4353 1444 mail@rtm.dk

 

 

 

 

 

 

RTM Nyhedsbrev nr. 1 – 2022

 
Kære kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer


Velkommen til RTM’s nyhedsbrev for januar. 

Vi skal til at tage hul på årets første nyhedsbrev. Og selvom 2021 har lært os, at corona er en uforudsigelig størrelse, så håber vi, at vi kan se frem mod et år, hvor corona vil fylde mindre i vores hverdag – og i vores nyhedsbrev. Vi glæder os til at se, hvad 2022 har at byde på.

Men til trods for coronapandemien, så ser vi tilbage på et 2021, som har været et godt år for RTM. Hvorfor det forholder sig sådan, er noget af det, du kan læse om i dette nyhedsbrev. 

Du kan også læse en status på 2021 med pensionsbrillerne på. Den status er leveret af direktør for RTM Pension Mogens Rosengaard – og han giver også et bud på, hvordan 2022 bliver.

Du vil også kunne læse et uddrag af en artikel, som snart bliver publiceret i Berlingske. Det handler om noget, som vores direktør hos RTM Forsikring – Henning Toftager – har talt en hel del om. Det er nemlig cyberforsikring. I artiklen bliver Henning Toftager interviewet om det stigende behov for en cyberforsikring. 

Rigtig god læselyst.

Venlig hilsen

Leif Rexen, Adm. Direktør
 
 
I denne måneds nyhedsbrev
Nyt fra RTM 
  • 2021 blev endnu et godt år for RTM
Nyt fra RTM Forsikring
  • Cyberforsikring bør blive helt almindeligt

Nyt fra RTM Pension

  • 2021 blev endnu et fantastisk godt år for pensionsopsparingerne – men “sur” start på 2022
 

Nyt fra RTM 


2021 blev endnu et godt år for RTM


Målt på kundetilfredshed, antallet af nye virksomheder vi har indgået samarbejde med og de mange nye kompetente medarbejdere, vi har budt velkommen sidste år, blev 2021 trods udfordringerne Covid-19 har påført os alle, et endog rigtig godt år for RTM.
Af Leif Rexen, adm. direktør, RTM
 
Vi har budt mere end 500 virksomheder velkommen som kunde inden for forsikring- og pensionsmægling i RTM i 2021. Det er jeg stolt over, og det siger mig også, at den rebranding – og den forretningsstrategi – vi lagde grundstenene til i 2017, har været rigtig.

Vi er et videnshus, som lever af at sælge rådgivningsydelser på et højt fagligt og kompetent niveau. Tilvæksten af mange nye virksomheder forpligter, og derfor er det også nødvendigt at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer,

Jeg er derfor yderst tilfreds med, at vi i RTM – i takt med tilgangen af de mange nye virksomheder – er lykkedes med at få ansat mere end 10 dygtige, engagerede og kompetente kollegaer. Alle med stor erfaring og alle er menneskeligt stærke medarbejdere, som jeg oplever matcher RTM’s værdier og holdninger.

Det er RTMs mål at beskytte virksomheder, organisationer og mennesker, så de altid kan opnå deres fulde potentiale, og det er vores opgave at skabe grundlaget for, at vores kunder kan få truffet fagligt underbyggede ansvarlige beslutninger inden for forsikring og pension”.

Vi vil kort sagt være den forsikrings- og pensionsmæglervirksomhed, der ved kompetent rådgivning, god og effektiv sagsbehandling, høj etik og moral – samt en menneskelig service – skaber størst mulig tilfredshed hos vores kunder.

Det er godt 4 år siden, at vi gennemførte en omfattende rebranding af virksomheden, hvor vi lagde grundstene til den fremtidige forretningsstrategi for RTM. Jeg er stolt over, at RTM i dag er blevet et stærkt brand i forsikrings- og pensionsmæglerbranchen, og en mæglervirksomhed som har tyngde over for forsikrings- og pensionsselskaberne. Og en virksomhed, som også journalister og nyhedsmedierne interesserer sig for. I 2021 fulgte vi i RTM op på rebrandingen ved at spørge kunderne om deres tilfredshed med RTM. Og jeg er tilfreds med, at de fleste kunder var ovenud tilfredse med RTM, ligesom mine medarbejdere fik store roser. 

Vores løfte til kunderne er fortsat, at vi udover vores faglige spidskompetencer og professionelle tilgang til at skabe kunderne de bedste forsikrings- og pensionsordninger, skal opleves som menneskelige, proaktive og strukturerede. Og kunderne skal altid opleve ”topklasse” i enhver kontakt med RTM.

