Tilbage til oversigten

RTM Nyhedsbrev nr. 11 – 2020

Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for november.

I denne måneds nyhedsbrev kan du blive endnu klogere på en af grundstenene i den måde, vi arbejder på hos RTM.  

Vi vil nemlig sikre, at vores kunder er bedst muligt sikret mod skader. Og ikke mindst er det vigtigt for os, at hvis uheldet er ude – så kan man komme godt ud på den anden side.

Vi skal også forbi noget helt andet. Vi ser nemlig også nærmere på, hvordan man er dækket, hvis man skal arbejde hjemmefra. Hvis man kommer til skade på hjemmekontoret, er det så en arbejdsskade? I den grad et aktuelt emne, fordi mange af os netop er sendt hjem for at arbejde grundet corona. 

Som altid håber jeg, I vil finde nyhedsbrevet interessant.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM
  • RTM vil sikre virksomheder overlever en skadesbegivenhed
Nyt fra RTM Forsikring
  • Bestyrelsesansvarsforsikringer under pres
     
  • Store dele af befolkningen arbejder hjemme: Hvordan er man dækket, hvis man kommer til skade?
Kort nyt
  • Truslen stiger: Nu skal ledelsen tage ansvaret
     
  • Tryg vil købe Codans ejer for milliardbeløb
Andet
  • ARKEN

Nyt fra RTM 


RTM vil sikre virksomheder overlever en skadesbegivenhed


Vi har i RTM haft en drøftelse om, hvorvidt det er muligt at forhindre alle skader. Kan vi love vores kunder det? Vi overvejede, at det skulle være vores kundeløfte – vi tilstræber, at vores kunder aldrig bliver ramt af en skade. Men RTM bør ikke have et kundeløfte, vi ikke kan holde. 
Af Leif Rexen, Adm. direktør, RTM

I stedet valgte vi kundeløftet – for ansvarlige beslutninger. Men vi har ikke opgivet at forhindre skader hos vores kunder.

I RTMs Ingeniør og Risk Management-afdeling er vi begyndt at lægge spændende planer for 2021. Det bliver året, hvor vi vil gå i  dialog med vores forsikringsmæglere omkring, hvordan vi systematisk kan arbejde med at reducere risici i vores kunders virksomheder. 

Vi arbejder i ingeniørafdelingen med forskellige begreber indenfor risikobeskrivelse. For eksempel betyder EML den største maksimale skade, mens PML er den sandsynlige skade. Vi har forskellige redskaber til at minimere eller reducere risiko, og vi kan sammen med vores kunde igangsætte aktiviteter, der resulterer i en mere sikker virksomhed med lavere risiko for skade. På den måde opnår vi med stor sandsynlighed en lavere forsikringspræmie. Det hænger naturligt sammen.

For nogle år tilbage havde jeg et møde med en kunde. Her kom jeg med et forslag om, at kundens trykkeri skulle investere i et brandalarmeringsanlæg til 1.2 millioner kroner. Det syntes, direktøren for trykkeriet var mange penge – gevinsten var i første omgang kun 150.00 årligt. Derfor var han stærkt negativ. Holdningen var, at han havde de forsikringer, han havde behov for ved en skade. 

Jeg forklarede ham, at hvis trykkeriet brænder – og du skal have genopført bygningen, så vil der gå minimum to år. Og når du så ringer til Børsen derefter og siger, at du klar til at trykke igen, så vil de meddele, at de er godt tilfredse med den nye trykker, som de fandt efter branden. Hvordan er det så at stå med nye bygninger og en ny rotationspresse til i alt 70 mio. Mon virksomheden overlever, når driftstabsperioden på to år er forbi?

Der gik seks måneder, så havde virksomheden et brandalarmeringsanlæg. Det reducerede risikoen og forøgede muligheden for at overleve en stor skade.

RTM vil komme med oplæg til alle vores kunder i 2021 omkring risikostyring, og vi glæder os.

Nyt fra RTM Forsikring


Bestyrelsesansvarsforsikringer under pres


Vi befinder os i et særdeles hårdt forsikringsmarked – hvor kapaciteten for underwriting af bestyrelsesansvarsforsikringer svinder ind med stor hast over hele kloden
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Efter mange år med prisfald og udvidede dækninger ser vi nu en meget begrænset appetit fra forsikringsselskaberne på at ville tegne bestyrelsesansvarsforsikring.
 
Forsikringsselskaberne over hele kloden oplever en voldsom stigning i påstande og anmeldelser, der fører til årelange sager.
Selv i sager, hvor den anklagede virksomhedsledelse går fri, er der forsvarsomkostninger (advokatregninger) i millionklassen, som betales af forsikringsselskaberne.

