4353 1444 mail@rtm.dk

Rammeaftale med

 

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS har valgt RTM som forsikringsmægler

LOS og RTM har et eksklusivt pensions- og forsikringsmæglersamarbejde til fordel for LOS’ medlemsvirksomheder.

Vi er stolte over, at LOS har valgt RTM som foreningens og medlemmernes foretrukne og eksklusive pensions- og forsikringsmægler. Det ansvar tager vi meget seriøst, og vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores rolle som uvildig, kompetent og professionel samarbejdspartner.

RTM Forsikring er valgt som LOS’ forsikringsmægler, og det er således også RTM Forsikring, der er ansvarlig for LOS’ rammeaftale om skadesforsikringer, som er etableret i TopDanmark. For medlemmer af LOS som ønsker at gøre brug af rammeaftalen om LOS Forsikring i TopDanmark, er RTMs mæglerydelse et tilbud til medlemmerne.

Forsikringer er komplicerede forhold og fordelen ved at benytte RTM Forsikring er, at du får outsourcet ansvar og daglig drift af virksomhedens forsikringer til RTM, ligesom RTM også i sin mæglerrolle kan sikre, at du får tilbudt de forsikringer, som er bedst og billigst på markedet, og som dækker netop de behov jeres virksomhed har for forsikring. Samarbejdet med TopDanmark er således ikke eksklusivt, men det betyder, at vi hjælper med at finde de forsikringer, som er bedst og billigst for den enkelte medlemsvirksomhed. Ved at benytte RTM opnår den enkelte kunde en betjeningsrabat hos TopDanmark eller det forsikringsselskab som er valgt, og den rabat dækker helt eller delvis omkostningen til RTM Forsikring for RTMs timeforbrug.

Der er ingen ekstraomkostninger for den enkelte medlemsvirksomhed ved at benytte LOS Forsikring.

Vores eksperter er klar til at hjælpe

Kontakt Danny Søegaard 

E-mail: los@rtm.dk

Hvorfor LOS Forsikring?

Historisk set har medarbejdere ansat på sociale tilbud været udfordret af mere sygdom og flere sygefraværsperioder med nedsat erhvervsevne end de fleste andre erhverv.

Derfor er det vigtigt at være en del af LOS Forsikring, der ud over at have fokus på forsikrings- og opsparingselementerne også har fokus på trivsel, sundhed og hjælp til at tackle svære livssituationer, langtidssygemeldinger, varigt tab af erhvervsevne og dødsfald inden alderspensionering. Det giver tryghed i hele forsikringstiden.

Kort sagt – LOS Forsikring er en løsning, der har en 360 graders tilgang til LOS-medarbejderes behov og hverdag.

Se brochuren her om LOS Forsikring

Forsikringsdækninger i LOS Forsikring
BEHOVSBESTEMT FORSIKRINGSDÆKNING

 

Rådgivning om LOS Forsikring
Rådgivning om LOS Forsikring 

Hvis du ønsker rådgivning om din LOS Forsikring, kan du altid kontakte RTM på
telefon 4353 1444 eller sende en mail til RTM på LOS@RTM.DK.

 

Hos RTM tilbyder vi, at rådgivningen efter nærmere aftale kan finde sted som:

    • et møde på din arbejdsplads
    • et online møde via pc, tablet eller lignende
    • et telefonmøde
    • eller en dialog pr. mail.

Hvis mødet skal foregå på din arbejdsadresse, beder vi om at de sørger for, at der er et mødelokale til rådighed således, at mødet kan gennemføres uforstyrret og i fortrolighed.