Den store tilgang af kunder i det forløbne år kommer fra et bredt udvalg af små og store virksomheder – både danske og internationale virksomheder – herunder også nogle af landets største virksomheder. I RTM er vi eksklusiv pensionsmægler for Arbejdsgiverforeningen KA’s medlemsvirksomheder og også medlemsvirksomheder hos LOS – Landsorganisation for sociale tilbud, – ligesom vi også har et samarbejde med forsyningsbranchen. Og netop disse tre rammesamarbejder har bidraget godt til de mere end 500 nye virksomhedskunder, som vi har fået i RTM i 2021.

 

Nyt fra RTM Forsikring


Cyberforsikring bør blive helt almindeligt


Alle virksomheder uanset branche bør forsikre sig mod cyberkriminalitet, mener forsikringsmægler RTM. Det er kun et spørgsmål om, hvilken forsikringssum og dækning, man har behov for.
Kilde: Berlingske

Interessen blandt virksomheder for at tegne forsikringer mod skader som følge af cyberangreb er støt stigende, og den får regelmæssigt ny næring, når medierne rapporterer om hackerangreb mod danske virksomheder.

Og hvis ikke en virksomhed selv er nok opmærksom på risikoen for cyberkriminalitet, skal forsikringsmægleren RTM nok bringe emnet op.

”Vi laver en behovsanalyse og forsikringspolitik for alle vores kunder, og cybersikkerhed er blevet et emne på lige fod med alle andre former for forsikringer. Nogle virksomheder synes måske, at de har fint styr på sikkerheden med den hosting-løsning, de har valgt, men en virksomhed er ikke mere sikker end den enkelte medarbejder, som ved et uheld får klikket på et fishing-link eller en inficeret vedhæftet fil. Samtidig har den større brug af hjemmearbejde under corona eksponereret virksomheder endnu mere mod risikoen for cyberkriminalitet. I min terminologi bør alle virksomheder have en cyberforsikring, uanset om det er en mindre håndværksvirksomhed eller en større webshop. Det er kun et spørgsmål om forsikringssummens størrelse og dækningens bredde,” siger Henning Toftager, stifter og direktør for forsikring i RTM.
 
Karenstid som selvrisiko
Hvis man kan nøjes med en forsikringssum på en million kroner, så koster en cyberforsikring ikke voldsomt meget mere end for eksempel to bilforsikringer, vurderer han.

”Men har man behov for en forsikringssum på 100 millioner kroner, så ved vi erfaringsmæssigt, at der er relativt få forsikringsselskaber, som vil gå ind i risikoen, og det vil formentlig kun være udenlandske forsikringsselskaber. Og kun, hvis de kan se, at virksomheden har styr på sikkerheden og er villig til at påtage sig en vis selvrisiko. En selvrisiko kan for eksempel være, at man har syv dagens karenstid på driftstab, så driftstabet først bliver dækket fra dag otte,” forklarer Henning Toftager.

Behovsanalyse er vigtig
De udenlandske forsikringsselskabers dominans på markedet for cyberforsikringer lige nu skyldes både, at cyberkriminalitet er et ungt forsikringsområde med et begrænset erfaringsgrundlag, og at de skadeseksempler, der hidtil har været, har været dyre.

”Mens danske forsikringsselskaber har håndteret storm-, brand- og bilskader i årtier, har de endnu ikke megen erfaring med, hvad cyberskader koster. Men ud fra de skader, vi har været igennem, kan vi se, at man ofte er overrasket over, hvor meget det koster. Det er ganske kostbart at hyre et konsulentfirma til at arbejde i døgndrift for at få systemer op at køre igen. Man kan hurtigt få opbrugt sin forsikringssum, hvis den er sat for lavt, fordi den måske både skal dække omkostninger til reetablering af IT-systemet, driftstab, GDPR-bøder, eventuel betaling af løsesum og andre mulige omkostninger. Når du har brugt din forsikringssum, smækker forsikringsselskabet kassen i, og så skal du selv betale resten. Derfor er behovsanalysefasen utrolig vigtig.”

En eventuel løsesum kan synes svær at estimere, men ifølge Henning Toftager har det i de hidtidige sager vist sig at koste omkring en million euro at få sine kompromitterede filer åbent igen ved at betale løsesum.
 
Hvad er risikoprofilen?
Når RTM skal finde ud, hvad en virksomheds risikoprofil er, handler det især om karakteren af virksomhedens netværk, og hvilke interne og eksterne risici, virksomheden står over for i form af uforsætlige brugerfejl og direkte angreb udefra.

”Vi vil også se på, hvor centraliseret virksomhedens netværk er, og hvor stor en del af det, der kan tilgås udefra. En virksomheds cyberrisk er nemlig ofte afgjort af, hvor mange ansatte virksomheden har, og hvor mange filer de hver især kan tilgå. Vi vil selvfølgelig også se på, hvad der kan gøres, hvis uheldet virkelig skulle være ude. Der kan altid ske uheld, og derfor vil vi løbende være i dialog om, hvad der så skal ske bagefter.”