Amagerbanken, EBH Bank, Roskilde Bank, MeeToo, Obama-administrationens indførelse af Whistleblower-ordningen, sager ifbm. børsnoteringer, Covid19, Black Lives Matter, Litigation Funding osv. er alle faktorer, som er med til at gøre forsikringsmarkedet mere nervøst og forsigtigt end nogensinde før.
 
Fornyelserne tager længere tid, fordi forsikringsselskaberne udbeder sig flere oplysninger og stiller supplerende spørgsmål til de indkomne svar.


Et udpluk af de seneste års sager har vist sig særdeles dyre for forsikringsselskaberne.

Citat Børsen 26/6-2019:
Østre Landsret har onsdag afsagt dom i ankesagen mod Amagerbankens tidligere ledelse. Otte tidligere medlemmer af Amagerbankens ledelse skal betale en erstatning på godt 225 mio. kr.
 
Citat Berlingske 26/2-2020:
En tidligere direktør i Ebh Bank skal igen forsvare sig imod et stort millionkrav i retten.
Finn Strier Poulsen afkræves 100 millioner kroner i erstatning af det statslige selskab Finansiel Stabilitet. Det sker, fordi selskabet har besluttet at anke Vestre Landsrets dom, der blev afsagt 31. januar 2020, til Højesteret.
Ved landsrettens dom blev Finn Strier Poulsen dømt til at betale to millioner i erstatning. Det var meget langt fra påstanden. Den lød på 550 millioner kroner.

Finansiel Stabilitet oplyser onsdag, at man har besluttet at forfølge sagen i Højesteret. Men beløbet er altså nu på 100 millioner kroner, og det skyldes, at Strier Poulsen skal have handlet ansvarspådragende i fire bestemte forhold, som førte til tab, fremgår det af en pressemeddelelse.
Den efterfølgende retssag svulmede så meget op i omfang, at det blev den hidtil mest omfattende nogensinde ved Vestre Landsret. Der blev afviklet 149 retsmøder, og advokater og dommere kiggede på 80.000 siders bilag.

Det markante nederlag indebar, at Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger – altså udgifter til de sagsøgtes advokater – på 121 millioner kroner.

Disse eksempler viser med al tydelighed at sagsomkostningerne i disse retssager, udgør stadig stigende erstatninger, også selv om sigtede bliver frikendt.


Store dele af befolkningen arbejder hjemme: Hvordan er man dækket, hvis man kommer til skade?


Coronavirussen har betydet, at mange er blevet sendt hjem for at arbejde. Men hvad sker der egentlig, hvis man kommer til skade, når man går fra hjemmekontoret til køleskabet? 
Af Henning Toftager, direktør, RTM Forsikring

Herunder er de tre mest udbredte spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man kommer til skade, mens man arbejder hjemme.

De første to spørgsmål er særligt rettet mod den ansatte og vedkommendes dækning.

1. Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man som medarbejder
får en skade, når man arbejder hjemme?

Det er situationen, hvor medarbejderen reelt arbejder hjemme og ikke er hjemsendt med lønkompensation eller lignende – (spørgsmålet er gældende uanset corona eller ej).

Kommer en medarbejder til skade under hjemmearbejde, er personen fortsat dækket, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Grænserne er naturligvis mere uklare, når medarbejdere arbejder hjemme, og man træder relativt hurtigt ud af arbejdsskadesikringsloven. Formodningen for, at ulykken skyldes arbejdet, er ikke helt den samme, når skaden sker under hjemmearbejde, som hvis skaden sker på arbejdspladsen.

Arbejdsgiver har ikke mange muligheder for at påvirke indretning af hjemmet eller hjemmearbejdspladsen og bærer derfor ikke risikoen for skader, der skyldes hjemmets indretning m.m. Det afgørende er, om tilskadekomnes adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke. Altså om tilskadekomne var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

2. Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man får en skade, når man er hjemsendt med lønkompensation?
Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen ikke udfører arbejde, men er hjemsendt i en periode.

Som det fremgår af svaret på det første spørgsmål, skal skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Hvis en medarbejder er hjemsendt med lønkompensation eksempelvis i henhold til trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH, er det en betingelse for lønkompensationen, at medarbejderen ikke udfører arbejde. Derfor kan man heller ikke få dækning fra arbejdsskadeforsikringen.

