4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 10 – 2021

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for oktober. 

I denne udgave lægger vi fra land med nogle af mine tanker om, hvad RTM’s mange formål er – udover bare at tjene penge. 

Derudover finder du også en stor nyhed om et nyt strategisk samarbejde, som vi her i RTM indgår. Det handler om sundhed. Det er noget, som vi oplever flere og flere virksomheder tænker helt konkret i. For at fremme trivslen og livskvaliteten hos medarbejderne.

Det er en udvikling, som vi meget gerne vil skubbe på hos RTM. Derfor indgår vi nu et samarbejde med to virksomheder, som kan imødekomme den efterspørgsel, der er.  

Det – og meget andet – kan du læse i denne udgave af vores nyhedsbrev. Som altid håber jeg, I vil finde det interessant.

Rigtig god læselyst. 

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM 
 • RTM har et højere formål end blot at tjene penge

Nyt fra RTM Pension

 • RTM øger fokus på sundhed og sundhedstjek

Kort nyt

 • 194.000 blev ramt sidste år: Nu kommer skræddersyet forsikring
   
 • Corona-rejseregler normaliseres – rejseforsikringer dækker igen som normalt

Arken

 • ARKEN: Få fribilletter 
 

Nyt fra RTM 


RTM har et højere formål end blot at tjene penge


Vi er glade for, at RTM vækster – og har en stor tilgang af nye kunder. Vi har også en minimal afgang af kunder. Det er et resultat af stort arbejde, hvor det højere formål er et andet end blot at tjene penge.
 
For snart fem år siden satte vi gang i en transformation, som nu viser sig. For det hænger jo sammen en til en, hvordan forretningen udvikler sig – og hvordan omdømmet udvikler sig. Det er tankegangen hos administrerende direktør Leif Rexen.

RTM har nemlig de seneste år undergået en markant og hastig forandring ved at have gennemgået en branding proces. Nu kan vi virkelig forklare, hvad vi står for og være tydelige i vores purpose og strategi. Det omhandler ikke bare om de produkter og services, man tilbyder. Det handler også om, hvilke standpunkter virksomheden har til de agendaer, der er oppe i tiden. Det skal man forklare på en tydelig måde, men ifølge Leif Rexen er det vigtigste nu engang, at der bliver sat handling bag ordene. 

Hos RTM hedder det for eksempel, at man skal drive nyttig virksomhed. Det gør vi ved at sikre, at virksomheder opnår deres fulde potentiale, mens vi hjælper dem med at tage ansvarlige beslutninger i forhold til at beskytte sig selv. Ikke kun ved at etablere de rigtige forsikringer, men også ved at lave risk management inden for property, ansvar og på medarbejder-siden. Det gør vi, fordi det kan gavne andre.

Det ligger altså indgroet i RTM , at vi har et højere formål end blot at tjene penge. Det giver os stor troværdighed, hvis du spørger Leif Rexen.

RTMs finansielle resultat afspejler, at vi investerer meget i områder, der retter sig direkte mod kunderne. Lige som vi deltager aktivt i lokalområdet omkring iværksættere, utilpassede unge, støtter cancer – og sponserer en række idrætsklubber i hele landet, udlægger arealer om vores kontorer til biodiversitet og skifter til elbiler samt etablere solfangere. Det kan forhåbentligt være med til at inspirere andre, at vi sætter handling bag ordene. Vi har nemlig mange ting i gang, hvor formålet er mere end bare at tjene penge. 

 

Nyt fra RTM Pension


RTM øger fokus på sundhed og sundhedstjek


For at sikre gode og veldokumenterede tilbud til RTM’s kunder, har vi indgået et strategisk samarbejde med virksomhederne REDMINKROP ApS og NORDIC MEDICINE INST. APS.
Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension

Vi har i RTM gennem det sidste års tid oplevet, at vores kunder har en øget interesse i at tænke mere konkret og handlingsorienteret i forsøget på strategisk sundhed, trivselsfremme og forbedret livskvalitet hos vores medarbejdere, ledere og nøglepersoner.
 
Det skyldes flere årsager. Et væsentligt element er, at det går op for flere og flere virksomhedsledere, at hvis man har sunde og trivselsmotiverede medarbejdere og ledere, så skaber det de bedste resultater. Og som arbejdsgiver er det resultatfremmende at bidrage til, at medarbejderressourcen er vedligeholdt, serviceret og i ”god form”.
 
Vi ser også ind i en fremtid, hvor det bliver sværere at tiltrække nye medarbejdere, og hvor det bliver endnu vigtigere at kunne bidrage til at fastholde medarbejderne. Også i en højere alder end tidligere.
 
