4353 1444 mail@rtm.dk

International Forsikring

Tonny Pedersen

Mange store og mellemstore virksomheder har internationale aktiviteter. De udvikler markeder, etablerer produktion, åbner salgskontorer og indgår i internationale samarbejder. Med erhvervsaktiviteter ude og hjemme har en virksomhed brug for en forsikringsmæler med en bred international erfaring.

RTM dækker i øjeblikket risikoafstemt forsikringsdækning i hele verden via lokale samarbejdspartnere. I over 130 lande fås dækningen gennem partnere, som gennem mange år har vist, at de løser opgaverne. Vores mål er at yde en solid og sammenhængende forsikringsdækning til internationale virksomheder.

De internationale forsikringsprogrammer er bygget op over en masterpolice. Masterpolicen sikrer en ensartet global dækning. Landespecifikke krav fastsat i lovgivningen og skatteforhold er overholdt. Det stiller virksomhederne i den bedst tænkelige position, navnlig med hensyn til de øgede krav til compliance.

 

Tag kontakt til Tonny Pedersen for yderligere.

Tlf. +45 4422 5134

tp@rtm.dk

Tonny Pedersen ekspert i international forsikring