus har også 2020 været et godt år pensionsopsparerne
   
 • Ny tidligste dato for folkepensionsalder – for årgang 1967 og senere
Kort nyt
 • Forsikringskunder kan fremover få en læge i røret uden for normal åbningstid
   
 • Prissmæk til virksomheder: Det er blevet svært og dyrt at forny sin erhvervsforsikring
   
 • Julen sætter andet end hjerter i brand

Nyt fra RTM Pension


Trods coronavirus har også 2020 været et godt år pensionsopsparerne


2020 bliver uomtvisteligt et år, som går over i historien. Et år, som især unge vil tale om og tænke tilbage på, når de om mange år kommer frem til pensionsalderen, og skal fortælle om, hvordan det var, da de var unge.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

Året startede forrygende ud med optimisme og gang i hjulene. Vi havde udsigt til endnu et år med gode afkast på de investerede pensionsformuer. Sådan var det i hvert fald de første to måneder. 
 
Men så kom coronaen – og efter den globale nedlukning midt i marts-måned tog aktiekurserne en ordentlig nedtur. Og tillige steg renten også lidt.
 
Så i stedet gik vi foråret i møde med røde afkasttal, og især oplevelsesindustrien var – og er fortsat – hårdt ramt. Verdensøkonomien genvandt dog hurtigt sit fodfæste, og heldigvis så vi også et globalt investeringsmiljø, som trods coronaens betydning rundt om i verden, viste optimisme og positive tegn. Allerede ved indgangen til efteråret var de flestes afkast igen positive og pænt i plus, men porteføljerne har udvist ret voldsomme værdiudsving.
 
Det er faktisk lidt tankevækkende, at vi trods corora og et verdenssamfund med svære kår og mange restriktioner, alligevel nu ser et ualmindeligt lavt renteniveau og meget positive forventninger til såvel danske som globale aktier.
 
Betydningen for den enkelte opsparer
Heldigvis har vi fået en investeringskultur, hvor langt de fleste pensionsopsparere bevarer roen og kigger langsigtet på sine investeringer. Ikke mindst undlader at handle i panik. Det var i hvert fald sådan, vi oplevede vores kunder i marts måned, hvor det så værst ud.
 
Betydningen af den ”den store nedtur” i marts er også allerede glemt, og dem med is i maven kan se tilbage på et 2020, hvor pensionspengene trods corona voksede med 5 til 10 proncet. Lidt afhængig af leverandør og risikovalg. Sådan ser det i hvert fald ud for de såkaldte markedsrenteopsparinger, hvorimod de ”gamle” ydelsesgaranterede gennemsnitsrente pensionsordninger har fået endnu et søm i ligkisten.
 
Jeg er fortaler for, at alle pensionsselskaber skal give disse pensionsopsparere et migreringstilbud ved valg af konvertering til et markedsrenteprodukt. Vel og mærke med tilbuddet om at få en fair andel af enten merhensættelsen eller den kollektive bonuskapital med sig. Og hvor motivationen skal være, at opsparingen herved kan frigøres for gennemsnitsrenteopsparingens meget indskrænkede investeringsmuligheder – og således fremadrettet blive investeret mere optimalt og hensigtsmæssigt til fordel for den enkelte opsparer.
 
I givet fald at branchen ikke selv kan finde ud af at fremkomme med tilbud til kunderne, må det blive et politisk anliggende at få løst denne problemstilling. Den primære årsag til, at branchen er tilbageholdende med at give tilbuddene om migrering, må være at skærme kunderne af mod at vælge en anden pensionsleverandør.
 
Udsigten til 2021
Det er altid svært at ”kloge” sig om fremtiden, men jeg ser ikke tegn på – eller tendenser til – at 2021 ikke også skulle blive et godt år for pensionsopsparerne. Forhåbentligt får vi bugt med corona-pandemien, og det bør give udsigten til endnu større optimisme rundt om i verden med øget forbrug og efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser til følge.
 
