4353 1444 mail@rtm.dk

Administrerende Direktør

Leif Rexen

Som ejer og koncerndirektør i RTM er jeg med til at fastsætte mål og rammer for RTM’s virke.

Det er det jeg brænder for, og jeg ser det som min fornemmeste opgave at bidrage til, at skabe grundlaget for at kunderne kan træffe ansvarlige beslutninger.

Vi arbejder i RTM konstant på at være synlige og nærværende for vores kunder, og især i en tid hvor meget går i retning af det upersonlige, og hvor drivkraften er størst mulig bundlinje, handler det for RTM om at fastholde det menneskelige og være tilstede hos kunderne.

Jeg er stolt af, at vi i RTM arbejder menneskeligt, proaktivt og struktureret, og at vi med vores virksomhed kan bidrage til, at virksomhederne kan opnå deres fulde potentiale.

Jeg er villig til at investere penge og ressourcer, hvor det giver størst værdi for kunderne. Dette gælder ikke kun gennem uddannelse og ved at rekruttere de dygtigste medarbejdere. Vi har investeret i at have ingeniører ansat, som hjælper vores kunder med at kortlægge risici og risk management, og gennem vores IT selskab – IT-ShareVision, hjælper vi kunderne med gode IT løsninger og effektive kundesystemer.

I RTM tror vi på værdien af stærke relationer internt som eksternt, og i forhold til kunder og leverandører. Vi er mere end kollegaer, – vi er familie.

Vi skal handle med empati, vi skal være proaktive og turde tage initiativer og give anbefalinger. Kundernes behov ændrer sig med hastige skridt, og vi må aldrig overlade initiativer til andre eller lade ting vente.

RTM skal være kundernes betroede rådgiver, – et videnshus med stærke personligheder og stærke kompetencer, og som kunderne oplever som menneskelige, proaktive og strukturerede.

Som person er jeg lederen, der er bevidst om ansvaret, går forrest, samler flokken, motiverer og leder virksomheden mod højere mål. RTM er blevet en stor virksomhed, og min ledelsesfilosofi er gennem uddelegering og beføjelser at udvikle stærke personligheder med stærke kompetencer til gavn og glæde for vores kunder.

Baggrund

Efter matematisk studentereksamen blev den finansielle verden valgt, og efter 5 år i et pengeinstitut og afsluttet bankuddannelse, blev der foretaget et skifte til forsikringsbranchen som assurandør.

Efter endt uddannelse kom jeg til en ny stilling som regionschef i Baltica i en alder af 28 år, og en uddannelse som HD i forsikring blev afsluttet.

I 1992 blev RTM stiftet og karrieren fortsatte som administrerende direktør i RTM.

Leif Rexen administrerende direktør