Velkommen til RTM’s første nyhedsbrev i 2019.

Vi starter det nye år ved at kigge tilbage på det gamle. 2018 var et godt og travlt år for RTM.

Der kom en ny lov om forsikringsformidling, der betød og betyder øget uddannelse af vores medarbejdere og aflæggelse af kompetenceprøver. Persondataforordningen skulle implementeres, og som for alle andre virksomheder trak det mange ressourcer.

Ny brandingplatform skulle indarbejdes og præsenteres, og vi oplevede at vores kunder og leverandører modtog det nye brand positivt. Vores IT-selskab IT-ShareVision fik også afsluttet en række store opgaver, der skal hjælpe med at gøre vores kundeservice endnu bedre.

Vi fik den største tilgang af nye virksomheder i forsikring og pension i RTMs historie. Det gjorde også, at vi kunne byde velkommen til fem nye dygtige forsikringsmæglere.

Fundamentet for at arbejde proaktivt og struktureret er styrket, og det indebærer bedre skadehjælp, ingeniørbistand, risikostyring, udbudsrunder med faldende præmier og bedre betingelser både i forsikring og pension.

Er der emner, som ønskes uddybet, er I meget velkommen til at kontakte os for yderligere.

Læs nyhedsbrev