3. Er der stadig et ansættelsesforhold – og dermed pligt til at have en arbejdsskadeforsikring – for medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation?
Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation, men hvor der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt der stadig er tale om et ansættelsesforhold – (spørgsmålet er særligt rettet mod arbejdsgiver og selve pligten til at tegne en arbejdsskadeforsikring).
 
Ifølge trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH er det et krav, at arbejdsgiveren ikke må opsige medarbejderen, og at arbejdsgiveren fortsat udbetaler fuld løn.

Der er således fortsat et ansættelsesforhold, og arbejdsgiveren skal derfor stadig have en arbejdsskadeforsikring. Men da medarbejderen ikke må arbejde, kan vedkommende rent risikomæssigt ikke få en arbejdsskade.

Kort nyt


Truslen stiger: Nu skal ledelsen tage ansvaret


Cybertruslen stiger hos de danske virksomheder, der ifølge eksperter ikke kan følge med i udviklingen.
Forsikringsselskaberne beretter om, at erhvervskunder stadig er langsomme om at få tegnet en cyberforsikring. Hos Tryg havde 11.000 virksomheder tegnet en cyberforsikring i december, men det svarer kun til 12% af kunderne. Det tal er siden steget til 13%, så det nu omfatter 13.000 kunder.

Hos Topdanmark har under 15% af kunderne tegnet cyberforsikringer, og her bliver forsikringerne primært solgt til små og mellemstore virksomheder. Hos Topdanmark omhandler tre ud af fire cyberskader ransomware.


Tryg vil købe Codans ejer for milliardbeløb


Tryg og Intact er gået sammen om at købe RSA Insurance Group. De to virksomheder køber RSA for 60 milliarder kroner. Tryg vil komme til at overtage selskabets aktiviteter i Sverige og Norge, som er selskaberne Trygg-Hansa og Codan. Ligeledes vil Intact overtage aktiviteterne i Canada, Storbritannien og resten af verden.

I Danmark vil de to firmaer dele ejerskabet af Codan, mens Intact vil stå for driften.

Kommentarer fra RTM, Direktør Henning Toftager:
Codans ejer, RSA Insurance Group, har modtaget et formelt købstilbud, der kommer fra et konsortium bestående af to forsikringsselskaber, danske Tryg A/S og canadiske Intact Financial Corporation. 

Hvis opkøbet gennemføres, vil Tryg og Intact i fællesskab eje Codan Forsikring A/S. 

Konsortiet har oplyst, at Intact, der ikke er til stede på det danske marked, vil overtage det driftsmæssige ansvar for Codan i samarbejde med ledelsen, samt at strategiske alternativer vurderes. Tryg forbliver en selvstændig virksomhed og konkurrent på det danske marked. 

Intact er tydelige i deres forventning om, at Codan vil fortsætte som planlagt, efter at en aftale er indgået, og der vil være en proces, hvor selskaberne lærer mere om hinandens virksomheder, og undersøger hvordan de kan drage fordel af hinandens ekspertise.

Andet


ARKEN: Få fribilletter til to særudstillinger i november


Lige nu kan du komme med på en rejse ind i Arild Rosenkrantz’ mystiske univers, mens du senere i november kan opleve en særophængning, som sætter fokus på vores trang til at se sammenhænge mellem det uendeligt store og det uendeligt lille.

Med Baron Rosenkrantz  Farvernes mystik bliver du taget med på en rejse ind i Arild Rosenkrantz’ mystiske univers, og du bliver inviteret til at gå på opdagelse i hans fantastiske farver og dramatiske mytologier. Udstillingen tæller over 100 værker og er den første store museumspræsentation af Arild Rosenkrantz’ livsværk.

Fra midten af november kan du blive taget med på en opdagelsesrejse ud i rummet og ind i det indre af øret, hvor kunsten tager livtag med fysik, astronomi og biologi. Kunstnere som Nanna Debois Buhl, Astrid Myntekær og Marie Kølbæk Iversen undersøger nemlig verden omkring os på ARKEN fra 14. november.

Du kan også stadig nå at se eller gense den populære særudstilling Dyr i kunsten, hvor en lang række internationale kunstnere går tæt på vores forhold til dyrene i tankevækkende, humoristiske og underfundige værker. Udstillingen løber til og med den 10. januar 2021.

ARKEN har med sine 6.000 udstillingskvadratmeter og store åbne rum god plads til, at man kan nyde kunsten uden at komme tæt på hinanden, hvorfor du godt kan tage afsted med corona-tryghed. 

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.

Maks. to billetter pr. person/firma. 

Du kan bestille på event@rtm.dk.

Først til mølleprincip er gældende.