Især vil virksomheder med højt fokus på bæredygtighed og produktion rettet mod klima og miljø få gode kår, og derfor vil vi også se, at pensionsopsparingsformuerne i ikke ubetydeligt omfang vil gå i den retning i fremtiden.
 
Det er fortsat min anbefaling til den enkelte pensionsopsparer at kigge langsigtet og fastholde en relativ høj andel af aktier og aktielignende aktiver i sin portefølje. Også selv om man, som jeg selv, er fyldt 60 år. Jeg ser jo fortsat ind i en investeringshorisont på niveau 30 år – også selv om jeg på et tidspunkt skal begynde at tage en årlig andel ud som min ”pensionistløn”.


Ny tidligste dato for folkepensionsalder – for årgang 1967 og senere


I virkeligheden er det fantastisk, at det igen har været nødvendigt at justere på folkepensionsalderen.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

Den nødvendige ændring af folkepensionsalderen er et udtryk for, at den danske befolkning aldrig har været i så god form og haft så godt et helbred, som vi i dag oplever. Hertil kommer, at vi har fået opbygget et sundhedsvæsen – og en lægevidenskab – så langt færre i dag og i fremtiden vil dø i en tidligere alder.
 
Den netop vedtagne ændrede folkepensionsalder gælder alle, som er født i 1967 og senere. Tidligste dato for folkepensionsalderen er nu for denne gruppe 69 år, mens personer født mellem 1963 og 1967 har 68 år som tidligste dato for at kunne søge om folkepension.
 
Personer, som er født noget senere end 1967, vil med ret stor sikkerhed opleve, at det går så godt med den forventede gennemsnitlige restlevealder, at de 69 år bliver forlænget igen om nogle år, og de helt unge kan glæde sig over et forventet endnu længere liv.
 
Jeg ved godt, at en del – som jeg selv – er startet på arbejdsmarkedet i en ung alder. Jeg selv som 18-årig med nu 43 års arbejdsliv bag mig. Og engang imellem kan man godt falde i den grøft at tænke på pensionering. Nogen har også haft et udfordrende erhverv – nogle fysisk og andre psykisk – og det er da fristende at se frem til, at kunne få en bedre og mindre belastende hverdag. Ingen tvivl om dette. Men man skal også huske at stille sig selv det spørgsmål: ”Er det lykken for mig?”. og hvad sker der med mig, hvis eller når jeg går på pension i ”en for ung alder”.
 
Den senere pensionsalder redder økonomien – du sparer penge
Vi ser allerede nu kampagner fra pensionsselskaberne om, at den senere folkepensionsalder betyder, at det er nødvendigt at betale ekstra ind til pension.
 
Sikke en gang vrøvl – det er et forsøg på at skræmme folk til at spare mere op.
 
Betydningen af den senere folkepensionsalder er jo netop omvendt. Du er flere år på arbejdsmarkedet og får dermed flere år med indbetaling til din pensionsordning. Du opnår også større effekt af rentes rente-betydningen, og i den sidste ende er det også færre år, du skal have pengene udbetalt over. I forhold til hvis dit valgte pensioneringstidspunkt havde været tidligere.
 
Det er min erfaring fra det virkelige liv, at kun meget få har pensionsopsparing nok til reelt set at kunne gå på pension som 60 til 65 årige, hvis udgangspunktet er, at pensionsopsparingen og folkepensionen skal holde levestandarden resten af livet. For dem som er født i 1967, er det jo realistisk, at selv med et pensioneringstidspunkt som 69 årig, skal der brød på bordet i mindst 20 år endnu.
 
Men det er ikke kun én selv, som skal ændre mindset
Jeg oplever fortsat, at alt for mange virksomheder og HR direktører mangler forståelse for den værdi, modne medarbejdere kan tilføre og betyde for virksomheden. Og det er lidt skræmmende, så svært det er for de plus 55 årige jobsøgende på arbejdsmarkedet at få tilbud om nye job.
 
