4353 1444 mail@rtm.dk

Risk Management

Henning Toftager

De danske virksomheders risikobillede er under stadig forandring. Virksomhederne blive påvirket af finansielle, miljømæssige, politiske eller sociale faktorer. Uro og begivenheder i Danmark og verdenen, forandringer i EU-samarbejdet og de stadig flere digitale muligheder kan brat ændrer på markeder og forretningsmodeller, ligesom cyberkriminaliteten og de stigende krav til databeskyttelse udfordrer virksomhederne. Virksomheder oplever også interne risici eksempelvis ved lancering af nye produkter, indtog på nye markeder eller andre forhold, der kan udfordre en stabil drift.
I RTM har vi stor erfaring med rådgivning og assistance omkring Risk Management. Gennem en overordnet risikovurdering skaber vi et samlet risikobillede, der giver den offentlige myndighed eller den private virksomhed indsigt i de hændelser, som kunne have betydelig negative strategiske eller økonomiske konsekvenser.
Kontakt Henning Toftager for yderligere information.
Henning Toftager risk management ekspert og risikostyring