4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 11 – 2021

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for november. 

Vi har sagt farvel til november og bevæger os med hastige skridt ind i december og mod julen. Vi ønsker alle vores kunder en god december – og en god jul. 

Inden vi når så langt, kan du i denne måneds nyhedsbrev læse om danske it-chefer, som presses til at holde tæt med sandheden om sikkerhedstrusler. 

Derudover kan vi fortælle om en konkret sag, hvor en ansat i en stor dansk virksomhed overførte 14 millioner kroner til en falsk direktør. 

Det – og meget andet – kan du læse i denne udgave af vores nyhedsbrev. Som altid håber jeg, I vil finde det interessant.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM Forsikring
 • Danske it-chefer presses til at holde tæt med sandheden om it-sikkerhedstruslerne overfor bestyrelsen
   
 • Forhindrer du redningsberedskabet i at slukke en brand?
   
 • Lumasense A/S udsat for svindel: Overførte 14 mio. kr. til falsk direktør

Kort nyt

 • Vi ønsker hjælp til at undgå skader – og genbrugte produkter i erstatning
   
 • Dansk selskab forsikrer samtlige havvindmølleparker i Taiwan

Arken

 • ARKEN: Få fribilletter 
 

Nyt fra RTM Forsikring


Danske it-chefer presses til at holde tæt med sandheden om it-sikkerhedstruslerne overfor bestyrelsen


86 procent af de danske it-chefer føler, at de skal holde igen, når de beretter om det reelle it-sikkerhedstrussel overfor deres bestyrelse. Det viser en ny undersøgelse. Få alle detaljer her.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

93 procent af danske topchefer er klar til at ofre it-sikkerheden, hvis den står i vejen for andre mål i forretningen som produktivitet, innovation eller den gode kundeoplevelse. På globalt plan ligger dette tal på 90 procent.

Det viser en global undersøgelse fra cybersikkerhedsvirksomheden Trend Micro, hvor 210 af deltagerne var danske chefer ud af i alt 5.321 chefer kloden over.

Årsagen til, at så mange chefer er klar til at smide it-sikkerheden på bålet for andre højere formål, er ifølge den danske landechef for Trend Micro Christian K. Beck, blandt andet, at it-cheferne ikke får lov at tale for åbent om den reelle cybertrussel, overfor virksomhedens ledelse.

“Analysen viser, at størsteparten af it-chefer i Danmark og resten af verden undlader at fortælle hele sandheden, når de står over for bestyrelsen,” lyder det fra landechefen.

“De er bange for, at de gentager sig selv eller fremstår alt for negative. Det skaber en ond cirkel, hvor virksomhedens øverste ledelse bliver vildledt omkring den reelle sikkerhedsrisiko.”

Blandt de danske it-chefer svarer 86 procent, at vedkommende har følt sig presset til at nedtone it-sikkerhedstrusler over for virksomhedens bestyrelse. Globalt er tallet 82 procent.

“Vi er nødt til at ændre den måde, vi taler om it-sikkerhed på, så virksomhedens øverste ledelse forstår, at it-sikkerhed er en grundlæggende forretningsmæssig drivkraft i en moderne virksomhed,” siger Christian K. Beck.

Modstand fra ledelsen selv
Mere end hver anden it-chef, har i den forbindelse følelsen af, at topledelsen enten ikke prøver at forstå eller bevidst decideret nægter at forstå problemet med den høje it-sikkerhedsrisiko.

En del af udfordringen er, at topledelsen i mange virksomheder ikke linker it-sikkerhedstruslen sammen med resten af forretningens samlede risiko, men udelukkende betragtes som en it-risiko.

En opfattelse, der er problematisk, når selv næsten hver fjerde danske chef kan erkende, at cybersikkerhedstruslen er den største af alle i virksomhedens samlede miljø.

Desuden er 59 procent klar over, at et vellykket cyberangreb er den mest omkostningfulde post.

Kilde: Version2.dk


Forhindrer du redningsberedskabet i at slukke en brand?


