4353 1444 mail@rtm.dk

Direktør, Finance

Kim Marsengo

Forretningsorienteret og målrettet leder med 25 års erfaring inden for økonomi og regnskab. 17 års ledelseserfaring på højt niveau, de seneste 6 år som CFO i RTM A/S. Studeret MBA samt en bred faglig ballast med løbende uddannelser gennem årene. Deltager aktivt i netværksarbejde.

Har været ansat i privat sektor samt selvejende institution, har opbygget og professionaliseret økonomifunktioner, samt drevet optimeringsprojekter med henblik på at skabe den optimale styring samt beslutningsplatform. Ansættelser i DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Valcon A/S, Time Manager A/S.

Som leder har jeg stor erfaring i arbejdet med visioner og strategier, samt opbygningen af de processer og rapporteringssystemer der skal til for at understøtte disse strategier. Stor erfaring med sparring på alle niveauer i organisationen. Jeg er fortrolig med at skabe, drive og udvikle økonomifunktioner således de understøtter beslutningstagerne. Derudover har jeg erfaring med overordnet ansvar for IT og HR afdelinger med hvad dertil hører.

Jeg har ”Hands -on” erfaring inden for alle traditionelle opgaver i en økonomiafdeling, lige fra rapportering, optimering, digitalisering, regnskaber, budgetter samt opfølgning på disse.

Som person systematisk, beslutsom, initiativrig og udadvendt og finder det inspirerende at motivere og engagere mine kollegaer og medarbejdere gennem en coachende og anerkendende ledelsesstil. Jeg trives med krævende og afvekslende arbejdsopgaver og finder det naturligt at kvalitet og deadlines overholdes.