4353 1444 mail@rtm.dk

Entrepriseforsikring

Jens Madsen

Bygger du en ny ejendom, renoverer eller tilbygger, kan der være mange bekymringer: Bliver projektet færdig til tiden? Holder budgettet? Og hvad med kvaliteten?

Med en entrepriseforsikring kan du komme af med nogle af dine bekymringer. Forsikringen dækker nemlig, hvis der sker forskellige uforudsete skader på byggeriet, og det kan i sidste ende være med til at sikre, at byggeriet kommer godt i mål.

Entrepriseforsikringen består af 3 dækninger og dækker skader på selve byggeriet, skader på eksisterende bygninger og en ansvarsforsikring, der dækker skader på ting eller personer, som du som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for i forbindelse med byggeriet.

 

Kontakt Jens Madsen for faglig sparring og tilbud.

Tlf. +45 4046 5109

jm@rtm.dk

Roland Nielsen ekspert i all risk forsikring