Vi lever forventeligt længere end tidligere, få vil kunne gå på efterløn, og de fleste vil skulle forblive aktive på arbejdsmarkedet længere end før. Mange helt frem til den nu senere folkepensionsalder. Det er også en af grundene til at tænke i retning af bedre sundhed – og have øje for god livskvalitet, såvel arbejdsgiver som enkeltperson.
 
Vores arbejdsvilkår og form ændrer sig også, og mange har i dag enten et for stillesiddende arbejde eller modsætningsvis et for fysisk arbejde, hvor det også handler om at tænke i retning af ikke at blive nedslidt eller for fysisk hæmmet. Det samme gælder vores livsstil, hvor vi også ser ind i behovet for at holde fokus på de såkaldte KRAM faktorer (kost, rygning, alkohol, motion), da netop disse faktorer kan have betydning for trivsel, sundhed og livskvalitet såvel på kort som ikke mindst langt sigt.
 
I de senere år er der dog udviklet forskellige online- eller APP-løsninger til forskellige former for sundheds- eller trivselstjek. Løsninger som mere eller mindre har fjernet opmærksomheden for egentlige fysiske sundheds- og trivselstjek. Som sådan er disse onlineløsninger også et stykke hen ad vejen gode nok. Udfordringen og erfaringen er desværre, at de ikke bliver brugt ret meget, og at de ikke fanger netop de medarbejdere, som reelt set har det største behov for sundhedstjekket.
 
Det er i hvert fald min egen erfaring, og det er også det, vi hører fra vores kunder.
 
Snart to år med corona har også haft en indvirkning på befolkningen, såvel fysisk som mentalt, og det lytter jeg mig også til, er årsagen til, at især de HR-ansvarlige hos vores kunder – men også CEO’s – er begyndt at tænke i sundhed, forebyggelse og styrket trivsel.
 
Det lidt nyere er, at vi også oplever, at sundhed og god performance er et emne, som interesserer flere bestyrelser. Her er det jo nok mest opmærksomhed på virksomhedens følsomhed (risiko) og indtjeningsevne, som er i fokus. Og den udfordring, som ligger i, at en topleder af helbredsmæssige grunde ikke yder det optimale. Eller den deciderede risiko for, at vedkommende eventuelt må fratræde – som følge af helbredsmæssige udfordringer. Hvis grundig og rettidig indsats kunne have været forebyggende, vil det jo have været en meget lille investering i forhold til den mulige tabte indtjening eller eventuelt unødvendige omkostninger til fyring og genansættelse.
 
Med andre ord: Der er god økonomi i at tænke og investere i sundhed og optimal trivsel.
 
RTM sætter handling bag
Da flere af vores kunder har efterspurgt tilbud på egentlige fysiske sundhedstjek, har jeg brugt nogle måneder på at analysere dels behov og ønsker hos vores kunder og dels markedet for disse test og sundhedsfremmende ydelser:
 
Vi oplever, at der ret konkret er efterspørgsel efter to typer af sundhedstjek og sundhedsundersøgelser:

 • Det ene ønske er muligheden for traditionelle grundige fysiske sundhedstjek, som kan tilbydes til virksomhedens medarbejdere på virksomhedens location
   
 • Det andet behov er muligheden for at få gennemført meget grundige, omfattende og biokemiske kropslige sundhedsundersøgelser rettet mod topledere og nøglepersoner

Som leverandør af det almindelige fysiske sundhedstjek har vi indgået aftale med virksomheden REDMINKROP ApS


Præsentation fra REDMINKROP
 
Hos REDMINKROP kommer jeres medarbejdere i hænderne på en af markedets mest erfarne og ambitiøse leverandører af sundhedsløsninger med sundhedstjek.
 
Vi står bag velafprøvede og effektfulde forløb med sundhedstjek, som er udviklet i samarbejde med vores kunder og konsulenter, samt tager udgangspunkt i nyeste forskning og viden på området.
 
REDMINKROP leverer sundhedsordninger til det danske erhvervsliv og har gennem 15 år oparbejdet en værdifuld erfaring indenfor forebyggelse og behandling på arbejdspladser i hele Danmark.
 
I REDMINKROP finder I et udvalg af sundhedsydelser, som bliver udfoldet på din virksomhed af vores dygtige fysioterapeuter, massører, akupunktører, zoneterapeuter, idrætsfysiologer, læger og arbejdsmiljøkonsulenter.
 
