4353 1444 mail@rtm.dk

KA-DFH Pension – Arbejdsgiverforeningen KA

Overenskomstparterne bestående af Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus har valgt RTM, som deres eksklusive pensions- og forsikringsmægler for den rammeaftale om arbejdsmarkedspension, som er aftalt i parterne overenskomst.

Vi er stolte over, at overenskomstparterne har valgt RTM deres foretrukne og eksklusive pensions- og forsikringsmægler. Det ansvar tager vi meget seriøst, og vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores rolle som uvildig, kompetent og professionel samarbejdspartner.

 

Samarbejdet mellem KA-DFH Pensoin og RTM betyder, at det er RTM, som har det fulde pensionsmægleransvar for KA-DFH Pension. KA-DFH Pension er en stor rammeaftale om arbejdsmarkedspension etableret på Storkundevilkår og etableret i pensionsselskabet Velliv og Dansk Sundhedsforsikring.

Samarbejdet om KA-DFH Pension er eksklusivt, og det betyder, at KA-DFH Pension kun kan tilbydes gennem RTM og med RTM som pensionsmægler.

 

Der er ingen ekstraomkostninger for den enkelte medlemsvirksomhed ved at benytte KA-DFH Pension, idet vederlaget til RTM er indregnet i indbetalingen til pensionsordningen.