4353 1444 mail@rtm.dk

Risikostyring

RTM’s ingeniørafdeling foretager en gennemgribende analyse af den enkelte virksomhed, hvor der lægges vægt på virksomhedens risikostyring. Her gives et tydeligt billede af områder, hvor virksomheden skal optimere, for at sikre virksomhedens fortsatte drift.
Når man snakker risikostyring, er det en mulighed for, at få gennemgået virksomheden og arbejde med de områder der i dagligdagen ikke bliver prioriteret så højt. Samtidig vil der blive belyst områder og risici, man ikke før har tænkt over.

I risikostyrings konceptet kigger man på worst-case scenarier, nogle risici er små, men sker med høj frekvens, hvor andre risici er mere sjældne men følgevirkningerne katastrofale.

Hvad er den rigtige løsning så i forhold til minimering, eller eliminering af risiciene? Det belyser RTM’s ingeniørafdeling