Jeg synes at se en tendens til, at denne – man kan vel kalde det aldersdiskriminering – ophører, og at ”de gråhårede” får bedre vilkår på arbejdsmarkedet. Det er også nødvendigt for at understøtte det positive i, at vi lever længere.
 
Det vigtigste set fra min stol er at få påtaget sig det rigtige mindset. Livet bliver langt hen af vejen, som man gør det til, og hvad man har fokus på. Og derfor er det vigtigt at holde fokus på det positive ved, at vi lever længere og så indstiller sigtekornet på den realistiske alder.

Kort nyt


Forsikringskunder kan fremover få en læge i røret uden for normal åbningstid


Flere hundrede tusinde danskere får gennem deres pensions- eller forsikringsselskab fra årsskiftet mulighed for at konsultere en læge fra tidlig morgen til sen aften, hvis de har brug for hjælp til f.eks. et febersygt barn eller ondt i ryggen.

Danica Pension, Dansk Sundhedssikring, Pensiondanmark og Topdanmark vil tilbyde lægekonsultationer via telefon eller video ganske gratis eller for et mindre beløb, f.eks. 5-10 kr. om måneden, oven i sundhedsforsikringen.

Dansk Sundhedssikring har allerede fået de første 20.000 tilmeldinger til den nye ordning, og adm. direktør Kent Jensen understreger, at tilbuddet ikke skal ses som et forsøg på at erstatte den praktiserende læge, men som et supplement.


Prissmæk til virksomheder: Det er blevet svært og dyrt at forny sin erhvervsforsikring


Mens den globale forsikringsbranche arbejder på at få bare antydningen af et overblik over prisen for coronapandemien, mærker især de store danske virksomheder allerede konsekvensen.

Mange af dem sidder lige nu og fornyer deres forsikringer, og det er svært.

»Det er tydeligt, at det er blevet sværere for virksomheder at tegne forsikringer, fordi der er mindre appetit på risiko i branchen.,« forklarer Henrik Larsen, adm. direktør for den danske afdeling af den globale forsikringsmæglerkoncern Marsh.

Allerede inden coronapandemien var forsikringspriserne for erhvervskunder på vej op. Der har været et par dyre år for den globale branche, ikke mindst for genforsikringsselskaberne, der forsikrer forsikringsselskaber og meget store virksomheder, og derfor var markedet hårdt i den forstand, at der ikke var stor appetit på risiko.

Det mærker bl.a. pumpekoncernen Grundfos, der er en af de virksomheder, der skal forny dækningen ved årsskiftet.

Også en anden stor virksomhed, JP Finans har talt med, melder om hårdere forhandlinger om forsikringerne denne ”sæson”.


Julen sætter andet end hjerter i brand


Stearinlys, pyntegran og komfurer i højt gear hører julen til. Det er hyggeligt, men det er også en brandfarlig tid. Der er langt flere brande i julemåneden end årets øvrige måneder. Forsikringsoplysningen kommer med de gode, forebyggende råd.

Naturligvis hjælper forsikringen, hvis der opstår ildebrand i hjemmet – fx via pyntegran, eller hvis der udbryder brand på grund af en glemt gryde på komfuret. Men det er nu engang bedre at forebygge.

Sådan undgår du, at julehyggen bliver til en ildebrand

1) Hav vand i nærheden til ildslukning – fx en flaske danskvand med brus, der kan bruges som vandsprayer, eller en spand vand

2) Ingen lys i nærheden af gardiner eller under en hylde

3) Lys skal være, hvor børn og dyr ikke kan vælte dem

4) Hold ekstra godt øje med lys belagt med fx guld, sølv eller kobberlak

5) Gå ikke fra levende lys

6) Hold øje med, at komfuret bliver slukket, når det ikke bruges

7) Placér ikke og brug ikke håndsprit i nærheden af kalenderlyset eller adventskransen.