4353 1444 mail@rtm.dk

Katastrofe-, beredskabs- og evakueringsplan

Katastrofeplan – Business Contiuity Plan (BCP)

Er en del af et gennemgribende risikostyrings program for virksomheden og kan frit oversættes til håndtering af virksomhedens fortsatte drift.

Det er et helhedsorienteret ledelsessystem, som kan hjælpe virksomheder til, at identificere potentielle risici, håndtere dem og imødegå dem, for at minimere konsekvenserne af alvorlige utilsigtede hændelser, som virksomheden har været udsat for eller kan udsættes for. Det danner grundlag for, at en virksomhed kan planlægge, hvordan de kan sikre sig evnen til, at drive virksomheden videre gennem en hændelse.

Business Continuity Plans skal være klare, konkrete og skræddersyede til virksomhedens behov. Utilsigtede, uvarslede hændelser kan have katastrofale følger og de ødelæggende hændelser kan stamme fra ulykker, kriminelle handlinger eller naturkatastrofer.

Med udarbejdelse af en Business Continuity Plan, skal virksomheden arbejde aktivt hen imod denne og holde den løbende opdateret. RTM’s ingeniørafdeling gennemgår samtlige tænkelige scenarier, hvor disse sættes i gennemprøvede skemaer, således at virksomheden får et brugbart værktøj til, at sikre sig.

Beredskabsplaner og evakueringsplaner

RTM’s ingeniørafdeling udarbejder også beredskabsplaner og evakueringsplaner for virksomheder, som måtte have det som et lovkrav, i forbindelse med f.eks. offentlige forsamlingslokaler og hoteller.

Beredskabsplaner er ligeledes et værktøj der skal bruges i forbindelse med en skade, hvor man nemt og overskueligt kan gennemskue hvilke personer og aktioner, der skal tages i en given situation.