REDMINKROP drives af læge, Claus Lefort Sønderskov, fysioterapeut, Søren Hald og idrætsfysiolog Troels Gravers Pedersen
 
RTM Sundhedstjek hos REDMINKROP omfatter:
 
Indledende sundhedsscreening 

 • Arbejdsforhold
 • Trivsel og selvvurderet helbred
 • Mental sundhed
 • Sygdomsbillede og smerter
 • Livsstil
Sundhedstjekket omfatter (45 eller 60 min varighed)
 • Blodtryk
 • Kolesterolprofil (komplet lipidprofil LDL, HDL, TG, totalkolesterol)
 • Blodsukker
 • BMI, fedtprocent og taljemål + BodyAge
 • Kondital (10 min cykeltest)
 • Balancetest
 • Styrkemålinger og smidighedstest (60 min tjek)
 • Lungefunktionstest (60 min tjek)
 • Samtale med vores konsulent om resultaterne (mere tid til dette ved 60 min tjek)
 • Målsætning for ændringer ved behov
 • Udarbejdelse af plan for at opnå målsætninger (mere tid til dette ved 60 min tjek)
 • Detaljeret overblik over det aktuelle sundhedsniveau 

Opfølgning efter sundhedstjekket gør en stor forskel.
 
REDMINKROP tilbyder derfor at indgå i opfølgning på den enkelte medarbejder, hvor resultatet af sundhedstjekket viser et ekstra behov for hjælp til at komme i gang med livsstilsændringer – for at den pågældende kan opnå sine målsætninger. 
 
Det er effektivt for resultaterne at holde fast i medarbejderen og hjælpe til hele vejen over målstregen.
 
Typisk vil 5 til 10 % af deltagerne i sundhedstjekket gerne have mere hjælp til opfølgning, og normalt er det et 2 til 5 timers forløb, og som virksomheden skal påregne som supplement til udgiften for selve sundhedstjekket.
 
For virksomheder, som er kunder i RTM A/S, udgør prisen for et 60 minutters sundhedstjek 895 kroner + moms efter rabat.
 
Inklusive forventede opfølgningsforløb vil virksomheden skulle forvente en omkostning på niveau 1.200 til 1.400 kroner pr. medarbejder.


Som leverandør af sundhedstjek og helbredsanalyse til topledere og nøglepersoner har vi indgået aftale med virksomheden NORDIC MEDICINE INSTITUTE


Præsentation fra NORDIC MEDICINE INSTITUTE
 
Nordic Medicine Institut leverer indsigtsskabende, dybdegående og direkte handlingsomsættende sundhedstjek til topledere, projektledere, ildsjæle, skuespillere, sælgere og idrætsfolk. Mennesker, der ønsker at blive ved med at brænde igennem, uden at brænde ud i rigtig mange år, uden at gå på kompromis med et naturligt sundt heldbred, fysisk overskud og mental skarphed. Med andre ord et liv i en naturlig stærk og sund balance – også i fritiden – HELHEDS FRIHED.

NMI hjælper kunder af med skavanker som træthed i kroppen eller hjernen, smerter, dårlig søvn, stivhed i kroppen, negativ stress symptomer og nedsat immunforsvar. Vi hjælper dig tilbage i dit naturlige optimum og sikrer, at dine celler og organer får en optimal restitutionsplan nu og resten af livet, hvis du bruger din individuelle handlingsplan.

Vores faglige specialistteam med speciallæger, funktional mediciner, idrætsfysioterapeuter, naturmediciner og sundhedscoaches i spidsen har mere en 15 års erfaring i at hjælpe mennesker til at bevare en optimal naturlig, glædesfyldt sundhedstilstand.

Med afsæt i innovative koncepter består vores ydelser og indsatser af skræddersyede forløb, som bl.a. omfatter avancerede internationale valide laboratorietests, blodprøver fra danske hospitaler og grundige evidensbaserede undersøgelser. Derudover får du som kunde en fuldstændig individuel og convience handlingsplan, der skaber vedvarende og markante resultater hurtigt, – fordi vi arbejder individuelt.

Se yderligere på www.nordicmedicineinst.dk
 
RTM Sundhedstjek hos NORDIC MEDICINE INSTITUTE omfatter:
 
Grundmodulet omfatter normalt et forløb på 4 måneder:

 • Grundigt og omfattende sundhedstjek af en varighed på 2 timer og 15 minutter
 • Første resultat leveres på mail efter 4 dage, og indeholder små tiltag
 • Efter 4 til 6 uger præsentation af alle resultater og fuld handlingsrapport – online møde og varighed på 45 minutter
 • Status- og opfølgningsmøde efter 4 måneder og afslutningsrapport – online møde og varighed på 30 minutter

Teamet bag sundhedstjekket og analyserne består af speciallæge, funktional mediciner, fysioterapeut og sundhedscoach.

