4353 1444 mail@rtm.dk

RTM hjælper virksomheder med risikoledelse og risikostyring

Hvorfor er risikostyring vigtigt?

Det er det, fordi livet er fyldt med risici. Alle beslutninger man tager, kan have konsekvenser, og det er et livsvilkår, man som menneske er nødt til at indfinde sig med. Når man driver forretning, er man også nødsaget til at tage nogle chancer og udsætte sig selv og sin virksomhed for forskellige risici, hvis man ønsker at fremme virksomheden og skabe vækst. Derfor snakker vi hos RTM både om risikoeliminering og risikostyring.

Målet med en risikovurdering er nemlig ikke udelukkende at eliminere enhver tænkelig risiko, da det også vil sætte en stopper for virksomhedens mulighed for positiv forandring og vækst.

En fyldestgørende vurdering skal og vil derfor indeholde:

 

 • En beskrivelse og gennemgang af de risikoområder i virksomheden der totalt kan elimineres. Unødvendige risici er nemlig hverken gavnlige eller ønskelige og vil med garanti skade virksomheden på længere sigt.
 • En beskrivelse og gennemgang af risikoområder i virksomheden, hvor der er mulighed for bedre at imødekomme de potentielle risici samt konkrete værktøjer og strategier til at styre og håndtere de potentielle risicis udfald, hvis uheldet skulle være ude.

Hvilke former for risici møder man som virksomhed?

Der findes et væld af forskellige risici, som kan have større eller mindre konsekvenser for en virksomhed. Dette indebærer blandt andet nye konkurrenter på markedet, problemer i produktions– og distributionsapparatet, kriser og skandaler, interne ansvarsområder, virksomhedens struktur og ændringer i lovgivning.

Ligesom mennesker er forskellige, så er virksomheder også. Derfor er der ikke én virksomhed der har de samme risici som en anden. Af den grund snakker man om forskellige kategorier af risici. Man snakker hovedsageligt om fem slags:

 1. Strategiske risici: Alle virksomheder arbejder ud fra en forretningsmodel og en målsætning. Ligegyldigt hvor meget energi og omhu man lægger i virksomhedens strategi, kan ting ændre sig på et øjeblik. Derfor er det vigtigt at vurdere, om der en risiko forbundet med virksomhedens målsætning, forretningsstrategi eller arbejdsstrategi.
 2. Indvilligelse og overholdelse: I forskellige brancher er der forskellige regulativer, regler og love, som en virksomhed skal overholde. Ligeledes er der forskel på lovgivning fra land til land. Derfor er det vigtigt at afdække hvilke lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige risici der er forbundet med den branche og det/de land/e, som virksomheden arbejder i.
 3. Finantielle risici: Hvilke forskellige risici er der forbundet med virksomhedens finansielle operationer, såsom pengesystemer, regnskab, skat, moms, betalingssystemer mf.?
 4. Omdømme: Omdømme er enormt vigtigt for enhver virksomhed og spiller en stor rolle i hvorvidt kunderne vælger at bruge din virksomhed eller én af konkurrenternes. Derfor er det essentielt at vurdere, hvilke potentielle risici der er for skade virksomhedens omdømme.
 5. Operationelle risici: Risici kan også findes internt i virksomheden, hvor risikofaktorer såsom en uopmærksom medarbejder eller fejl i produktionsapparatet kan udgøre en reel risiko for virksomheden. Derfor er det vigtigt at lave en vurdering af disse faktorer, så du og din virksomhed kan imødekomme dem så godt som muligt.

Ud over de fem ovenstående kategorier, kan man også snakke om yderligere én kategori, som virksomheder ofte bliver konfronteret med:

 1. Omgivelsesmæssige risici: Hvilke eksterne risici kan virksomheden bliver konfronteret med, såsom vejrproblemer, naturkatastrofer, økonomiske forhold og internationale problematikker?

Hvilke håndteringsmuligheder og –forslag vil du få?

Når RTM’s ingeniørafdeling foretager en vurdering af din virksomheds potentielle risikoområder, undersøger vi samtidigt også, hvordan disse områder kan håndteres, imødekommes og begrænses. I forhold til risikohåndtering snakker man ofte om:

 • Eliminering af de pågældende risici og konkrete forslag til hvordan dette kan gøres.
 • Reduktion af pågældende risici og konkrete forslag til, hvordan dette kan gøres.
 • Forøgelse af udvalgte risici på et kalkuleret grundlag for at imødekomme virksomhedens vision og målsætning.
 • Bevaring af pågældende risici, hvis pågældende risici vurderes til at være acceptabel og mulig for virksomheden at overkomme.
 • Overførelse af pågældende risici og konkrete forslag til, hvordan dette kan gøres.
 • Forsikring af bestemte dele og områder af virksomheden, for at kunne imødekomme pågældende risici, som vurderes til at være uundgåelige og som en del af virksomhedens eksistensgrundlag.

Målet med en vurdering fra RTM’s ingeniørafdeling er, at du får en helhedsvurdering af virksomhedens forskellige risikoområder, samtidigt med at du også får konkrete og brugbare redskaber og metoder til at arbejde med dem.

En vurdering af din virksomhed

Alle virksomheder er forskellige, hvorfor man også kan tilgå en risikovurdering på flere forskellige måder. Hvordan man griber en sådan vurdering an, afhænger af flere forskellige parametre.

Hos RTM har vi styr på vores værdisæt:

 • Vi har fokus på dig og din virksomhed. Vi ser jer og jeres behov og vi møder jer, som de mennesker I er.
 • Vi er proaktive og forsøger hele tiden, at imødekomme verdens foranderlighed og forudse, hvilke bump der måtte komme på vejen.
 • Vi arbejder struktureret og overskueligt, for at skabe og levere de absolut bedste resultater til dig og din virksomhed.

Vi tager vores værdisæt med ind i enhver vurdering som RTM’s ingeniørafdeling laver, også når det kommer til risikostyring. Faktisk mener vi, at det er utrolig vigtigt netop at have en menneskelig, proaktiv og struktureret tilgang til vurderingen af forskellige risici.