Forsikringsmægler, RTM A/S, Greve

 

Tilgangen af nye kunder til RTM betyder, at vi har brug for flere nye kolleger til at betjene og indfri de forventninger vi har skabt hos vores nye virksomheds kunder. Vi tager det alvorligt når vi fremlægger vores værdier, der handler om at være menneskelig, proaktiv og struktureret. 

Du skal servicere og betjene større virksomheder ud fra RTMs betjeningskoncepter, og sikre at de opnår deres fulde potentiale ved, at de konstant har det bedste forsikringsprogram. En af de vigtigste opgaver er at hjælpe kunderne ud fra vores kundeløfte – For ansvarlige beslutninger.

Du vil befinde dig blandt kompetente kollegaer i et fagligt stærkt miljø, hvor vi udveksler erfaringer og viden til gavn for dig og de kunder du betjener. 

Du bliver en del af et stærkt brand og vil blive understøttet af softvare, der hjælper dig med overblik over dine opgaver. 

 

Stillingen indebærer frekvente besøg ude hos kunderne, du understøttes af stærke kundebetjeningsteams, der varetager en del af dine opgaver for kunderne. 

Typiske opgaver for dig og dit team er; mødereferater, skadeopfølgning, policekontrol, udarbejdelse af udbudsmateriale, udbudsrapporter, registrering i IT-systemerne, kommunikation med forsikringsselskaberne og kunderne i forbindelse med pasning af din portefølje og indkøring af nye kunder.

Vores placering gør, at vi er tættere på kunderne, og bor du syd for eller i København sparer du tid på kørsel til vores kontor. 

Vi tænker at du er:

  • Energisk
  • Systematisk
  • En god kollega
  • En der kan lide at hjælpe og betjene kunder
  • En der har en faglig viden som vi gerne udbygger så den matcher de kunder du betjener.
  • God til at overlevere opgaver til kundebetjeningsteamet 

Vi glæder os til at få en ny kollega der, også kan bidrage med teamånd og den rette holdning til service og betjening.

Ring til Henning Toftager på 2811 0811 eller send en motiveret ansøgning til ht@rtm.dk og lad os se på hvordan du kan få en mere spændende og engageret hverdag hos RTM A/S.