Mange virksomheder opsætter perimetersikring om deres bygning for at hindre uvedkommende gæster. Desværre glemmer de ofte at sikre, at redningsberedskabet skal have mulighed for at komme frem til bygningen.
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Mange bygnings- eller virksomhedsejere kan have et ønske om at holde uvedkommende personer og køretøjer væk fra deres ejendom. Det kan blandt andet løses ved at opsætte hegn, kæder, pullerter, bomme, porte eller lignende perimetersikring omkring bygningen.
 
Det er dog vigtigt at sikre, at redningsberedskabet kan få adgang gennem perimetersikringen. Hvis uheldet er ude, og der opstår en brand eller en ulykke skal redningsberedskabet have mulighed for uhindret at køre helt frem til bygningen.
 
Det kan sikres ved at opsætte en nøgleboks eller rør udenfor perimetersikringen, hvori der opbevares en nøgle, der giver redningsberedskabet adgang frem til bygningen. Redningsberedskabet vil typisk anvende deres system-nøgle til at låse nøgleboksen op.
 
Nøglerør, der er monteret ved bygninger uden ABA-anlæg med direkte op-kobling til redningsberedskabet, skal indikeres ved blitz eller med et 105 x 105 mm nøgleboksskilt.
 
Tag kontakt til RTMs ingeniører og lav en aftale, der sikrer, at redningsberedskabet kan hjælpe bedst muligt, hvis uheldet er ude.

Kilde: Sikringsguiden.dk


Lumasense A/S udsat for svindel: Overførte 14 mio. kr. til falsk direktør


En tidligere ansat i virksomheden Lumasense Technologies har netop fået rettens ord for, at hendes bortvisning var uberettiget, selvom hun netop havde overført 14 mio. kr. til en svindler.
 
Tidligere på året kunne den danske producent af gasmålere Lumasense Technologies i sit årsregnskab fortælle, at virksomheden havde været udsat for »sofistikeret svindelbedrageri«.
 
En leder var blevet narret til at overføre samlet set knap 14 mio. kr. til en bankkonto i Hongkong.

Nu har virksomheden netop afsluttet en retssag, hvor den tidligere leder sammen med Dansk Magisterforening beskyldte Lumasense Technologies for uberettiget af have bortvist lederen i kølvandet på svindelsagen – og fik medhold.

et retsdokument fra Sø- og Handelsretten, som ganske vist er anonymiseret, men som ifølge Finans’ oplysninger omhandler netop Lumasense Technologies, fremgår det, at en tidligere leder i virksomheden ad to omgange var blevet bedt om at overføre samlet set ca. 14 mio. kr. til en person, der udgav sig for at være adm. direktør i virksomhedens amerikanske moderselskab, Advance Energy.

Da det blev opdaget, at den i øvrigt unavngivne medarbejder havde været offer for svindel, blev hun først bortvist og sidenhen afskediget, men bortvisningen var altså uberettiget, mente bl.a. Dansk Magisterforening og nu også domstolen.

»Vi er tilfredse med, at Sø- og Handelsretten gav os medhold i det principielle spørgsmål. Altså, at bortvisningen var uberettiget, og at der var tale om meget professionelt og udspekuleret CEO-svindel, som var særdeles svær at gennemskue selv for en erfaren og agtpågivende person,« fortæller Mette Albrecht Falther, forhandlingschef hos Dansk Magisterforening.

I første omgang krævede Dansk Magisterforening 1,4 mio. kr. fra Lumasense Technologies, mens Lumasense påstod, at den bortviste medarbejder maksimalt var berettiget til ca. 396.000 kr.

CEO-FRAUD: Retten fandt imidlertid en gylden middelvej.
Lumasense Technologies blev dømt til at skulle betale 506.000 kr. samt sagsomkostninger på 72.000 kr., fordi svindlen var så udspekuleret, at der ikke var tale om »groft uforsvarlig« handling fra den afskedigede leders side.

Bl.a. blev der lagt vægt på i dommen, at svindlerne havde gjort brug af den adm. direktørs autosignatur og foto i e-mails samt en digital signatur på øvrige dokumenter fra revisionsfirmaet KPMG. Samtidig havde de anvendt et schweizisk telefonnummer og »iscenesat et tilsyneladende reelt transaktionsforløb med løbende møder og ventetid mv.«

Retten fandt altså, at enhver ville kunne være hoppet i med begge ben, og at bortvisningen af den tidligere leder ikke var berettiget.
Dansk Magisterforening, der sad mandatar for den fyrede leder, er glad for afgørelsen.