Direktør RTM Forsikring: Henning Toftager, +45 2811 0811.

 

Nyt fra RTM Pension


2021 blev endnu et fantastisk godt år for pensionsopsparingerne – men “sur” start på 2022


Af Mogens Rosengaard, direktør, RTM Pension
 
2021 blev det tredje år i træk med store afkast af pensionsopsparingerne, og de fleste pensionsopsparere har siden 2019 haft en værdiforøgelse af opsparingen på mellem 20 pct. op til godt 50 pct. Afkastet afhænger enormt meget af den valgte risikoprofil, og det er opsparere, som har de mest offensive risikoprofiler, som har fået de største afkast.
 
Især for de lidt ældre opsparere med mange penge på pensionskontoen har dette været fantastisk, og jeg ser da mange af vores kunder, som alene af den grund har fået opsparingen til at vokse med plus 1 mio. kroner i denne periode. Nogle endog meget mere. Eksempel: De kunder, som havde en opsparingssaldo på pensionskontoen ved indgangen til 2019 på 3 mio. kroner, vil i dag kunne glæde sig over, at opsparingen nu er på + 4 mio. kroner. Vel og mærke, hvis man har valgt at kigge langsigtet og offensivt i sit valg af investeringsprofil.
 
Lige nu bruger branchen, og også os selv, mange ressourcer på at lave afkastsammenligninger selskaberne i mellem. Og det er da også vigtigt at holde øje med de respektive pensionsselskabers evne til at skabe afkast og deres faktiske performance.
 
MEN størst betydning har det for den enkelte kunde, hvilken investeringsprofil den pågældende har fået valgt for netop vedkommendes egen pensionsopsparing.
 
Hos RTM Pension får vi heldigvis mange nye virksomheder som kunder, og det billede, der tegner sig ofte, er at alt for mange af disse virksomheders medarbejdere ligger – og har ligget – med for defensive investeringsprofiler. De fleste giver udtryk for, at de blot har valgt den standardløsning, de fik etableret ved ansættelsen, og de siger ofte, at de ikke har fået proaktiv rådgivning om netop deres investeringsvalg. Det er her vi skal gøre en forskel!
 
Så man kan sagtens være kunde i et pensionsselskab, som kan prale med gode afkast og være bedst i sammenligningerne, men selv være i en situation, hvor ens eget afkast alligevel ikke er helt så godt. I hvert fald ikke så godt, som det kunne være. Forskelligheden er stor, og vi ser da også opsparere med negative afkast i 2021. Så det er ikke alle, som har fået del af de gode afkast.
 
Især personer i alderen plus 55 år kan være i den situation, idet teknikken i de såkaldte livscyklusprodukter gør, at andelen af offensive investeringsaktiver (aktier og aktielignende investeringer) er blevet afløst af flere defensive aktiver (obligationer og lign.), og her er forskelligheden stor mellem selskabernes produktløsninger.
 
Sur start på 2022 – hvad er mine forventninger til 2022
Januar 2022 har i investeringsøjemed været en lidt sur måned præget af usikkerhed og med faldende og ret volatile aktiekurser, såvel her i Danmark som globalt. Usikkerheden udspringer blandt andet af renten, og vi oplever ikke uventet et lidt stigende renteniveau. Nu og her har det den betydning, at de defensive investeringer i pensionspuljerne udviser mindre negative afkast, ligesom renten også er en betydelig årsag til de faldende og volatile aktiekurser.
 
Afkastet for januar ligger i niveau fra minus 2 pct. til minus 6 pct. – afhængig af risikoprofil og selskab – men som sådan vurderer jeg dette som helt udramatisk, og det er ikke noget, som holder mig søvnløs om natten.
 
Mine forventninger til pensionsafkast i 2022 er ikke ændret, og det er mit bedste bud, at når vi om 12 måneder skal kigge tilbage på 2022, så vil pensionsafkastet sandsynligt ligge på et niveau på 4 % til 6 % – målt på en lang mellemrisiko portefølje (vægt 70/30).
 
Det er også fortsat min anbefaling, at være offensiv i sit mindset og risikovalg, og det er fortsat fra de offensive investeringer, at realafkastet skal generes. Jeg ser fortsat det dilemma, at de lavrisiko definerede pensionspuljer – tungt vægtet med obligationer og obligationslignende aktiver – kan få svært ved at generere et afkast, som kan stå mål med inflationen. Og måske i bedste fald vil kunne have svært ved at generere et positivt afkast i den kommende periode.
 
Har I ønske om en dialog i pensionsinvestering, er vores kunder altid velkomne til at kontakte mig.