Nordic Medicine Institute tester og undersøger for sundhed i celler, organer, hjerte, kredsløb, hjerne, nervesystem, mave/tarm, energiproduktion i celler, afgiftningsevne, graden af celleskade, inflammation og kropslige smerter.

Prisen for sundhedstjekket udgør 12.500 kroner ex. moms og før RTM rabat.
RTM rabatten udgør 10 % og fratrækkes i prisen.
 
Såfremt undersøgelsen ønskes suppleret med yderligere undersøgelser eller behandlinger, kan disse tilkøbes efter behov, og der ydes også 10 % på alle tilkøbsydelser.
 
Den lille udfordring der knytter sig til dette Nordic Medicine Institute sundhedstjek er, at det som udgangspunkt er et medarbejdergode, der skal betales skat af.

VIL DU VIDE MERE ELLER ØNSKER DU AT KOMME I GANG
Sundhed og HR risk management vil i højere grad fremover indgå i RTM’s dialog med vores kunder om pensions- og forsikringspolitikker, men sidder du allerede nu og vil vide mere eller i gang med at sikre sundere medarbejdere på jeres virksomhed, så er I meget velkomne til at kontakte mig på telefon 2632 5131 eller jeres normale kontaktperson hos RTM.

Så skal vi nok sparre med jer om jeres behov og ønsker – og ikke mindst hjælpe jer videre i processen.
 
For god ordens skyld skal det nævnes, at RTM INGEN økonomisk interesse har i forhold til disse sundhedstest og de strategiske samarbejdsaftaler, vi har indgået med REDMINKROP og NORDIC MEDICINE INSTITUTE.
 
Vores mål, rolle og opgave er alene at sikre god rådgivning og sparring til vores kunder, samt at have nogle leverandører, som vi kan stå inde for og løsninger, som vi kan anbefale.
 
Da sundhed og god trivsel, som indledningsvis nævnt fylder mere og mere i det at drive en sund virksomhed, og som ydermere giver en god økonomi, har vi fundet det vigtigt og nødvendigt at udvide vores tilbud til vores mange kunder med disse muligheder for Sundhedstjek.

 

Kort Nyt


194.000 blev ramt sidste år: Nu kommer skræddersyet forsikring


Topdanmark får et spritnyt nyt produkt på hylderne – og det er med store forventninger fra starten af. Fra slutningen af november vil selskabet tilbyde cyberforsikringer til privatkunder, skriver Finans.

Derved kan kunderne skræddersy en forsikring, der beskytter mod diverse hackerangreb.

“I princippet burde potentialet for forsikringen være alle de fire millioner voksne danskere, der handler på nettet og er på sociale medier,” siger Carsten Elmose, koncerndirektør for privatkunder i Topdanmark.

Kilde: Finans 28. oktober 2021


Corona-rejseregler normaliseres – rejseforsikringer dækker igen som normalt


Udenrigsministeriet har nu normaliseret de nuværende rejsevejledninger, så de ikke længere farvemarkeres efter COVID-19 smitte i et land, men efter de normale sikkerhedsfaktorer for den rejsende – fx terror, krig, uro m.v.

Det skyldes bl.a., at meget store dele af den danske befolkning nu er færdigvaccineret, og vaccineudrulningen i Europa er kommet langt.

– Når det gælder rejseforsikringer, så dækkes der som normalt – dvs. som i tiden før coronaen, siger forsikringsekspert Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen hos Forsikring & Pension (F&P).

En rejseforsikring dækker primært, hvis man selv bliver akut syg eller kommer til skade på rejsen.
Der er stadig forskel på, hvordan man er dækket, hvis man fx må afbestille sin rejse, fordi Udenrigsministeriet fraråder rejser til destinationen, efter man har bestilt rejsen.

Desuden kan der stadig gælde begrænsninger, hvis man rejser til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til af sikkerhedsmæssige årsager.

Kilde: Ritzau 14. oktober 2021

 

Andet


ARKEN: Få fribilletter til ‘BLOMSTEN I KUNSTEN’


Lige nu kan du komme på museet ARKEN og opleve en berusende verden af flora, når den store særudstilling viser blomstens rejse i kunsten – i 1800-tallet og i samtidskunsten.

Blomsterne springer ud på efterårets store særudstilling Blomsten i kunsten. Udstillingen præsenterer en farvestrålende buket af betagende værker fra de seneste to århundreder, skabt af internationale og danske kunstnere – fra Claude Monet over Anna Syberg til Melanie Bonajo.

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN for at se den her udstilling – og de øvrige spændende udstillinger, som ARKEN tilbyder – har vi et begrænset antal fribilletter til rådighed.

Maks. to billetter pr. person/firma. 

Du kan bestille på event@rtm.dk.

Først til mølleprincip er gældende.