»Der er meget lidt retspraksis på det her område. Og derfor mener vi, at dommen kommer til at udgøre et vigtigt fortolkningsbidrag fremadrettet,« lyder det fra Dansk Magisterforening.

Afslutningsvist understreger Mette Albrecht Falther i øvrigt, at det ikke er sikkert, at man er helt færdig med sagen endnu.
»Vi er tilfredse med udfaldet, men i forhold til de øvrige præmisser, er vi i færd med at gennemgå og vurdere dommen sammen med vores eksterne advokat.«

SÅDAN UNDGÅR MAN CEO-FRAUD

 1. Tjek mailadressen
  Sørg for at tjekke, om den mail, der angiveligt kommer fra din chef, har samme afsender som tidligere mails. Dog kan din chefs mail også være blevet hacket.
 2. Ring til chefen
  Sørg for at dobbelttjekke med din chef, hvis personen beder dig om at overføre penge over mail.
 3. Udenlandske overførsler
  Hvis kontoen, penge skal overføre til, er udenlandsk, skal du være ekstra opmærksom. Svindlere bruger ofte udenlandske konti, der er sværere at spore.
 4. Ekstra opmærksomhed i ferier
  Cyberkriminelle er mest aktive i ferie, hvor der er færre på kontorerne.
Kilde: Finans.dk
 

Kort Nyt


Vi ønsker hjælp til at undgå skader – og genbrugte produkter i erstatning


F&P har spurgt danskerne, hvad de synes, et forsikringsselskab skal have mest fokus på. Her er der ikke meget tvivl. Dækning og pris betyder mest, men på tredjepladsen kommer ”hjælp med at forebygge skader”.

83 pct. af danskere vil gerne have hjælp fra deres forsikringsselskab til at forebygge skader.

– Det er et vigtigt signal fra vores kunder, når vi taler om grøn omstilling i Danmark. Ud fra et klimasynspunkt er det klart bedst helt at undgå skader. Så skadesforebyggelse er en rigtig god vej at gå klimamæssigt, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, F&P.

Undersøgelsen viser også, at hvis det kan gavne klimaet, så vil 75 pct. af danskerne godt have brugte produkter i erstatning frem for nye (45 pct. vil gerne) og knap 65 pct. vil godt have repareret bilen med brugte dele, hvis det kan gavne klimaet (40 pct. vil gerne).

Kilde: Forsikring og Pension 4. december 2021


Dansk selskab forsikrer samtlige havvindmølleparker i Taiwan


I Danmark skal vi næsten fordoble mængden af energi fra havvindmøller frem mod 2030. Det står klart efter finansloven blev vedtaget, og det er en beslutning, der giver genlyd i blandt andet Taiwan.

På den anden side af jorden skal en ny havvindmøllepark nemlig opføres ud fra den østasiatiske ø-stats vestkyst. Zhong Neng er navnet på parken, hvis konstruktion og opførelse forsikres af Codan Danmark. Parken vil bestå af 31 vindmøller fra en anden ledende dansk aktør inden for vindenergi, Vestas.

Regeringen i Taiwan har en ambition om at tilføje 5,7 gigawatt vindkraft til deres energimix inden 2025, hvilket svarer til en stigning på 700 procent i forhold til den nuværende kapacitet, og her er Zhong Neng en vigtig milepæl.

Kilde: Maritime Direct 8. december 2021

 

Andet


ARKEN: Få fribilletter til ‘BLOMSTEN I KUNSTEN’


Lige nu kan du komme på museet ARKEN og opleve en berusende verden af flora, når den store særudstilling viser blomstens rejse i kunsten – i 1800-tallet og i samtidskunsten.

Blomsterne springer ud på efterårets store særudstilling Blomsten i kunsten. Udstillingen præsenterer en farvestrålende buket af betagende værker fra de seneste to århundreder, skabt af internationale og danske kunstnere – fra Claude Monet over Anna Syberg til Melanie Bonajo.

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.

Maks. to billetter pr. person/firma. 

Du kan bestille på event@rtm.dk.

Først til mølleprincip er gældende.